Medību tiesību nomai nododamās zemes vienības Balvu novadā

Kategorija: Medību tiesību nomai nododamie zemes gabali
Pirmdiena, 18 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 20 Septembris 2017

Medību tiesību nomai nododamās zemes vienības Balvu novada Krišjāņu pagastā ( uz 2017.gada 1.jūniju)

Adrese

Kadastra apzīmējums

Platība (ha)

Meža platība (ha)

Bez adreses

3856 001 0051

3,1414

 

Bez adreses

3856 001 0094

1,8920

 

Bez adreses

3856 001 0097

4,0000

 

Bez adreses

3856 001 0102

0,0252

 

Bez adreses

3856 001 0106

0,2472

 

Bez adreses

3856 001 0107

5,0000

 

Bez adreses

3856 001 0112

0,5000

 

Bez adreses

3856 002 0065

0,8500

0,0000

Bez adreses

3856 002 0069

3,5293

3,5293

"Skudras"

3856 002 0080

13,5018

 

Bez adreses

3856 002 0084

4,5714

 

Bez adreses

3856 002 0095

4,7117

 

Vītolu ciems

3856 002 0132

2,6978

2,6978

"Vītoliņi"

3856 002 0133

4,8821

 

"Zaļbirze"

3856 002 0134

6,0328

2,3000

Bez adreses

3856 002 0162

1,4720

 

Bez adreses

3856 002 0172

9,0000

0,5000

Bez adreses

3856 002 0173

7,0000

0,0000

Bez adreses

3856 002 0181

1,9000

0,0000

Skanstinieki

3856 002 0206

2,4000

0,0000

"Paegļi"

3856 002 0226

0,6000

 

Skudras

3856 002 0231

4,4000

3,2000

Bez adreses

3856 002 0242

4,6577

 

Rūķīši

3856 002 0271

4,3000

 

Lāses

3856 002 0290

5,0000

0,7000

Bez adreses

3856 002 0292

0,5000

 

Skudras

3856 002 0294

0,8589

 

Mežaine

3856 002 0295

0,7500

 

Bez adreses

3856 003 0044

3,4127

 

"Ičmalas"

3856 003 0056

0,1957

 

"Irbes"

3856 003 0061

0,8000

0,0000

Bez adreses

3856 003 0073

2,0000

 

Bez adreses

3856 003 0121

0,6000

 

Bez adreses

3856 003 0127

0,6310

 

Bez adreses

3856 003 0129

1,2985

 

"Gobas 1"

3856 004 0046

1,0000

0,0000

"Svarupītes"

3856 004 0050

1,1494

 

"Gobas"

3856 004 0065

3,2000

0,0000

Bez adreses

3856 004 0066

4,4883

 

Bez adreses

3856 004 0069

5,7000

0,0000

Bez adreses

3856 004 0075

1,1310

 

Bez adreses

3856 004 0076

2,7000

2,3000

"Ābelaine"

3856 004 0078

3,9218

0,4000

Bez adreses

3856 004 0079

0,8000

0,0000

Bez adreses

3856 004 0085

0,9000

0,0000

"Caunītes"

3856 004 0091

3,5231

 

Bez adreses

3856 004 0103

3,6000

0,0000

Bez adreses

3856 004 0116

4,4495

 

Bez adreses

3856 004 0117

1,7000

1,7000

Bez adreses

3856 004 0119

3,5000

0,0000

"Līvāni 12"

3856 004 0137

0,6000

0,0000

Līvānu iela   8

3856 004 0139

0,5980

 

Bez adreses

3856 004 0149

0,1986

 

Līvānu iela   2

3856 004 0150

0,2147

 

Grāvmalas

3856 004 0189

0,9000

 

Bez adreses

3856 004 0191

1,0000

 

Bez adreses

3856 004 0192

0,5000

 

Bez adreses

3856 004 0194

0,8000

 

Bez adreses

3856 004 0195

1,5000

 

Bez adreses

3856 004 0197

1,2000

 

Bez adreses

3856 004 0199

1,4000

 

Bez adreses

3856 004 0201

1,4000

 

Bez adreses

3856 004 0209

0,9000

 

Bez adreses

3856 004 0213

0,4000

 

Lāses

3856 005 0016

2,1000

1,1000

Bez adreses

3856 005 0046

2,3000

0,0000

Bez adreses

3856 005 0076

2,1000

 

Korentes

3856 001 0108

1,7900

 

Bez adreses

3856 002 0147

2,5558

 

Bez adreses

3856 002 0255

8,5600

 

Bez adreses

3856 003 0042

1,0250

 

Bez adreses

3856 003 0043

2,5638

 

Bez adreses

3856 004 0146

0,2500

 

Bez adreses

3856 005 0009

3,4400

0,9100

Bez adreses

3856 005 0042

1,5000

 

Medību tiesību nomai nododamās zemes vienības Balvu novada Bērzkalnes pagastā ( uz 2017.gada 1.jūniju)

Adrese

Kadastra apzīmējums

Platība (ha)

Meži (ha)

Līdumnieki

3848 005 0066

2,5739

 

Grantiņi

3848 005 0093

0,2800

 

Pašvaldībai piekritīgā zeme

3848 005 0096

0,3000

 

Bez adreses

3848 005 0104

0,1000

 

Lauksaimniecības vajadzībām

3848 006 0036

0,5663

 

Noras

3848 007 0021

1,5000

0,2000

Pašvaldībai piekritīgā zeme

3848 007 0036

0,0629

 

Valstij piekritīgā zeme

3848 006 0035

0,1000

 

Medību tiesību nomai nododamās zemes vienības Balvu novada Vectilžas pagastā ( uz 2017.gada 15.septembri)

Adrese

Kadastra apzīmējums

Platība (ha)

Meža platība (ha)

Bez adreses

3890 004 0080

3,1

0,2

Bez adreses

3890 001 0020

7,0000

0,2000

Bez adreses

3890 001 0057

1,1000

 

Bez adreses

3890 001 0142

0,8845

 

Bez adreses

3890 002 0017

1,1000

1,1000

Brieži

3890 002 0023

7,8600

5,8800

Bez adreses

3890 002 0085

3,2000

 

Bez adreses

3890 003 0122

11,0353

 

Bez adreses

3890 003 0139

8,5000

 

Bez adreses

3890 003 0140

5,7000

1,0000

Bez adreses

3890 003 0143

1,1000

 

Bez adreses

3890 003 0148

6,0000

 

Grišuļa mājas

3890 003 0154

4,4474

 

Bez adreses

3890 003 0157

1,7400

 

"Muzikovu mājas"

3890 004 0008

0,6316

 

"Krampužu mājas"

3890 004 0014

1,2184

 

"Čakāni"

3890 004 0049

0,8666

 

Bez adreses

3890 004 0071

0,7000

 

Bez adreses

3890 004 0085

1,0000

1,0000

Bez adreses

3890 004 0095

1,0000

 

"Amantovu mājas"

3890 005 0020

8,6485

 

"Dambīšu mājas"

3890 005 0042

4,8100

1,9600

Dambīšu mājas

3890 005 0043

5,5000

4,2800

Bez adreses

3890 005 0065

2,3000

2,1000

Bez adreses

3890 005 0067

1,1000

0,9000

Ūpenieki

3890 005 0155

2,0800

 

Trahnovas mājas

3890 006 0095

2,1361

 

Trahnovas mājas

3890 006 0096

1,5779

 

Bez adreses

3890 006 0134

2,3000

0,0000

Bez adreses

3890 006 0149

7,4900

 

Bez adreses

3890 006 0154

1,5000

0,0000

Bez adreses

3890 006 0163

2,9000

0,0000

Bez adreses

3890 006 0200

0,5551

 

Bez adreses

3890 006 0213

2,3089

2,3089

Bez adreses

3890 006 0215

1,1258

 

Bez adreses

3890 006 0216

0,5000

 

Bez adreses

3890 006 0226

1,0000

 

Bez adreses

3890 006 0228

0,2000

0,0000

Bez adreses

3890 006 0239

0,2000

 

Bez adreses

3890 006 0240

2,9000

 

Bez adreses

3890 001 0131

4,8000

 

Bez adreses

3890 006 0238

0,5100

 

Bez adreses

3890 001 0109

3,2000

 

Bez adreses

3890 003 0105

5,6000

 

Bez adreses

3890 003 0144

4,2000

 

Bez adreses

3890 004 0080

3,1000

0,2000

Bez adreses

3890 004 0081

3,9000

 

Bez adreses

3890 004 0082

2,6000

 

Bez adreses

3890 004 0088

3,6000

 

Bez adreses

3890 005 0129

2,5000

0,0000

Bez adreses

3890 005 0164

3,9000

 

Bez adreses

3890 005 0178

2,7000

 

Bez adreses

3890 006 0252

6,0000

1,0000

Medību tiesību nomai nododamās zemes vienības Balvu novada Briežuciema pagastā ( uz 2017.gada 15.septembri)

Adrese

Kadastra apz.

Platība KR(ha)

Meži(ha)

"Ābeļkalns"

3852 001 0031

5,9000

0,3000

"Nogāzes"

3852 001 0053

4,5000

0,0000

"Mežrozītes"

3852 001 0070

13,4000

 

Bez adreses

3852 001 0079

4,7000

0,0000

Bez adreses

3852 001 0110

0,9000

0,0000

Bez adreses

3852 002 0092

0,7000

0,0000

"Atvari"

3852 002 0116

5,4931

1,8000

Bez adreses

3852 002 0126

2,0000

0,0000

"Cērpene 1"

3852 002 0193

1,1958

 

Bez adreses

3852 002 0209

0,8027

 

Bez adreses

3852 002 0222

0,3000

 

"Dzērves"

3852 005 0075

4,5000

0,0000

"Dzidrumi"

3852 005 0121

5,7000

0,0000

Medību tiesību nomai nododamās zemes vienības Balvu novada Lazdulejas pagastā ( uz 2017.gada 15.septembri)

Adrese

Kadastra apz.

Platība KR(ha)

Meži(ha)

Mežmalītes

3866 002 0103

0,5400

0,0000

"Dālijas"

3866 004 0127

0,3716

 

Bez adreses

3866 004 0130

6,0297

 

"Akmeņsalas"

3866 004 0151

2,0000

0,0000

"Celmāji"

3866 004 0154

1,4563

 

"Zaķusala"

3866 004 0170

5,8000

 

Bez adreses

3866 004 0177

2,9570

 

Bez adreses

3866 004 0178

6,7234

 

Bez adreses

3866 004 0179

5,5263

 

Bez adreses

3866 004 0180

7,0000

 

Bez adreses

3866 004 0213

2,2000

0,0000

Bez adreses

3866 004 0214

5,7000

0,7000

Bez adreses

3866 004 0217

3,0000

0,0000

"Bērzlapes"

3866 004 0218

8,7000

1,5000

Bez adreses

3866 004 0224

0,7000

0,0000

Mežmalītes

3866 004 0226

1,3600

0,0000

Bez adreses

3866 004 0229

1,9000

 

Bez adreses

3866 004 0266

1,6000

 

Bez adreses

3866 004 0272

0,0677

 

Bez adreses

3866 004 0285

5,6000

 

Bez adreses

3866 004 0286

2,1000

1,5000

Bez adreses

3866 004 0287

2,0000

 

Bez adreses

3866 004 0297

5,0000

0,2000

Bez adreses

3866 004 0304

1,6000

 

Bez adreses

3866 004 0307

1,0000

 

Bez adreses

3866 003 0058

1,5110

 

"Priedītes"

3866 003 0077

6,5000

 

 

 

 

 

 


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei