Mātes dienas pasākums „No visiem ziediem tu – visskaistākā, Māt!

Kategorija: Stacijas pamatskola
Ceturtdiena, 18 Maijs 2017
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 18 Maijs 2017 16:08

img 017No tava glāsta ziedos saplaukst zeme
Un maija vējos tavu elpu jūt.
Jo laikam gan bez tevis pavasaris, māt,
Nemaz virs zemes nevarētu būt.

 

Vieni no skaistākajiem svētkiem pavasarī – Mātes diena. Stacijas pamatskolā tā ir kļuvusi par tradīciju, kad skolēni sniedz koncertu māmiņām un vecmāmiņām. Skolas kolektīvu priecē tas, ka katru gadu šo pasākumu apmeklē ļoti daudzas māmiņas un vecmāmiņas.

Skola pasākumam gatavojas ļoti nopietni. Skolēnu padome, piesaistot citus skolēnus, gatavo dāvaniņu – piespraudi ar uzrakstu “Super mamma” katrai māmiņai, vecmāmiņai. Koncerta laikā bērni spēlē skaņdarbus, runā dzeju, prozu, izspēlē ludziņas, dzied dziesmas. Vizuāli plastiskā pulciņa meitenes rādīja savu modes skati „Varavīksne”. Pasākumu kuplina tautu deju kolektīva „Cielaviņa” un deju grupas
„Di – dancers” priekšnesumi.

Pirms pasākuma ciemiņiem ir iespēja apskatīt skolēnu darbu izstādi. Pasākuma laikā skolas direktore godina skolēnus, kuri šī mācību gada laikā ir piedalījušies un ieguvuši godalgotas vietas, piedaloties dažādās olimpiādēs, konkursos, skatēs un skolēnu pētniecisko darbu izstrādēs un pateicās visiem skolotājiem par paveikto darbu. Skolēni, kuri olimpiādēs un konkursos ieguva godalgotas vietas, no skolas sponsora A.Kozlovska, saņēma naudas prēmijas.

Balvu novada izglītības, kultūras un sporta pārvaldes pateicība „Par bērniem iemācītām dzīves vērtībām - darba tikumu, cieņu pret skolotājiem, labām un teicamām sekmēm mācībās” tika pasniegta māmiņai Elgai Ugarei.

Māmiņu dienā direktore nosauc titula „Gada skolēns „ieguvēju. Titulu iegūst skolēns, kurš apzinīgi veic mācību darbu, ir aktīvs skolas sabiedriskajā dzīvē, pieklājīgs, centīgs. Šo titulu ieguva 9.klases skolniece Ilze Slišāne.

Gribam novēlēt visām māmiņām un vecmāmiņām:
Lai ir vairāk gaišuma, mīļuma un siltuma visapkārt ik dienu,
Lai Jūsu bērni ir pateicīgi un priecē Jūs ik dienu,
Lai apkārt valda tikai mīlestība un labais,
Lai Jūsu vēlēšanās un lūgšanas piepildās!

img-001.jpgimg-002.jpgimg-003.jpgimg-004.jpgimg-005.jpgimg-006.jpgimg-007.jpgimg-008.jpgimg-009.jpgimg-010.jpgimg-011.jpgimg-012.jpgimg-013.jpgimg-014.jpgimg-015.jpgimg-016.jpgimg-017.jpgimg-018.jpg

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei