Balvu pagasts

Latvijas Republika
Balvu novads
Balvu pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90009115622
„Pagastmāja”, Naudaskalns,
Balvu pag., Balvu nov., LV-4561
e-pasts : Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Darba laiks:
Pirmdiena – 8.30-12.00, 12.30-18.00
Otrdiena – 8.30 -12.00, 12.30-17.00
Trešdiena - 8.30 -12.00, 12.30-17.00
Ceturtdiena - 8.30 -12.00, 12.30-17.00
Piektdiena - 8.30 -12.00, 12.30-16.00

Balvu pagasta pārvalde

 

Kontakti
Amats Vārds, Uzvārds Telefons E-pasts
Pagasta pārvaldes vadītājs Andris Ķerāns 64522112
26118122
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Lietvede Astrīda Jakovļeva 64522112
26417861
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Nodokļu administratore Iveta Logina 64522112
26417861
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Inita Pušpure 26618771

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Sociālā darbiniece Indra Breidaka 26194104 Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

Pašvaldības iestādes
Iestāde Amats/Vārds, uzvārds Telefons E-pasts Adrese
Tautas nams Kultūras pasākumu organizatore - Aina Biseniece 26607937

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

„Saulstari”, Naudaskalns, Balvu pag., Balvu nov., LV-4561
Bibliotēka Vadītāja – Aina Biseniece 26607937

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

„Saulstari”, Naudaskalns, Balvu pag., Balvu nov., LV-4561
Kultūras un sporta centrs Sporta pasākuma organizators - Kaspars Usāns 28934650

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

„Saulstari”, Naudaskalns, Balvu pag., Balvu nov., LV-4561

Par Balvu pagastu
Vēstures avotos Balvu pagasts minēts 16. gadsimtā. Tā patreizējā teritorija 82,64 km2, 23 ciemi, dzīvo 725 iedzīvotāji. Balvu pagasts atrodas Latvijas ZA daļā,~ 225 km attālumā no Rīgas, 45 km attālumā no Krievijas robežas. Tuvākie centri – Balvu pilsēta (5 km no pagasta administratīvā centra Naudaskalna ciemā), Gulbene - 40 km, Rēzekne – 75 km. Balvu pagasts robežojas ar Kubulu, Bērzkalnes, Rugāju pagastiem un Balvu pilsētu. Pagasta teritoriju šķērso divi valsts 1.šķiras autoceļi: Balvi – Viļaka – Pleskava un Balvi – Rēzekne – Daugavpils. Balvu pagasta centrs atrodas Naudaskalna ciemā.

Var pētīt, kur īsti ir Naudaskalns,
To nevarēs apjaust uzreiz –
Vai norakts, vai nogrimis zemzemē,
Un paugurs vien veidojies greizs.
/Bruno Vilks/

Teritorijas izmantošanu un ekonomiskās aktivitātes pagastā lielā mērā nosaka teritorijas novietojums pie Balvu pilsētas: Balvu pagastā atrodas mazdārziņu masīvs Verpuļeva ar vairāk kā 400 zemes vienībām. Pagasta iedzīvotāji izmanto darba iespējas pilsētas iestādēs un uzņēmumos, kā arī Balvu pilsētā pieejamos izglītības, veselības aprūpes, kultūras pakalpojumus.
Balvu pagasta bagātības: cilvēki, daba – meži un zeme, un kultūrvēsturiskais mantojums.
Balvu ciema darbaļaužu deputātu padomes izpildu komiteja sāka darboties 1945.gada 1.augustā Abrenes apriņķa Balvu pagastā ar administratīvo centru apdzīvotā vietā Naudaskalnā.
1945.gada 12.oktobrī sakarā ar Abrenes apriņķa teritorijas daļas pievienošanu KPFSR un pārējās daļas pārdēvēšanu par Viļakas apriņķi Balvu ciema padome ietilpst Viļakas apriņķa Balvu pagasta teritorijā.
Balvu ciema darbaļaužu deputātu padomei sekojošas funkcijas – ciema saimnieciskās, kultūras un sabiedriskās dzīves vadība un kontrole. 1949.gadā ciema teritorijā izveidojās desmit kolhozi, kuri vairākkārt apvienoti un pārdēvēti, 1961.gadā izveidojot padomju saimniecību „Bolupe”. Balvu ciema teritorijā darbojas klubs, bibliotēka, pamatskola, feldšeru – vecmāšu punkts.
Balvu ciema Darbaļaužu deputātu padomes izpildu komiteja kopš 1977.gada 7.oktobra, sakarā ar jaunās Padomju Konstitūcijas pieņemšanu, tika pārdēvēta par Balvu ciema Tautas deputātu padomes izpildkomiteju.
Balvu ciema Tautas deputātu padomes izpildkomiteja kopš 1990.gada 15.februāra, sakarā ar LPSR AP lēmumu, tika pārdēvēta par Balvu pagasta Tautas deputātu padomes izpildkomiteju.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām”, ar 1994.gada 9.jūniju Balvu pagasta Tautas deputātu padomes valdi pārveido par Balvu pagasta padomi. Pagasta padome strādā pēc padomes sēdē apstiprinātā Nolikuma. Nolikumā noteikts, ka padome sastāv no 7 deputātiem.
1999.gada 23.martā Balvu pagasta padomes sēdē nolemj atstāt Balvu pagastā sekojošus ciemu nosaukumus:
Vidējciemi:
Naudaskalns
Skrajciemi:
Āžudambis, Centramuiža, Dobenieki, Dūrupe,Dzeņulauza, Kārklinieki, Keņi, Lācupe, Lāčugabali, Lemešava, Mēķi, Ozolsala, Pilskalns, Plītinava, Rāvusala, Reči, Salmaņi,Silamala, Stepjugabali, Vaņki, Verpuļeva, Žaugupe.
Naudaskalna ciemā koncentrējusies pagasta sabiedriskā dzīve – te atrodas pagastmāja, Tautas nams, bibliotēka, pasta nodaļa, sporta centrs. Pie Naudaskalna ūdenskrātuves, ceļa Balvi – Rēzekne malā, ierīkots labiekārtots atpūtas laukums. Netālu no ciema atrodas kultūrvēsturiskais objekts – Pilskalns (125 m), kas paver arī lieliskas iespējas ziemas prieku aktivitātēm.

Pagastā aktīvi darbojas dramatiskais kolektīvs, kuru kopš 2009. gada vada Vaira Resne. 2015. gadā ar Annas Brigaderes izrādi Čaukstenes” piedalījās Latvijas amatierteātru iestudējumu skatē “Gada izrāde 2014” un ieguva trešo pakāpi, kā arī ar šo izrādi piedalījās V Starptautiskajā teātru klasiskās dramaturģijas festivālā “Kiršu dārzs 2015 , kurš notika Balvos.

Kopš dibināšanas jaukto vokālo ansambli ”Malduguns” ar panākumiem vada Gunta Ripa, koncertmeistars Ģirts Ripa. Šos cilvēkus vieno dziesma, neatlaidīgs darbs, entuziasms un liels gribasspēks.


Pagastā notiek garīgo dziesmu dziedājumi un kopš 2010. gada rudens sievas par savu saiešanas vietu ir izvēlējušās pagasta Tautas namu.


Vairāku gadu garumā savas radošās idejas krāšņos floristikas veidojumos pārvērš pagasta floristes, kuras ar saviem darbiem bagātina svētku norises un pagasta ikdienu. Viņu veidotie darbi ir pabijuši arī citviet Latvijā.

Balvu pagasta iedzīvotāji ir priecīgi un lepni par to, ka pašiem ir sava sporta zāle, kuru ir iespēja apmeklēt visa gada garumā. Vislielākā piekrišana no pieaugušo puses ir basketbolam, bet bērni un jaunieši aizrautīgi spēlē florbolu un basketbolu.


Balvu pagasta zemnieki un uzņēmēji nodarbojas:

ar piena un gaļas lopkopību:
z.s. „Driksnas”, z.s. „Āzīši”, z.s. „Ozolaine”, SIA „Kiči RC”, z.s. „Ozolāres”,
z.s. „Kadiķi”, z.s. „Rūķu ligzdas”, s. „Guntari”

ar graudkopību:
z.s. „Upeslīči”, z.s. „Īves”, z.s. „Nordeki”, z.s. „Radziņi”, z.s. „Pīlādži”, z.s. „Dobenieki”

ar dārzeņkopību:
z.s. „Užgava”, z.s.”Ozoli”

ar dzērveņu un krūmmelleņu audzēšanu:
z.s. „Dālderis”

ar kūdras pārstrādi:
SIA „BalviFlora”

ar biškopību:
SIA „BišuJānis”, z.s. „Riekstiņi”

akmeņkaļa pakalpojumi:
z.s. „Staburags”, Jānis Pulkstenis

viesu māja:
z.s. „Svīres”

ar kokapstrādi:
SIA „GG Fabrika”, SIA „Kadiķi KGB”, SIA „Žaugupe”

 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei