Augļu koku vēzis Latvijas augļu dārzos

Kategorija: Lauksaimniecība
Otrdiena, 15 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: 15 Augusts 2017

Inta Jakobija
asistente, Latvijas augu aizsardzības pētniecības centrs Dārzkopības augu patoloģijas grupa Latvijas agronomu biedrības Rīgas nodaļas biedrs

Sēņu slimību, kas izraisa koksnes atmiršanu un kuras rezultātā uz dažādām koka daļām veidojas brūces, augu slimību pētnieki sauc par vēzi. Vēzi var izraisīt vairākas sēnes. Arī slimību ārējās pazīmes ir atšķirīgas.

Viens no sastopamākajiem vēža ierosinātājiem augļu koku stādījumos ir sēne Neonectria ditissima. Latviešu zinātniskajā literatūrā šo slimību sauc par augļu koku vēzi vai par lapu koku jeb parasto (Eiropas) vēzi (skat. 1.att.). Nereti lieto arī iepriekšējo latīnisko nosaukumu Nectria galligena.

auglu koka bruce
1.att. Augļu koku vēža brūce, kas veidojusies zaru izgriešanas vietā.

Lasīt tālāk ...


Iznākusi jaunā Lauku lapa

Kategorija: Lauksaimniecība
Piektdiena, 11 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: 11 Augusts 2017

Lauku lapu (11.08.2017.) skatīt šeit


Zemkopju problēmas augustā

Kategorija: Lauksaimniecība
Ceturtdiena, 10 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: 10 Augusts 2017

Zemnieki māk un spēj izaudzēt kvalitatīvu un labu kultūraugu ražu, bet laika apstākļus nevar paredzēt, kas šovasar rada satraukumu par ražas savlaicīgu novākšanu, tās kvalitāti kā arī par kaitīgo organismu attīstību. Augustā daļa kaitēkļu jau sāk iekūņoties - dodas ziemas guļā, dažiem attīstīsies otrā paaudze – būs jauni, apjomīgāki spēki kaitniecībai. Arī augu slimības būs smags pārbaudījums - tās neļauj atslābt. Mitrie laika apstākļi vasaras viducī veicināja daudzu slimību attīstību un izplatību. Daļa slimību paliks uz novākto augu atliekām, bet daļa dārzeņu un augļu slimību tikai mēģinās sākt savu kaitniecību.

Lasīt tālāk ...


Termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai pagarināts līdz 15. septembrim

Kategorija: Lauksaimniecība
Trešdiena, 09 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: 09 Augusts 2017

Laikapstākļi 2017. gada pavasarī un vasarā līdz šim ir bijuši ārpus parastajām normām, kas daļai lauksaimnieku, jo īpaši lopkopībā iesaistītajiem, ir radījuši sarežģījumus nopļaut un novākt sienu vai zāles masu lopbarības vajadzībām.

Šogad aprīlī, maijā, jūnijā un jūlijā reģistrētas temperatūras zem mēneša normas, novērotas krasas temperatūras svārstības un uzstādīti vairāki diennakts minimālās temperatūras rekordi. Zemās temperatūras ietekmēja zālāju augšanu (augiem veģetācijas periods ir aizkavējies par 2 līdz 3 nedēļām) un kavēja lauksaimniekiem sākt to nopļaušanu un novākšanu lopbarības vajadzībām jūnija beigās. Jūlijā daudzviet Latvijā nokrišņu daudzums bija lielāks nekā citos gados, atsevišķās vietās vienā dienā pat nolīstot mēneša normai.

Lasīt tālāk ...


Aktualizēts Lauksaimniecības datu centra maksas pakalpojumu cenrādis

Kategorija: Lauksaimniecība
Otrdiena, 18 Jūlijs 2017
Pēdējās izmaiņas: 18 Jūlijs 2017

Zemkopības ministrija (ZM) ir sagatavojusi izmaiņas Lauksaimniecības datu centra (LDC) publisko pakalpojumu cenrādī, ko valdība otrdien, 18.jūlijā, pieņēma. Grozījumi aktualizē un precizē sniegto pakalpojumu veidus un ievieš jaunus.

Turpmāk LDC sniegs arī tādus pakalpojumus kā, piemēram, liellopu pases nosūtīšanu uz pakomātu, zirgu dzimtas dzīvnieka identifikācijas aizstājējdokumenta izgatavošanu, datu un dokumentu labošanu.

Ar grozījumiem vidēji par 10 procentiem ir palielināti izcenojumi atsevišķiem pakalpojumiem, kuriem izcenojums nav mainīts kopš 2010.gada. Vairāk būs jāmaksā, piemēram, par datu apstrādi, par dzīvnieka apzīmējuma komplekta sagatavošanu, kā arī par zirgu dzimtas dzīvnieka identifikācijas dokumenta dublikāta izgatavošanu.

Tāpat grozījumi svītro dažus pakalpojuma veidus, kas zaudējuši aktualitāti, bet daži pakalpojuma veidi ir precizēti, lai būtu vieglāk piemērojami.

Noteikumi "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.880 "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis"" tiks publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un stāsies spēkā 2018.gada 1.janvārī.


Traktortehnikas īpašnieku ievērībai!

Kategorija: Lauksaimniecība
Otrdiena, 18 Jūlijs 2017
Pēdējās izmaiņas: 19 Jūlijs 2017

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina! Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk.. arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.

Lasīt tālāk ...


Sezonas laukstrādnieki

Kategorija: Lauksaimniecība
Svētdiena, 09 Jūlijs 2017
Pēdējās izmaiņas: 11 Jūlijs 2017

Sākot ar 2014.gada 1.jūniju tika ieviests sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokļa režīms, kas būtiski samazina nodokļu slogu tiem cilvēkiem, kas tiek nodarbināti tieši sezonas rakstura darbos augļkoku, ogulāju un dārzeņu audzēšanā vai stādīšanā, sējumu un stādījumu kopšanā, ražas novākšanā, augļu, ogu un dārzeņu šķirošanā.

Maksimālais termiņš, kurā laukstrādniekam var piemērot sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokļa režīmu, nevar pārsniegt 65 nostrādātās dienas un saņemto ienākumu maksimālais apmērs nevar pārsniegt 3000 eiro. Šis nodokļa režīms attiecas tikai uz tiem laukstrādniekiem, kas ir nodarbināti tieši sezonas rakstura darbos no kārtējā gada 1.aprīļa līdz kārtējā gada 30.novembrim. 

Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis ir 15 procentu apmērā no laukstrādnieka nopelnītā atalgojuma, bet ne mazāks kā 0,70 eiro par katru nostrādāto dienu. Persona, kura maksā sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokli, kļūst sociāli apdrošināta pensijai, ja pie visiem darba devējiem nopelnītais ienākums mēnesī pārsniedz 70 eiro.

Sezonas laukstrādnieku reģistrācijai darba devēji izmanto Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektronisko pieteikšanās sistēmu, tajā reģistrējot ienākumu gūšanas dienu, noslēgto līgumu formu un sezonas laukstrādniekiem aprēķināto atlīdzību par darbu. EPS ir nodrošināta iespēja lauksaimniekiem (darba devējiem) iegūt apkopotā veidā visus mēneša laikā ievadītos datus un aprēķināto nodokļa apmēru, lai tos iesniegtu Valsts ieņēmumu dienestā (VID) standartizētā formā vienu reizi mēnesī.


Plāno optimizēt traktortehnikas vadītāju kategoriju skaitu

Kategorija: Lauksaimniecība
Ceturtdiena, 29 Jūnijs 2017
Pēdējās izmaiņas: 29 Jūnijs 2017

Zemkopības ministrija sagatavojusi izmaiņas Ceļu satiksmes likumā, kas paredz optimizēt traktortehnikas vadītāju kategoriju skaitu un traktortehnikas vadītāju apliecību iegūšanas kārtību.

Izmaiņas likumā paredz apvienot vairākas traktortehnikas kategorijas vienā kategorijā, tādējādi samazinot pašreizējo traktortehnikas kategoriju skaitu līdz četrām traktortehnikas kategorijām. Līdz ar izmaiņām traktortehnikas kategoriju grupējumā plānots arī mainīt traktortehnikas kategoriju nosaukumus, aizstājot burtus A, B, C, D, E, F, G, un H ar saīsinājumiem T1, T2, T3, un T4. Tādējādi kategoriju nosaukumi nedublēsies ar autovadītāju kategorijām Latvijā un Eiropas Savienībā.

Lasīt tālāk ...


No 1.jūlija lauksaimnieki var iegādāties dīzeļdegvielu, kam piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi

Kategorija: Lauksaimniecība
Ceturtdiena, 29 Jūnijs 2017
Pēdējās izmaiņas: 29 Jūnijs 2017

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka ir apkopota informācija par lauksaimnieku iesniegumiem dīzeļdegvielas, kam piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi, saņemšanai 2017./2018.saimnieciskajā gadā. Pieteikties dīzeļdegvielas saņemšanai varēja līdz šā gada 1.jūnijam, kopumā ir saņemti 17 636 iesniegumi.

Lauksaimniecības produkcijas ražotājs ir tiesīgs iegādāties minēto dīzeļdegvielu no 2017.gada gada 1.jūlija līdz 2017.gada 30.novembrim. Šobrīd var iegādāties ne vairāk kā 90% no kopējā piešķirtā daudzuma.

Lasīt tālāk ...


Tiek plānots veikt videofimēšanu praktiskā traktortehnikas vadīšanas eksāmena laikā

Kategorija: Lauksaimniecība
Ceturtdiena, 15 Jūnijs 2017
Pēdējās izmaiņas: 15 Jūnijs 2017

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk - VTUA) 2017.gada otrā pusgada laikā plāno ieviest praktiskā traktortehnikas vadīšanas eksāmena videofilmēšanu.

Praktiskā vadīšanas eksāmena videofilmēšana tiek ieviesta pakalpojumu uzlabošanas nolūkos, t.i., lai uzlabotu traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas procesa uzraudzību un likumisko interešu ievērošanu, tādējādi paaugstinot arī klientu apkalpošanas un sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Lasīt tālāk ...


Spēkā 1.jūlijā stāsies jauni traktortehnikas reģistrēšanas noteikumi

Kategorija: Lauksaimniecība
Otrdiena, 06 Jūnijs 2017
Pēdējās izmaiņas: 06 Jūnijs 2017

Valdība otrdien, 6.jūnijā, apstiprināja jaunus noteikumus traktortehnikas un tās piekabju reģistrācijai. Jaunie noteikumi saglabā līdzšinējo regulējumu, tomēr ir iekļautas arī vairākas jaunas normas.

Tāda pat kārtība kā līdz šim būs piekabju agregātu numuru salīdzināšanai, valsts reģistrācijas numura zīmju izsniegšanai un īpašnieku maiņai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā, kā arī dokumentu iesniegšanai transportlīdzekļa reģistrēšanai.

Bet ir arī izmaiņas. Turpmāk, mainot traktortehnikas vai piekabes īpašnieku, būs iespējams saglabāt valsts reģistrācijas numura zīmi citai savā īpašumā esošai traktortehnikas vai piekabes reģistrācijai. Varēs arī pasūtīt vispārējas izmantošanas individuālu valsts reģistrācijas numura zīmi.

Lasīt tālāk ...


Zemkopības ministrija un Latvijas Pašvaldību savienība vienojas par turpmāko sadarbību

Kategorija: Lauksaimniecība
Trešdiena, 24 Maijs 2017
Pēdējās izmaiņas: 24 Maijs 2017

Trešdien, 23.maijā, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs tikās ar Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdi Andri Jaunsleini, lai pārrunātu un vienotos par turpmāko Zemkopības ministrijas (ZM) un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) sadarbību. Jānis Dūklavs un Andris Jaunsleinis parakstīja gadskārtējo turpmākās sadarbības protokolu, kurā vienojās par vairākiem reģionu attīstībai svarīgiem jautājumiem.

Jautājumā par Lauku attīstības programmas (LAP) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai (ZRP) atbalsta pasākumiem 2014.-2020.gadam puses vienojās, ka iespējami atbalstīs pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošanu, kā arī atbalstīs vietējo uzņēmēju un pašvaldību kopdarbības formu veidošanu, lai radītu pārskatāmu pārtikas iepirkuma segmentu bērniem un veciem ļaudīm lauku teritorijā.

Lasīt tālāk ...


Līdz 1. jūnijam vēl var pieteikties Zemkopības ministrijas konkursam “Sējējs 2017”

Kategorija: Lauksaimniecība
Pirmdiena, 15 Maijs 2017
Pēdējās izmaiņas: 15 Maijs 2017

sejejs

Zemkopības ministrija (ZM) aicina lauku uzņēmējus, jaunos zemniekus, kā arī ģimenes laukos pieteikties lauksaimnieku vidū iecienītajam konkursam “Sējējs 2017”. Izvirzīt pretendentus konkursam aicinātas ne tikai pašvaldības, lauksaimnieku un pārtikas ražotāju nevalstiskās organizācijas, bet arī lauku attīstības konsultanti. Atgādinām, ka konkursa dalībniekus šogad vērtēs astoņās nominācijās un tiks pasniegta arī balva par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā.

Lasīt tālāk ...


Līdz 1. jūnijam vēl var pieteikties gada balvai zivsaimniecībā “Lielais loms 2017”

Kategorija: Lauksaimniecība
Pirmdiena, 15 Maijs 2017
Pēdējās izmaiņas: 15 Maijs 2017

lielaisloms zivsaimnieciba

Zemkopības ministrija (ZM) aicina zivsaimniecības nozares uzņēmējus un jaunos darbiniekus pieteikties balvai “Lielais loms 2017”. Balvas mērķis ir veicināt zivsaimniecības nozares attīstību un nozīmīgumu sabiedrībā. Izvirzīt pretendentus konkursam aicināti ne tikai paši zivsaimniecības nozares uzņēmumi un nevalstiskās organizācijas, bet arī pašvaldības.

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei