Atbalsts laukaugu un dārzkopības produkcijas audzētājiem lietavu zaudējumu mazināšanai

Kategorija: Lauksaimniecība
Ceturtdiena, 15 Februāris 2018
Pēdējās izmaiņas: 15 Februāris 2018

Pagājušā gada rudens lielais nokrišņu daudzums un applūdušie lauki negatīvi ietekmēja pavasarī sēto laukaugu un dārzkopības kultūraugu ražu, kavējot novākšanu, pasliktinot tās kvalitāti vai liekot zaudēt daļu ražas. Zaudējumi lielākā vai mazākā mērā radās lauksaimniekiem visā Latvijas teritorijā.

Lasīt tālāk ...


Mežsaimniek! Varēs pieteikties atbalsta saņemšanai mežu kopšanai

Kategorija: Lauksaimniecība
Piektdiena, 02 Februāris 2018
Pēdējās izmaiņas: 02 Februāris 2018

No 2018.gada 1.marta līdz 5.aprīlim varēs pieteikties atbalsta saņemšanai mežu kopšanai apakšpasākumā "Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai". Šī būs jau piektā projektu pieņemšanas kārta, tās kopējais publiskais finansējums ir 2,015 miljoni euro.

Atbalsta pretendenti var būt fiziskas personas – zemes īpašnieki, juridiskas personas, pašvaldības – meža zemes īpašnieki, pašvaldību kapitālsabiedrības, kas apsaimnieko pašvaldības īpašumā esošu meža zemi.

Lasīt tālāk ...


Pieejams atbalsts pasākumā “Sadarbība”

Kategorija: Lauksaimniecība
Piektdiena, 02 Februāris 2018
Pēdējās izmaiņas: 02 Februāris 2018

No 2018. gada 1. marta līdz 5. aprīlim būs pieejams atbalsts atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumā "Sadarbība".

Pasākuma "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" otrās kārtas pieejamais publiskais finansējums 3 685 500 euro. Mērķis ir vismaz nacionāli nozīmīgu uz jaunradi vērstu projektu īstenošana lauksaimniecības, mežsaimniecības un lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē vai tās sektorā. Atlase notiek divos posmos. Vispirms tiek veikta projekta idejas atlase un EIP darba grupas apstiprināšana, bet otrajā posmā detalizēti sagatavotu projektu iesniegumu atlase.

Lasīt tālāk ...


VSIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” piedāvātās apmācības

Kategorija: Lauksaimniecība
Otrdiena, 30 Janvāris 2018
Pēdējās izmaiņas: 30 Janvāris 2018

tmb20180130110054

tmb20180130110102

tmb20180130110108


Mācības par tēmu “Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana”

Kategorija: Lauksaimniecība
Piektdiena, 12 Janvāris 2018
Pēdējās izmaiņas: 12 Janvāris 2018

LLKC Balvu nodaļa plāno organizēt mācības par tēmu

“Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana”

Mācību kursa apjoms: 56 stundas.

Kursu saturs:

Lasīt tālāk ...


Seminārs “Humusvielu un augšanas hormonu izmantošana augsnes uzlabošanai un ražīguma palielināšanai”

Kategorija: Lauksaimniecība
Otrdiena, 14 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 12 Janvāris 2018

SIA “Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs” Balvu nodaļa aicina interesentus šā gada 16. novembrī, plkst. 10:00 uz izglītojošo semināru “Humusvielu un augšanas hormonu izmantošana augsnes uzlabošanai un ražīguma palielināšanai”.
Norises vieta: Balvu novads, Balvi, Brīvības iela 46a (2.stāva zāle).

Semināra programma:
10:00 – 12:00 Humusvielas un to loma augsnes organiskā sastāva veidošanā. Lektors: Guntis Zariņš (SIA Ražošanas tehnoloģijas)
12:00 – 12:30 Situācija ar Latvijas augsnēm, to organisko sastāvu. Lektors: Veneranda Stramkale (LLZC Laukaugu selekcijas un ģenētikas nodaļas vadošā pētniece)
13:30 – 13:45 Kafijas pauze
13:45 – 14:45 Augšanas hormoni un to produkti. Lektors: Guntis Zariņš (SIA Ražošanas tehnoloģijas)
14:45 – 16:15 Augšanas hormonu produktu izmantošanas sējumu ražības palielināšanai, praktiskā pieredze, lauka izmēģinājumi. Lektors: Donatas Dambrauskas (AGRODEMA UAB vadošais agronoms)

Seminārs ir bezmaksas.

Kontaktinformācija: Vineta Smirnova, Telefons: 64507258, Mobilais telefons: 29471841.


Medījuma apskati varēs veikt apmācītas personas

Kategorija: Lauksaimniecība
Otrdiena, 17 Oktobris 2017
Pēdējās izmaiņas: 12 Janvāris 2018

Zemkopības ministrija (ZM) ir sagatavojusi prasības medījamo dzīvnieku un to gaļas apritei, ko valdība otrdien, 17.oktobrī, akceptēja.

Noteikumi aizstās pašlaik spēkā esošos Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumus Nr.645 „Noteikumi par kārtību, kādā mednieki galapatērētājam piegādā medījamos dzīvniekus vai to gaļu mazā daudzumā, un higiēnas prasībām medījamo dzīvnieku un to gaļas apritei”.

Jaunās prasības medījamo dzīvnieku un to gaļas apritei un piegādei samazinās administratīvo slogu, jo medījamā dzīvnieka pēcnāves apskati medījumu apstrādes vietā varēs veikt arī apmācītā persona, ja papildus zināšanām, kas jāapgūst apmācītajai personai, ir apgūta arī prasme veikt pēcnāves apskati.

Personu apmācību nodrošinās pašas mednieku organizācijas, piesaistot atbilstošus speciālistus vai arī izmantojot apmācību un konsultāciju iestāžu pakalpojumus.

Personas, kas jau ir saņēmušas apmācītas personas apliecinājumu, bet apmācības laikā nav apguvušas pēcnāves apskates prasmes, tās varēs iegūt divu gadu laikā - pārejas periodā. Pēcnāves apskates prasmju apmācības programma jāsaskaņo ar Pārtikas un veterināro dienestu.

No prasībām ir svītrota atsauce uz derīguma termiņu, kas līdz šim bija jānorāda, piegādājot medījamos dzīvniekus vai to gaļu nelielā apjomā. Turpmāk derīguma termiņš pavaddokumentos jānorāda nebūs, jo to noteiks mednieks, izvērtējot medījuma un tā gaļas sagatavošanas procesu.

Noteikumos veikti arī redakcionāli precizējumi medījamo dzīvnieku un to gaļas apritei.

Noteikumi "Prasības medījamo dzīvnieku un to gaļas apritei un piegādei nelielā apjomā galapatērētājam" stāsies spēkā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.


Lauku atbalsta dienests iesniegumus pieņems tikai tiešsaistē

Kategorija: Lauksaimniecība
Otrdiena, 03 Oktobris 2017
Pēdējās izmaiņas: 03 Oktobris 2017

Zemkopības ministrija (ZM) ir veikusi grozījumus Lauku atbalsta dienesta likumā, ko valdība otrdien, 3.oktobrī, apstiprināja.

Grozījumi noteic, ka iesniegums valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta saņemšanai, kā arī tam pievienotie dokumenti Lauku atbalsta dienestā (LAD) pretendentam turpmāk būs jāiesniedz tiešsaistē, izmantojot elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS). Kā arī grozījumi paredz LAD izdoto dokumentu nosūtīšanu atbalsta pretendentam tiešsaistē, izmantojot EPS.

Jāatzīmē, ka lielākā daļa iesniegumu jau līdz šim LAD tiek iesniegti elektroniski, un pieredze liecina, ka, iesniedzot dokumentus tiešsaistē, nozīmīgi samazinājies pieļauto kļūdu skaits, raitāk noris atbalsta administrēšana, iespējama ātrāka atbalsta maksājumu izmaksa, kā arī samazinājies piemēroto maksājumu samazinājumu un sankciju skaits un apjoms.

Elektroniska iesniegumu iesniegšana gadskārtējiem atbalsta pasākumiem nozīmē arī mazāku administratīvo slogu iesniegumu aizpildīšanā, jo tad iespējams norādīt iesniegumā tikai izmaiņas salīdzinājumā ar situāciju iepriekšējā gadā.

Ne visiem lauksaimniekiem un pretendentiem ir tehniskas iespējas iesniegumu un dokumentu tiešsaistes iesniegšanai, tādēļ arī turpmāk lauksaimniekiem tehnisku atbalstu sniegs LAD.

Likumprojekts "Grozījumi Lauku atbalsta dienesta likumā" vēl jāapstiprina Saeimai.


Valdība atbalsta pazeminātās PVN likmes ieviešanu svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem

Kategorija: Lauksaimniecība
Otrdiena, 03 Oktobris 2017
Pēdējās izmaiņas: 03 Oktobris 2017

Valdība otrdien, 3.oktobrī, apstiprināja grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā.

Grozījumi paredz ieviest pievienotās vērtības nodokļa (PVN) samazināto 5 procentu likmi Latvijai raksturīgiem svaigiem augļiem, ogām, dārzeņiem un kartupeļiem, tostarp mazgātiem, mizotiem, lobītiem, grieztiem un fasētiem, bet ne termiski vai kā citādi apstrādātiem, piemēram, saldētiem, sālītiem, kaltētiem.

Lai nebūtu neskaidrību, likumam izveidots jauns pielikums, kurā uzskaitīti augļi, ogas un dārzeņi, kam no nākamā gada būs jāpiemēro pazeminātā 5 procentu PVN likme.

Zemkopības ministrijā 2017.gada sākumā tika izveidota darba grupa, kurā piedalījās eksperti no Zemkopības, Finanšu, Veselības un Ekonomikas ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes, Latvijas Augļkopju asociācijas, biedrības “Latvijas dārznieks”, Zemnieku saeimas, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācijas un intensīvi analizēja iespējas samazināt pārtikai vai atsevišķām pārtikas preču grupām, un apzināja citu valstu pieredzi.

Lasīt tālāk ...


Oktobrī sāksies avansa maksājumu izmaksāšana lauksaimniekiem

Kategorija: Lauksaimniecība
Ceturtdiena, 21 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 21 Septembris 2017

No 20.oktobra sāksies vienotā platībmaksājuma, maksājuma par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi, un bioloģiskās lauksaimniecības maksājuma avansa izmaksāšana lauksaimniekiem.

Lauksaimnieki saņems 70 procentus no vienotā platību maksājuma un 85 procentus no maksājuma apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi, un bioloģiskā maksājuma.

Vienotā platību maksājuma finansējums 2017.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājies par 14 procentiem, un provizoriskā atbalsta likme būs aptuveni 70 eiro/ha (avansa maksājumā 70% no likmes, t.i., aptuveni 49 eiro/ha), kas vēl tiks koriģēta atkarībā no kopējās atbalstam apstiprinātās platības.

Lasīt tālāk ...


Mobilizē pieejamo atbalstu lietavu izraisītajos plūdos cietušajiem lauksaimniekiem

Kategorija: Lauksaimniecība
Otrdiena, 19 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 19 Septembris 2017

18. septembrī Zemkopības ministrijas Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvajā padomē zemkopības ministrs Jānis Dūklavs ar lauksaimniekiem apsprieda ārkārtējo situāciju, kas daudzviet lauku reģionos izveidojusies pēc nelabvēlīgajiem meteoroloģiskajiem apstākļiem vasarā un ilgstošajām lietavām septembrī. Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs informēja lauksaimnieku organizācijas par Zemkopības ministrijas rīcību, lai palīdzētu zemniekiem pārvarēt plašo postījumu sekas.

Līdz 2. oktobrim Lauku atbalsta dienests (LAD) turpinās pieteikumu pieņemšanu kompensācijām un applūdušo teritoriju apsekošanu 29 novados Latgalē, Vidzemē un Sēlijā, kuros izsludināta ārkārtējā situācija plūdu seku novēršanai. Saskaņā ar LAD pašreizējiem datiem Latgalē, Vidzemē un Sēlijā ir applūduši ap 20 tūkstoši hektāru sējumu. No lauksaimniekiem jau saņemts 700 pieteikumu kompensācijām par plūdu izpostītajām lauksaimniecības platībām, taču šo pieteikumu skaits, ņemot vērā kārtējās postošās lietavas šīs nedēļas sākumā, varētu pieaugt. Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvajā padomē šodien nolemts, ka par izpostītajām platībām, kurās iesēti griķi un kukurūza, LAD pieteikums pieņems līdz 15. oktobrim. Saskaņā ar prognozēm pēc spēcīgajām lietavām šajā nedēļā appludināto sējumu platība turpinās palielināties.

Lasīt tālāk ...


Atvieglota pieteikumu iesniegšana par plūdos cietušajām platībām

Kategorija: Lauksaimniecība
Pirmdiena, 18 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 18 Septembris 2017

Lauku atbalsta dienests (LAD) apzinās lauksaimnieku smago situāciju! No pirmdienas, 18.septembra, ir atvieglota pieteikumu iesniegšana par spēcīgajās lietavās un plūdos cietušajām platībām!

  • EPS ir izveidota īpaša sadaļa, kur pieejama izdrukāšanai sagatavota daļēji aizpildīta informācijas (pieteikuma) veidlapa.
  • Lai iesniegtu pieteikumus par 2017.gadā bojā gājušo ražu, vairs nevajag drukāt papīra kartes. Karti vajag aizpildīt tikai par cietušajiem 2018.gada ziemāju sējumiem.

LAD vērš uzmanību! Var iesniegt papildu informāciju par vēl cietušajiem laukiem arī pēc tam, kad pieteikums jau ir iesniegts dienestam.


Plūdos cietušajiem lauksaimniekiem piemēros atvieglojumus atbalsta maksājumu saņemšanai

Kategorija: Lauksaimniecība
Piektdiena, 08 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 08 Septembris 2017

Saeima ceturtdien, 7.septembrī, atbalstīja Ministru kabineta lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu 29 novados Latgalē, Vidzemē un Sēlijā. Tas nozīmē, ka lauksaimniekiem, kuru lauksaimniecības zeme atrodas plūdu skartajā platībā, var tik piemērotas atkāpes, administrējot tiešmaksājumus un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumus.

Platībmaksājumu saņemšanas nosacījumiem neattiecinās termiņu zālāju nopļaušanai un novākšanai, ilggadīgo stādījumu rindstarpu izpļaušanai un papuves aparšanai, jo šīs platības apsaimniekošana prasa ilgāku laiku.

Tiešmaksājumu saņemšanai neattiecinās minimālās ražības ieguves prasību saistītā atbalsta saņemšanai par sertificētām (zālāju, labības, kartupeļu) sēklām un cietes kartupeļiem.

Tāpat arī plūdu nodarītos bojājumus meliorācijas sistēmām neuzskatīs par pārkāpumu savstarpējās atbilstības prasību izpildei, lai saņemtu tiešos maksājumus un LAP platībmaksājumus.

Lasīt tālāk ...


No 2018. gada vairākas izmaiņas zaļināšanas nosacījumos lauksaimniekiem

Kategorija: Lauksaimniecība
Trešdiena, 06 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 06 Septembris 2017

Šā gada 30. jūnijā spēkā stājās Eiropas Komisijas regulas Nr. 639/2014 grozījumi, kuri paredz izmaiņas maksājuma par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi nosacījumu piemērošanā. Lauksaimniekiem, kam ir 15 ha vai lielāka saimniecības aramzeme, platībā, kas atbilst 5% aramzemes, no 2018. gada 1. janvāra būs jāizpilda vairākas prasības ekoloģiski nozīmīgas platības (ENP) izveidē.

Būs aizliegts lietot augu aizsardzības līdzekļus šādā ekoloģiski nozīmīgā platībā:

  • papuvē (6 mēnešu periodā līdz 15. jūlijam);
  • starpkultūru aizņemtā platībā (astoņas nedēļas noteiktajā “turēšanas” periodā no 1. septembra līdz 31. oktobrim);
  • zālāju pasēja platībā pēc galvenā kultūrauga novākšanas;
  • platībā, ko aizņem slāpekli piesaistoši kultūraugi (augšanas periodā, kamēr kultūraugs atrodas uz lauka).

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei