Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu krievu valodas (svešvalodas) olimpiādes rezultāti

Kategorija: Olimpiādes rezultāti
Trešdiena, 18 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: 18 Aprīlis 2018

Olimpiādes rezultāti 7.klasēm

2018.gada 23.februārī


Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu angļu valodas olimpiādes rezultāti

Kategorija: Olimpiādes rezultāti
Trešdiena, 18 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: 18 Aprīlis 2018

Rezultātu kopsavilkums 5.klasēm

Rezultātu kopsavilkums 8.klasēm

2018.gada 13.aprīlī

 


Latviešu valodas olimpiādes rezultāti 5. un 6.klasei

Kategorija: Olimpiādes rezultāti
Otrdiena, 10 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: 10 Aprīlis 2018

Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu 5. un 6.klases latviešu valodas olimpiādes REZULTĀTI

2018. gada 9. aprīlī

Darbu vērtēšanas komisija: V.Muldiņa, S.Ciukora, L.Zelča, L.Leišavniece, I.Medne, I.Burka           


Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu vizuālās mākslas olimpiādes rezultāti

Kategorija: Olimpiādes rezultāti
Trešdiena, 04 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: 04 Aprīlis 2018

Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu
vizuālās mākslas olimpiādes rezultāti
2018.gada 28.aprīlī

1.-2.klašu grupa- Lieldienu gaidīšanas svētki

Kopā 16 dalībnieki no:

Balvu novada – 11
Baltinavas novada – 1
Rugāju novada – 2
Viļakas novada – 2

Lasīt tālāk ...


Starpnovadu konkursa “Pazīsti savu organismu” rezultāti

Kategorija: Olimpiādes rezultāti
Pirmdiena, 26 Marts 2018
Pēdējās izmaiņas: 26 Marts 2018

20.03.2018.
9. - 12. klases

N.p.k.

Vārds uzvārds

Skola

Klase

Vieta

1.

Artūrs Supe

Stacijas pamatskola

9.

I

2.

Ainis Vilkaste

Baltinavas vidusskola

9.

II

3.

Emīls Steps

Tilžas vidusskola

9.

III

4.

Eva Spriņģe

Rugāju novada vidusskola

11.

I

5.

Ieva Jurjāne

Balvu Valsts ģimnāzija

12.

II

6.

Līna Pundure

Baltinavas vidusskola

10.

III

 Konkursā piedalījās 14 izglītojamie:

Balvu novads - 10
Baltinavas novads - 2
Rugāju novads - 2


Ģeogrāfijas olimpiāde 9.-12.klašu skolēniem

Kategorija: Olimpiādes rezultāti
Ceturtdiena, 22 Marts 2018
Pēdējās izmaiņas: 22 Marts 2018

Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu apvienība

Ģeogrāfijas olimpiāde 9.-12.klašu skolēniem
2018.gada 21.februārī

Olimpiāde norisinājās pārraudzītā tiešsaistes režīmā.

Novadu apvienības olimpiādē piedalījās 11 izglītojamie:

Balvu novads

5

Baltinavas novads

5

Rugāju novads

-

Viļakas novads

1


Vēstures olimpiāde 12.klašu skolēniem

Kategorija: Olimpiādes rezultāti
Piektdiena, 02 Marts 2018
Pēdējās izmaiņas: 02 Marts 2018

Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu apvienība

Vēstures olimpiāde 12.klašu skolēniem

2018.gada 12.janvārī

Vārds, uzvārds

Skola

Vieta

Pedagogs

Dagnis Cibulis

Balvu Valsts ģimnāzija

III

Irēna Šaicāne

Arīna Bistrova

Baltinavas vidusskola

atzinība

Inta Ludborža

Novadu apvienības olimpiādē piedalījās 5 izglītojamie:

Balvu novads

3

Baltinavas novads Rugāju novads

1

1

Viļakas novads

-


Vēstures olimpiāde 9.klašu skolēniem

Kategorija: Olimpiādes rezultāti
Piektdiena, 02 Marts 2018
Pēdējās izmaiņas: 02 Marts 2018

Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu apvienība

Vēstures olimpiāde 9.klašu skolēniem

2018.gada 12.janvārī

Vārds, uzvārds

Skola

Vieta

Pedagogs

Dāvis Bisenieks

Viļakas Valsts ģimnāzija

I

Aija Leitena

Linna Šakina

Rekavas vidusskola

II

Ivita Slišāne

Ilmārs Bleidels

Baltinavas vidusskola

III

Inta Ludborža

Evelīna Ločmele

Rekavas vidusskola

III

Ivita Slišāne

Mārīte Kolomejeva

Viļakas Valsts ģimnāzija

III

Aija Leitena

Artūrs Supe

Stacijas pamatskola

atzinība

Eleonora Barkāne

Marija Arnicāne

Balvu Valsts ģimnāzija

atzinība

Mudīte Stepanova

Gustavs Vanags

Žīguru pamatskola

atzinība

Igors Šnepers

Anete Bērziņa

Balvu Valsts ģimnāzija

atzinība

Irēna Šaicāne

Novadu apvienības olimpiādē piedalījās 19 izglītojamie:

Balvu novads

11

Baltinavas novads Rugāju novads

1

2

Viļakas novads

5


Vācu valodas olimpiāde 10.-12.klašu skolēniem

Kategorija: Olimpiādes rezultāti
Piektdiena, 02 Marts 2018
Pēdējās izmaiņas: 02 Marts 2018

Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu apvienība

Vācu valodas olimpiāde 10.-12.klašu skolēniem

2017.gada 22.novembrī

Novadu apvienības olimpiādē piedalījās 3 izglītojamie:

Balvu novads

3

Baltinavas novads Rugāju novads

-

-

Viļakas novads

-


Matemātikas olimpiāde 9.-12.klašu skolēniem

Kategorija: Olimpiādes rezultāti
Piektdiena, 02 Marts 2018
Pēdējās izmaiņas: 02 Marts 2018

Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu apvienība

Matemātikas olimpiāde 9.-12.klašu skolēniem

2018.gada 2.februārī

Vārds, uzvārds

Skola

Klase

Vieta

Pedagogs

Dāvis Keišs

Rekavas vidusskola

9.

atzinība

Ingūna Kaņepe

Dāvis Bisenieks

Viļakas Valsts ģimnāzija

9.

atzinība

Elvīra Lemešonoka

Vineta Vizule

Rekavas vidusskola

9.

atzinība

Ingūna Kaņepe

Dārta Stivriņa

Rugāju novada vidusskola

10.

II

Ingūna Andersone

Kristers Zelčs

Balvu Valsts ģimnāzija

10.

III

Rita Kluce

Roberta Sērmūkša

Balvu Valsts ģimnāzija

10.

atzinība

Anita Kamendere

Megija Bordāne

Viļakas Valsts ģimnāzija

11.

II

Elvīra Lemešonoka

Paula Paidere

Balvu Valsts ģimnāzija

11.

III

Anita Kamendere

Rebeka Ločmele

Tilžas vidusskola

11.

atzinība

Maldra Strupka

Gvido Dokāns

Balvu Valsts ģimnāzija

12.

III

Irēna Baltiņa

Novadu apvienības olimpiādē piedalījās 43 izglītojamie:

9.klašu grupā

Balvu novads

Baltinavas novads

Rugāju novads

Viļakas novads

7

-

2

5

10.klašu grupā

Balvu novads

Baltinavas novads

Rugāju novads

Viļakas novads

5

1

2

2

11.klašu grupā

Balvu novads

Baltinavas novads

Rugāju novads

Viļakas novads

5

2

-

4

12.klašu grupā

Balvu novads

Baltinavas novads

Rugāju novads

Viļakas novads

5

2

1

-


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei