Matemātikas olimpiāde 9.-12.klašu skolēniem

Drukāt
Kategorija: Olimpiādes rezultāti
Ceturtdiena, 02 Marts 2017
Pēdējās izmaiņas: 02 Marts 2017

Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu apvienība

Matemātikas olimpiāde 9.-12.klašu skolēniem

2017.gada 3.februārī

Vārds, uzvārds

Skola

Klase

Vieta

Pedagogs

Elīna Martinova

Viļakas Valsts ģimnāzija

9.

atzinība

Lilita Bizune

Vita Servidova

Balvu Valsts ģimnāzija

9.

atzinība

Anita Kamendere

Matīss Zelčs

Balvu Valsts ģimnāzija

10.

III

Anita Kamendere

Megija Bordāne

Viļakas Valsts ģimnāzija

10.

atzinība

Elvīra Lemešonoka

Paula Paidere

Balvu Valsts ģimnāzija

10.

atzinība

Anita Kamendere

 

 

Novadu apvienības olimpiādē piedalījās 52 izglītojamie:

 

9.klašu grupā

Balvu novads

10

 

Baltinavas novads

1

 

Rugāju novads

1

 

Viļakas novads

4

 

10.klašu grupā

Balvu novads

7

 

Baltinavas novads

2

 

Viļakas novads

2

 

11.klašu grupā

Balvu novads

10

 

Baltinavas novads

2

 

12.klašu grupā

Balvu novads

11

 

Viļakas novads

2

 


Matemātikas olimpiāde 5.-8.klašu skolēniem

Drukāt
Kategorija: Olimpiādes rezultāti
Ceturtdiena, 02 Marts 2017
Pēdējās izmaiņas: 02 Marts 2017

Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu apvienība

Matemātikas olimpiāde 5.-8.klašu skolēniem

2017.gada 17.februārī

Vārds, uzvārds

Skola

Klase

Vieta

Pedagogs

Agija Grantiņa

Rekavas vidusskola

5.

atzinība

Ingūna Kaņepe

Brigita Zelča

Balvu pamatskola

6.

II

Ineta Gargurne

Lauris Logins

Balvu pamatskola

6.

III

Ineta Gargurne

Aleks Hilman

Balvu pamatskola

6.

atzinība

Ineta Gargurne

 

Novadu apvienības olimpiādē piedalījās 74 izglītojamie:

 

5.klašu grupā

Balvu novads

11

 

Rugāju novads

4

 

Viļakas novads

4

 

6.klašu grupā

Balvu novads

13

 

Baltinavas novads

2

 

Rugāju novads

2

 

Viļakas novads

4

 

7.klašu grupā

Balvu novads

12

 

Rugāju novads

3

 

Viļakas novads

4

 

8.klašu grupā

Balvu novads

10

 

Rugāju novads

2

 

Viļakas novads

3

 


Vēstures olimpiāde 12.klašu skolēniem 2017.gada 13.janvārī

Drukāt
Kategorija: Olimpiādes rezultāti
Trešdiena, 01 Marts 2017
Pēdējās izmaiņas: 01 Marts 2017

Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu apvienība

Vēstures olimpiāde 12.klašu skolēniem

2017.gada 13.janvārī

Vārds, uzvārds

Skola

Klase

Vieta

Pedagogs

Ivanda Adata

Balvu Valsts ģimnāzija

12.

III

Irēna Šaicāne

 

Novadu apvienības olimpiādē piedalījās 9 izglītojamie:

Balvu novads

5

Baltinavas novads

1

Viļakas novads

3

 


Vēstures olimpiāde 9.klašu skolēniem

Drukāt
Kategorija: Olimpiādes rezultāti
Trešdiena, 01 Marts 2017
Pēdējās izmaiņas: 01 Marts 2017

Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu apvienība

Vēstures olimpiāde 9.klašu skolēniem

2017.gada 13.janvārī

Vārds, uzvārds

Skola

Klase

Vieta

Pedagogs

Agnese Ieva Lipska

Balvu Valsts ģimnāzija

9.

II

Mudīte Stepanova

Elīna Martinova

Viļakas Valsts ģimnāzija

9.

III

Aija Leitena

Līna Pundure

Briežuciema pamatskola

9.

III

Inta Ludborža

Elīna Dukovska

Viduču pamatskola

9.

III

Getrūde Logina

Magdalēna Gardere

Viļakas Valsts ģimnāzija

9.

atzinība

Aija Leitena

Rēzija Puško

Rugāju novada vidusskola

9.

atzinība

Anita Stepanova

Emīls Pugačs

Bērzpils vidusskola

9.

atzinība

Anita Stepanova

Marija Maksimova

Rekavas vidusskola

9.

atzinība

Ivita Slišāne

Novadu apvienības olimpiādē piedalījās 16 izglītojamie:

Balvu novads

6

Baltinavas novads

Rugāju novads

1

2

Viļakas novads

7

 


Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11.-12.klašu skolēniem 2017.gada 16.janvārī

Drukāt
Kategorija: Olimpiādes rezultāti
Trešdiena, 01 Marts 2017
Pēdējās izmaiņas: 01 Marts 2017

Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu apvienība

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11.-12.klašu skolēniem

2017.gada 16.janvārī

Vārds, uzvārds

Skola

Klase

Vieta

Pedagogs

Mairita Dukovska

Balvu Valsts ģimnāzija

11.

III

Valija Muldiņa

Arīna Bistrova

Baltinavas vidusskola

11.

III

Anita Ločmele

Ieva Jurjāne

Balvu Valsts ģimnāzija

11.

III

Rudīte Priedeslaipa

Guna Apša

Balvu Valsts ģimnāzija

11.

atzinība

Rudīte Priedeslaipa

Agita Melberga

Balvu Valsts ģimnāzija

12.

atzinība

Ilga Petrova

Elīna Smoļaka

Rugāju novada vidusskola

12.

atzinība

Inga Garā

Ivanda Adata

Balvu Valsts ģimnāzija

12.

atzinība

Ilga Petrova

Novadu apvienības olimpiādē piedalījās 18 izglītojamie:

Balvu novads

12

Baltinavas novads

Rugāju novads

2

1

Viļakas novads

3

 


Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.-9.klašu skolēniem 2017.gada 30.janvārī

Drukāt
Kategorija: Olimpiādes rezultāti
Trešdiena, 01 Marts 2017
Pēdējās izmaiņas: 01 Marts 2017

Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu apvienība

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.-9.klašu skolēniem

2017.gada 30.janvārī

Vārds, uzvārds

Skola

Klase

Vieta

Pedagogs

Linna Šakina

Rekavas vidusskola

8.

III

Aina Cibule

Evelīna Ločmele

Rekavas vidusskola

8.

atzinība

Aina Cibule

Raivis Pugačs

Bērzpils vidusskola

8.

atzinība

Lolita Kokoreviča

Nellija Teilāne

Balvu Valsts ģimnāzija

8.

atzinība

Aija Dvinska

Dāvis Bisenieks

Viļakas Valsts ģimnāzija

8.

atzinība

Rasma Vilkaste

Dārta Stivriņa

Rugāju novada vidusskola

9.

II

Evija Konivale

Emīls Pugačs

Bērzpils vidusskola

9.

III

Lolita Kokoreviča

Agrita Luīze Kušnere

Baltinavas vidusskola

9.

atzinība

Tatjana Začeste

Harijs Ločmelis

Balvu Valsts ģimnāzija

9.

atzinība

Aija Dvinska

Viktorija Maksimova

Rekavas vidusskola

9.

atzinība

Anita Koniševa

Novadu apvienības olimpiādē piedalījās 33 izglītojamie:

Balvu novads

18

Baltinavas novads

Rugāju novads

1

2

Viļakas novads

12

 


Ķīmijas olimpiāde 9.-12.klašu skolēniem 2017.gada 7.februārī

Drukāt
Kategorija: Olimpiādes rezultāti
Trešdiena, 01 Marts 2017
Pēdējās izmaiņas: 01 Marts 2017

Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu apvienība

Ķīmijas olimpiāde 9.-12.klašu skolēniem

2017.gada 7.februārī

Olimpiāde norisinājās pārraudzītā tiešsaistes režīmā.

Novadu apvienības olimpiādē piedalījās 31 izglītojamais:

9.klašu grupā

Balvu novads

8

 

Rugāju novads

2

 

Viļakas novads

4

 

10.klašu grupā

Balvu novads

3

 

Baltinavas novads

3

 

Rugāju novads

1

 

Viļakas novads

3

 

11.klašu grupā

Balvu novads

3

 

Baltinavas novads

1

 

Viļakas novads

2

 

12.klašu grupā

Balvu novads

1

 


Fizikas olimpiāde 9.-12.klašu skolēniem 2017.gada 20.janvārī

Drukāt
Kategorija: Olimpiādes rezultāti
Trešdiena, 01 Marts 2017
Pēdējās izmaiņas: 01 Marts 2017

Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu apvienība

Fizikas olimpiāde 9.-12.klašu skolēniem

2017.gada 20.janvārī

Vārds, uzvārds

Skola

Klase

Vieta

Pedagogs

Mairita Dukovska

Viļakas Valsts ģimnāzija

9.

atzinība

Gaļina Stepanova

Olimpiāde norisinājās pārraudzītā tiešsaistes režīmā.

Novadu apvienības olimpiādē piedalījās 47 izglītojamie:

9.klašu grupā

Balvu novads

6

 

Baltinavas novads

3

 

Viļakas novads

3

 

10.klašu grupā

Balvu novads

9

 

Baltinavas novads

2

 

Viļakas novads

3

 

11.klašu grupā

Balvu novads

8

 

Baltinavas novads

2

 

Rugāju novads

1

 

Viļakas novads

1

 

12.klašu grupā

Balvu novads

8

 

Rugāju novads

1

 


Ekonomikas olimpiāde 10.-12.klašu skolēniem 2017.gada 1.februārī

Drukāt
Kategorija: Olimpiādes rezultāti
Trešdiena, 01 Marts 2017
Pēdējās izmaiņas: 01 Marts 2017

Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu apvienība

Ekonomikas olimpiāde 10.-12.klašu skolēniem

2017.gada 1.februārī

Olimpiāde norisinājās pārraudzītā tiešsaistes režīmā.

Novadu apvienības olimpiādē piedalījās 18 izglītojamie:

 

Balvu novads

4

Rugāju novads

6

Viļakas novads

8

 


Angļu valodas olimpiāde 5. un 8. klašu skolēniem* 2016.gada 28.aprīlī

Drukāt
Kategorija: Olimpiādes rezultāti
Otrdiena, 03 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 03 Maijs 2016

Vārds, uzvārds

Skola

Klase

Vieta

Pedagogs

Diāna Dārzniece

Rugāju novada vidusskola

5.

I

Ināra Ločmele

Ralfs Kukulis

Balvu pamatskola

5.

I

Dina Kravale

Andris Kravalis

Žīguru pamatskola

5.

II

Inga Vanaga

Alekss Hillmens

Balvu pamatskola

5.

III

Ligita Bukovska – Pole

Brigita Zelča

Balvu pamatskola

5.

III

Ligita Bukovska – Pole

Līga Čirka

Tilžas vidusskola

5.

atzinība

Evija Kaša

Milana Baklagina

Žīguru pamatskola

5.

atzinība

Inga Vanaga

Niks Cibulis

Rekavas vidusskola

8.

I

Ruta Duļbinska

Aivita Žogota

Rugāju novada vidusskola

8.

I

Ināra Ločmele

Agnese Ieva Lipska

Balvu Valsts ģimnāzija

8.

II

Irīna Krivošejeva

Raivo Orlovskis

Viļakas Valsts ģimnāzija

8.

III

Līga Leitena

Mairis Zeps

Balvu Valsts ģimnāzija

8.

III

Irīna Krivošejeva

Agrita Luīze Kušnire

Baltinavas vidusskola

8.

atzinība

Tatjana Bolgarova

Emīls Ločmelis

Balvu Valsts ģimnāzija

8.

atzinība

Vilma Garanča

*metodiskās apvienības organizēta olimpiāde

Novadu apvienības olimpiādē piedalījās 36 izglītojamie:
Balvu novads - 25
Baltinavas novads - 2
Rugāju novads - 4
Viļakas novads - 5


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei