Papildināta ĀCM likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība

Kategorija: Āfrikas Cūku mēris
Trešdiena, 26 Jūlijs 2017
Pēdējās izmaiņas: 26 Jūlijs 2017

Zemkopības ministrija (ZM) ir veikusi grozījumus Āfrikas cūku mēra (ĀCM) likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā, ko valdība otrdien, 25.jūlijā, apstiprināja.

Grozījumi noteic, ka turpmāk transporta operatoriem, tostarp aviācijas un jūras transporta operatoriem, ceļojumu aģentūru operatoriem un pasta pakalpojumu sniedzējiem būs ar informatīviem plakātiem jāinformē savi klienti par to, ka no Latvijas teritorijas nav atļauts izvest, tostarp rokas bagāžā, mājas cūku un savvaļas cūku izcelsmes pārtikas produktus, ja šie pārtikas produkti ir marķēti ar rombveida identifikācijas marķējumu.

Lasīt tālāk ...


Atvieglota cūkgaļas produkcijas aprite ĀCM skartajā teritorijā

Kategorija: Āfrikas Cūku mēris
Ceturtdiena, 29 Jūnijs 2017
Pēdējās izmaiņas: 29 Jūnijs 2017

Zemkopības ministrija (ZM) ir sagatavojusi grozījumus Āfrikas cūku mēra (ĀCM) likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā, ko valdība otrdien, 27.jūnijā, apstiprināja. Grozījumi mazina administratīvo slogu cūku sugas dzīvnieku īpašniekiem un turētājiem.

Izmaiņas kārtībā paredz, ka turpmāk uzņēmumiem, kuri no aizsardzības un uzraudzības zonas izvedīs cūkgaļu un cūkgaļas produktus, nebūs nepieciešamas atļaujas, ja šie uzņēmumi būs Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) atzīti un iekļauti to uzņēmumu sarakstā, kuri drīkst piemērot atkāpes gaļas apritei ĀCM skartajā teritorijā.

Vēl grozījumi noteikumos precizē II un III riska zonu Lietuvas teritorijā.

Noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumos Nr. 83 „Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.


Precizēta klasiskā cūku mēra riska zonu teritorija

Kategorija: Āfrikas Cūku mēris
Otrdiena, 21 Februāris 2017
Pēdējās izmaiņas: 21 Februāris 2017

Komisijas 2013. gada 13. decembra Īstenošanas lēmums par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar klasisko cūku mēri dažās dalībvalstīs nosaka dzīvnieku veselības kontroles pasākumus, kas īstenojami ar klasisko cūku mēri inficētajos Latvijas novados. Tādēļ valdība otrdien, 21.februārī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus klasiskā cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā.

Noteikumu pielikumā minētie Latvijas novadi ir iekļauti arī II un III Āfrikas cūku mēra riska zonā. Pasākumi novietnēs, kas veicami klasiskā cūku mēra un Āfrikas cūku mēra inficētajā zonā ir līdzīgi, tomēr klasiskā cūku mēra ierobežojumu zonā cūku sugas dzīvniekus atļauts nosūtīt nokaušanai vai pārvietot uz citu novietni, ja tie izcelsmes novietnē ir dzimuši vai uzturējušies tajā ne mazāk kā 3 mēnešus līdz to izvešanai.

Teritorijas Latvijā, no kuras aizliegts pārvietot cūkas, cūku izcelsmes pārtikas produktus un cūku spermu, olšūnas un embrijus: Alūksnes novada Pededzes un Liepnas pagasts; Rēzeknes novada Pušas, Mākoņkalna un Kaunatas pagasts; Daugavpils novada Dubnas, Višķu, Ambeļu, Biķernieku, Maļinovas, Naujenes, Tabores, Vecsalienas, Salienas, Skrudalienas, Demenes un Laucesas pagasts; Balvu novada Vīksnas, Kubuļu, Balvu, Bērzkalnes, Lazdulejas, Briežuciema, Vectilžas, Tilžas, Krišjāņu un Bērzpils pagasts; Rugāju novada Rugāju un Lazdukalna pagasts; Viļakas novada Žīguru, Vecumu, Kupravas, Susāju, Medņevas un Šķilbēnu pagasts; Baltinavas novada Baltinavas pagasts; Kārsavas novada Salnavas, Malnavas, Goliševas, Mērdzenes un Mežvidu pagasts; Ciblas novada Pušmucovas, Līdumnieku, Ciblas, Zvirgzdenes un Blontu pagasts; Ludzas novada Ņukšu, Briģu, Isnaudas, Nirzas, Pildas, Rundēnu un Istras pagasts; Zilupes novada Zaļesjes, Lauderu un Pasienes pagasts; Dagdas novada Andzeļu, Ezernieku, Šķaunes, Svariņu, Bērziņu, Ķepovas, Asūnes, Dagdas, Konstantinovas un Andrupenes pagasts; Aglonas novada Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas un Aglonas pagasts; Krāslavas novada Aulejas, Kombuļu, Skaistas, Robežnieku, Indras, Piedrujas, Kalniešu, Krāslavas, Kaplavas, Ūdrīšu un Izvaltas pagasts.

Noteikumi "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.991 "Klasiskā cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība"" stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Vietne: www.zm.gov.lv
 


PVD cūku turētājiem atgādina par biodrošības pasākumu ievērošanu

Kategorija: Āfrikas Cūku mēris
Ceturtdiena, 25 Jūnijs 2015
Pēdējās izmaiņas: 25 Jūnijs 2015

Pieaugot ĀCM izplatībai meža cūku populācijā un sakarā ar jaunu slimības gadījuma mājas cūkām, PVD cūku turētājiem atgādina par biodrošības pasākumu ievērošanu
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) informē, ka pēdējās nedēļās, salīdzinot ar ziemas periodu, pieaug saslimušo meža cūku skaits, un Āfrikas cūku mēra (ĀCM) vīruss konstatēts 269 meža cūkām 17 novadu 42 pagastos. 16.jūnijā pēc 9 mēnešu pārtraukuma, ĀCM apstiprināts ar piemājas cūku saimniecībā.

Lasīt tālāk ...


Informatīvs seminārs par ĀCM

Kategorija: Āfrikas Cūku mēris
Piektdiena, 08 Augusts 2014
Pēdējās izmaiņas: 25 Jūnijs 2015

Ceturtdien, 14.augustā plkst. 11:00 Balvos, Brīvības ielā 46a, 2.stāva zālē notiks informatīvs seminārs - Āfrikas cūku mēra (ĀCM) ārkārtējās situācijas teritorijām, piemājas cūku turētājiem, visiem iedzīvotājiem, labības audzētājiem graudu novākšanas laikā.
Semināra kārtība:
• biodrošības pasākumi cūku novietnēs, un kas jāievēro, lai pasargātu cūku novietni no Āfrikas cūku mēra, vadlīnijas biodrošības prasību pārbaudēm;
• kā rīkoties, ja pieņemts lēmums dzīvniekus nokaut;
• PVD ieteikumi labības audzētājiem graudu novākšanas laikā.

Semināru vadīs PVD Ziemeļlatgales pārvaldes vadītāja Mārīte Ņukša
 


Kas jāzina cūku turētājiem, kuri pieņem lēmumu nokaut cūkas un neturēt tās savā saimniecībā vienu gadu

Kategorija: Āfrikas Cūku mēris
Trešdiena, 06 Augusts 2014
Pēdējās izmaiņas: 25 Jūnijs 2015

Cūku turētājiem, kuru novietnes atrodas ĀCM ārkārtas situācijas teritorijā, līdz šī gada 31. jūlijam* un līdz 7. augustam**, saskaņā ar MK rīkojumu, jāievieš un jānodrošina biodrošības pasākumi un gadījumā, ja tos nevar nodrošināt, jāveic cūku nokaušana attiecīgi līdz 31. augustam* un 7. septembrim**.

Dzīvnieku īpašnieks telefoniski, rakstveidā, elektroniski vai kādā citā sev ērtā veidā informē Pārtikas un veterināro dienestu (PVD) teritoriālo struktūrvienību, kuras teritorijā atrodas cūku novietnē, par savu nodomu nokaut cūkas, jo nespēj ieviest un nodrošināt noteiktos biodrošības pasākumus, un vienojas par cūku pirmskaušanas apskates datumu un laiku. Dzīvnieku īpašnieks informē PVD arī par to, vai cūkas tiks kautas mājās vai kautuvē. Mājās kautu gaļu un kaušanas blakusproduktus aizliegts izvest ārpus saimniecības!

Lasīt tālāk ...


Kas jāzina par ĀCM

Kategorija: Āfrikas Cūku mēris
Piektdiena, 01 Augusts 2014
Pēdējās izmaiņas: 25 Jūnijs 2015

Kas Jums jāzina!

Kas ir bioloģiskā drošība?


Informācija par Āfrikas cūku mēra infekcijas dezinfekcijas līdzekļiem

Kategorija: Āfrikas Cūku mēris
Ceturtdiena, 24 Jūlijs 2014
Pēdējās izmaiņas: 25 Jūnijs 2015

Lai novērstu Āfrikas cūku mēra (ĀCM) vīrusa tālāku izplatību Latvijā, bet jo īpaši karantīnas aizsardzības un uzraudzības teritorijās, kā arī noteiktajā karantīnas inficētajā un riska teritorijā, cūku novietņu īpašniekiem, uzņēmumiem un medniekiem, jāveic noteiktie biodrošības pasākumi, kuru vidū vieni no svarīgākajiem – dezinfekcijas pasākumi.
Pēc PVD rīcībā esošās informācijas uz šo brīdi ĀCM piemērotākos dezinfekcijas līdzekļus var iegādāties lielākajās veterināro zāļu lieltirgotavās.

Lasīt tālāk ...


Āfrikas cūku mēra ārkārtas situācijas zonā iekļauts arī Balvu novads

Kategorija: Āfrikas Cūku mēris
Otrdiena, 22 Jūlijs 2014
Pēdējās izmaiņas: 25 Jūnijs 2015

Šodien valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Āfrikas cūku mēra (ĀCM) skartajā teritorijā. Ņemot vērā to, ka ĀCM konstatēts trīs mājas cūku novietnēs ārkārtējās situācijas zonā un ir apstiprināts ĀCM Valkas novada Ērģemes pagastā, līdz 2014. gada 1. oktobrim ārkārtējā situācija papildus tiek izsludināta visā Rēzeknes un Ludzas novada teritorijā, kā arī Alojas, Mazsalacas, Rūjienas, Naukšēnu, Valkas, Burtnieku, Kocēnu, Beverīnas, Strenču, Priekuļu, Raunas, Smiltenes, Apes, Alūksnes, Viļakas, Balvu, Rugāju, Baltinavas un Kārsavas novados, kā arī Preiļu novada Pelēču, Preiļu un Aizkalnes pagastos un Riebiņu novada Riebiņu, Rušonas un Silajāņu pagastos. Līdz šim jau ir izsludināta ārkārtējā situācijā Aglonas, Krāslavas, Dagdas, Zilupes, Ciblas novados, Daugavpils novada Ambeļu, Biķernieku, Demenes, Dubnas, Laucesas, Maļinovas, Naujenes, Salienas, Skrudalienas, Tabores, Vecsalienas un Višķu pagastos.

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei