Piešķirtās vietas Balvu novada pirmsskolas izglītības iestādēs

Drukāt
Kategorija: Skolēnu reģistrs
Trešdiena, 28 Aprīlis 2010
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 14 Aprīlis 2016 14:32

Balvu novada pašvaldības

Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas komisijas sēdes

PROTOKOLS

Balvos

 2016.gada 13.aprīlī                                                                                        Nr.1

 plkst.14.00-15.10

 

Piedalās :

komisijas priekšsēdētāja Nora Apīne - Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja;

 

komisijas locekļi:

1.Svetlana Pavlovska – Balvu novada domes deputāte, Balvu pamatskolas direktora vietniece izglītības jomā;

2. Inese Kikuča - Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes lietvede.

 

Uzaicinātie:

1.      Balvu pirmsskolas izglītības iestādes „Sienāzītis” vadītāja Iveta Barinska;

2.      Balvu pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” vadītāja Antra Eizāne;

3.      Izglītības darba speciāliste, atbildīgā par pirmsskolas izglītības iestāžu rindu-  Ilona Naļivaiko (aizvieto Ingu Kaļvu).

Darba kārtība:

Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšana Balvu novada pirmsskolas izglītības iestādēs 2016.gadā, atbilstoši Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtībai Balvu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, ko nosaka 2014.gada 16.janvārī pieņemtie saistošie noteikumi Nr.1/2014 (sēdes prot. Nr.1,7.§) .

Balvu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas ziņo par vakantajām vietām pirmsskolas izglītības iestādēs „Sienāzītis” un „Pīlādzītis”.

LĒMUMS:

1.Piešķirt vietas Balvu novada pirmsskolas izglītības iestādēs 2015.gadā sekojošiem bērniem vecumā no 1,5-7 gadiem:

 

1.1. 2010.gadā dzimušie

 

1.2. 2011.gadā dzimušie

Nr.

p.k.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas

gads

 Vieta pirmsskolas izglītības iestādē

 

Norīkojuma izsniegšanas datums

1.

Dmitrijs Zaicevs

2011.

Pīlādzītis

 

2.

Riana Angela Sergejeva

2011.

Pīlādzītis

 

3.

Raivo Ivanovs

2011.

Pīlādzītis

 

4.

Jānis Zakss

2011.

Pīlādzītis

 

5.

Aleksandrs Garkuša

2011

Pīlādzītis

 

 

1.3. 2012.gadā dzimušie

Nr.

p.k.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas

gads

 Vieta pirmsskolas izglītības iestādē

 

Norīkojuma izsniegšanas datums

  1.  

Vajanda Kristella Gulbe

2012.

Sienāzītis

 

2.

Tīna Logina

2012.

Pīlādzītis

 

3.

Gabriēla Karolīna Ivanova

2012

Pīlādzītis

 

 

1.4. 2013.gadā dzimušie

Nr.

p.k.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas

gads

 Vieta pirmsskolas izglītības iestādē

 

Norīkojuma izsniegšanas datums

  1.  

Jānis Lūkass Logins

2013.

Pīlādzītis

 

2.

Nils Butka

2013.

Pīlādzītis

 

3.

Deivids Zaharāns

2013.

Pīlādzītis

 

4.

Daniels Zaremba

2013.

Pīlādzītis

 

5.

Justīne Mihailova

2013.

Pīlādzītis

 

6.

Renārs Tūmiņš

2013.

Pīlādzītis

 

7.

Daniels Žukovskis

2013.

Pīlādzītis

 

8.

Loreta Logina

2013.

Pīlādzītis

 

9.

Laura Zaksa

2013.

Pīlādzītis

 

10.

Simona Buža

2013.

Pīlādzītis

 

 

1.5. 2014.gadā dzimušie:

Nr.

p.k.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas

gads

 Vieta pirmsskolas izglītības iestādē

 

Norīkojuma izsniegšanas datums

  1.  

Ralfs Laicāns

2014.

Sienāzītis

 

2.

 Elizabete Denisova

2014.

Sienāzītis

 

3.

Patrīcija Vizule

2014.

Sienāzītis

 

4.

Kaspars Pundurs

2014.

Pīlādzītis

 

5.

Martins Maslovskis

2014.

Sienāzītis

 

6.

Markuss Nikolajevs

2014.

Sienāzītis

 

7.

Katrīna Klauča

2014.

Sienāzītis

 

8.

Linards Andžs

2014.

Sienāzītis

 

9.

Patriks Ķirsons

2014.

Sienāzītis

 

10.

Jānis Pabērzs

2014.

Sienāzītis

 

11.

Laura Zača

2014.

Sienāzītis

 

12.

Emīlija Sirmača

2014.

Sienāzītis

 

13.

Roberta Sirmača

2014.

Sienāzītis

 

14.

Eliana Seļavina

2014.

Pīlādzītis

 

15.

Kirills Timofejevs

2014.

Pīlādzītis

 

16.

Roberts Luksts

2014.

Sienāzītis

 

17.

Ralfs Puķītis

2014.

Sienāzītis

 

18.

Kristiāns Priedeslaipa

2014.

Sienāzītis

 

19.

Renārs Ivanovs

2014.

Pīlādzītis

 

20.

Laura Vasiļjeva

2014.

Sienāzītis

 

21.

Rinalds Ķerģis

2014.

Sienāzītis

 

 

1.6.  2015.gadā dzimušie

Nr.

p.k.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas

gads

 Vieta pirmsskolas izglītības iestādē

 

Norīkojuma izsniegšanas datums

1.

Gustavs Logins

2015.

 Sienāzītis

 

2.

Sofija Indrika

2015.

Sienāzītis

 

3.

Megija Mūrniece

2015.

Sienāzītis

 

4.

Alekss Ritmanis

2015.

Sienāzītis

 

5.

Sofija Martineca-Dolca

2015.

Pīlādzītis

 

6.

Nikola Rundzāne

2015.

Pīlādzītis

 

7.

Regnārs Razgalis

2015.

Sienāzītis

 

8.

Amēlija Korlaša

2015.

Sienāzītis

 

9.

Adriāna Korlaša

2015.

Sienāzītis

 

10.

Kitija Baikova

2015.

Sienāzītis

 

11.

Sandis Truhanovs

2015.

Pīlādzītis

 

12.

Renāte Klija

2015.

Sienāzītis

 

13.

Anastasija Prosakova

2015.

Pīlādzītis

 

14.

Ričards Tiltiņš

2015.

Pīlādzītis

 

15.

Laila Kuropatkina

2015.

Sienāzītis

 

16.

Daniels Bužs

2015.

Pīlādzītis

 

18.

Līva Reimandova

2015.

Pīlādzītis

 

19.

Rovens Apšenieks

2015.

Pīlādzītis

 

20.

Sanija Laicāne

2015.

Pīlādzītis

 

21.

Ģirts Kairišs

2015.

Pīlādzītis

 

22.

Gusts Bārzdiņš

2015.

Pīlādzītis

 

23.

Niks Laicāns

2015.

Pīlādzītis

 

24.

Justīne Gruntmane

2015.

Pīlādzītis

 

25.

Natālija Sidorova

2015.

Pīlādzītis

 

26.

Toms Baronovs

2015.

Pīlādzītis

 

27.

Eduards Jaundžeikars

2015.

Pīlādzītis

 

28.

Elina Čakāne

2015.

Pīlādzītis

 

29.

Aleksis Kravalis

2015.

Pīlādzītis

 

30.

Katrīna Circene

2015.

Pīlādzītis

 

2. Sakarā ar 5-6 gadīgo bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei pirmsskolas izglītības iestādēs 2010.gadā un 2011.gadā dzimušos bērnus uzņemt arī ārpus rindas.

3. 2015.gadā dzimušajiem bērniem, kuriem nav piešķirtas vietas Balvu pirmsskolas izglītības iestādē „Sienāzītis”, iespēju robežās piedāvāt vietas Balvu pirmsskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis”.

4. Gadījumā, kad kāds no bērna, kuram piešķirta vieta pirmsskolas izglītības iestādē, vecākiem atsakās no vietas (saglabājot rindu), piešķirt vietu nākošajam bērnam rindas kārtībā.

 

 Komisijas priekšsēdētāja                                                        Nora Apīne

 Sekretāre                                                                                Inese Kikuča

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei