Medību tiesību nomai nododamās zemes vienības Balvu novada

Kategorija: Medību tiesību nomai nododamie zemes gabali
Pirmdiena, 12 Jūnijs 2017
Pēdējās izmaiņas: 02 Augusts 2017

Medību tiesību nomai nododamās zemes vienības Balvu novada Krišjāņu pagastā (uz 2017.gada 1.jūniju)

Adrese

Kadastra apzīmējums

Platība (ha)

Meža platība (ha)

Bez adreses

3856 001 0051

3,1414

 

Bez adreses

3856 001 0094

1,8920

 

Bez adreses

3856 001 0097

4,0000

 

Bez adreses

3856 001 0102

0,0252

 

Bez adreses

3856 001 0106

0,2472

 

Bez adreses

3856 001 0107

5,0000

 

Bez adreses

3856 001 0112

0,5000

 

Bez adreses

3856 002 0065

0,8500

0,0000

Bez adreses

3856 002 0069

3,5293

3,5293

"Skudras"

3856 002 0080

13,5018

 

Bez adreses

3856 002 0084

4,5714

 

Bez adreses

3856 002 0095

4,7117

 

Vītolu ciems

3856 002 0132

2,6978

2,6978

"Vītoliņi"

3856 002 0133

4,8821

 

"Zaļbirze"

3856 002 0134

6,0328

2,3000

Bez adreses

3856 002 0162

1,4720

 

Bez adreses

3856 002 0172

9,0000

0,5000

Bez adreses

3856 002 0173

7,0000

0,0000

Bez adreses

3856 002 0181

1,9000

0,0000

Skanstinieki

3856 002 0206

2,4000

0,0000

"Paegļi"

3856 002 0226

0,6000

 

Skudras

3856 002 0231

4,4000

3,2000

Bez adreses

3856 002 0242

4,6577

 

Rūķīši

3856 002 0271

4,3000

 

Lāses

3856 002 0290

5,0000

0,7000

Bez adreses

3856 002 0292

0,5000

 

Skudras

3856 002 0294

0,8589

 

Mežaine

3856 002 0295

0,7500

 

Bez adreses

3856 003 0044

3,4127

 

"Ičmalas"

3856 003 0056

0,1957

 

"Irbes"

3856 003 0061

0,8000

0,0000

Bez adreses

3856 003 0073

2,0000

 

Bez adreses

3856 003 0121

0,6000

 

Bez adreses

3856 003 0127

0,6310

 

Bez adreses

3856 003 0129

1,2985

 

"Gobas 1"

3856 004 0046

1,0000

0,0000

"Svarupītes"

3856 004 0050

1,1494

 

"Gobas"

3856 004 0065

3,2000

0,0000

Bez adreses

3856 004 0066

4,4883

 

Bez adreses

3856 004 0069

5,7000

0,0000

Bez adreses

3856 004 0075

1,1310

 

Bez adreses

3856 004 0076

2,7000

2,3000

"Ābelaine"

3856 004 0078

3,9218

0,4000

Bez adreses

3856 004 0079

0,8000

0,0000

Bez adreses

3856 004 0085

0,9000

0,0000

"Caunītes"

3856 004 0091

3,5231

 

Bez adreses

3856 004 0103

3,6000

0,0000

Bez adreses

3856 004 0116

4,4495

 

Bez adreses

3856 004 0117

1,7000

1,7000

Bez adreses

3856 004 0119

3,5000

0,0000

"Līvāni 12"

3856 004 0137

0,6000

0,0000

Līvānu iela   8

3856 004 0139

0,5980

 

Bez adreses

3856 004 0149

0,1986

 

Līvānu iela   2

3856 004 0150

0,2147

 

Grāvmalas

3856 004 0189

0,9000

 

Bez adreses

3856 004 0191

1,0000

 

Bez adreses

3856 004 0192

0,5000

 

Bez adreses

3856 004 0194

0,8000

 

Bez adreses

3856 004 0195

1,5000

 

Bez adreses

3856 004 0197

1,2000

 

Bez adreses

3856 004 0199

1,4000

 

Bez adreses

3856 004 0201

1,4000

 

Bez adreses

3856 004 0209

0,9000

 

Bez adreses

3856 004 0213

0,4000

 

Lāses

3856 005 0016

2,1000

1,1000

Bez adreses

3856 005 0046

2,3000

0,0000

Bez adreses

3856 005 0076

2,1000

 

Korentes

3856 001 0108

1,7900

 

Bez adreses

3856 002 0147

2,5558

 

Bez adreses

3856 002 0255

8,5600

 

Bez adreses

3856 003 0042

1,0250

 

Bez adreses

3856 003 0043

2,5638

 

Bez adreses

3856 004 0146

0,2500

 

Bez adreses

3856 005 0009

3,4400

0,9100

Bez adreses

3856 005 0042

1,5000

 

 

Medību tiesību nomai nododamās zemes vienības Balvu novada Bērzkalnes pagastā (uz 2017.gada 1.jūniju)

Adrese

Kadastra apzīmējums

Platība (ha)

Meži (ha)

Līdumnieki

3848 005 0066

2,5739

 

Grantiņi

3848 005 0093

0,2800

 

Pašvaldībai piekritīgā zeme

3848 005 0096

0,3000

 

Bez adreses

3848 005 0104

0,1000

 

Lauksaimniecības vajadzībām

3848 006 0036

0,5663

 

Noras

3848 007 0021

1,5000

0,2000

Pašvaldībai piekritīgā zeme

3848 007 0036

0,0629

 

Valstij piekritīgā zeme

3848 006 0035

0,1000

 

 

 Medību tiesību nomai nododamās zemes vienības Balvu novada Vectilžas pagastā (uz 2017.gada 15.jūliju)

Adrese

Kadastra apzīmējums

Platība (ha)

Meža platība (ha)

Bez adreses

3890 004 0080

3,1

0,2


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei