Sociālā dienesta informācija iedzīvotājiem

Kategorija: Sociālā dienesta aktualitātes
Piektdiena, 18 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: 18 Augusts 2017

Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests atgādina, ka vecākiem/aizbildņiem līdz 2017. gada 28. augustam ir jāuzraksta iesniegums par bērnu ēdināšanas apmaksu pirmsskolas izglītības iestādēs un mācību iestādēs par kārtējo mācību pusgadu. Ēdināšanas izdevumi tiek apmaksāti trūcīgu, maznodrošinātu, daudzbērnu ģimeņu bērniem, bērniem ar invaliditāti, bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.

Informējam, ka tiek pieņemti iesniegumi no augstāk minētajām mērķa grupām pabalstam par skolas piederumu iegādi. Pabalstu var saņemt par bērnu, kurš pirmsskolas izglītības iestādē apgūst 5-gadnieku un 6-gadnieku apmācību programmu vai apmeklē Balvu novada vispārizglītojošo mācību iestādi, un gadījumos, kad bērns līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai apgūst arodizglītību ārpus novada mācību iestādes – programmā, kura netiek piedāvāta pašvaldības teritorijā esošajās mācību iestādēs. Pabalsta apmērs ne vairāk kā 10% no minimālās algas gadā vienam bērnam (šogad 38.00 euro. Iesniegumam jāpievieno pirkuma iegādes čeks/kvīts ar personas rekvizītiem).

Pabalsta izmaksas kārtību nosaka Balvu novada pašvaldības 2015.gada 12.februāra saistošie noteikumi Nr.8/2015 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Balvu novadā”, 2015.gada 12.marta saistošie noteikumi Nr.10/2015 “Par papildus palīdzību Balvu novadā”, 2015.gada 12.marta saistošie noteikumi Nr.9/2015 “Par Balvu novada pašvaldības garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un finansiālo atbalstu audžuģimenēm”.

Iesniegumus skolas piederumu iegādes apmaksai (par 2017.gada periodu) var iesniegt līdz šī gada 18.decembrim.

Klientu pieņemšanas laiks:

Balvu pilsētā:

Pirmdiena: 830-1800
Trešdiena: 830-1700
Piektdiena: 830-1200

Pagastu teritorijās saskaņā ar sociālo darbinieku klientu pieņemšanas laikiem.

Tālr.: 64521176; mob.: 25608650


Sociālā dienesta darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens

Kategorija: Sociālā dienesta aktualitātes
Trešdiena, 16 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: 16 Augusts 2017

img 002

Augusta sākums Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta darbiniekiem atvēra durvis ne tikai uz ziedošo vasaras mēnesi, bet arī ceļu uz Kurzemes skaistāko pilsētu Kuldīgu.

Lasīt tālāk ...


Jauno māmiņu pašpalīdzības grupa

Kategorija: Sociālā dienesta aktualitātes
Otrdiena, 06 Jūnijs 2017
Pēdējās izmaiņas: 06 Jūnijs 2017

Ābeļu ziedēšanas laiks nu māj atvadas, birdinot ziedlapu sniegu. Ratiņos gulošie mazulīši maigām, mīkstām sedziņām pārsegti, kopā ar savām māmiņām nesteidzīgi pārvietojas pa mūsu pilsētas ielām, skvēru, Lāča dārzu un parku. Pilsēta ezeru krastos nav mašīnu un gājēju drūzmas pārpildīta, tāpēc itin labi var pamanīt jauno māmiņu grupiņas un ļaut uzsmaidīt mūsu jaunajai paaudzei, kas par apkārtējiem notikumiem vēl īsti nenojauš. Viņi aug.

Savukārt māmiņas izmanto piedāvāto iespēju Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta ģimeņu atbalsta un rehabilitācijas nodaļā satikties reizi mēnesī, lai lietderīgi pavadītu laiku, izbaudītu savstarpējās satikšanās prieku, saņemtu derīgus padomus un uzmundrinājumus no pieaicinātajiem speciālistiem, kā arī savstarpēji atbalstītu un palīdzētu viena otrai.

Atmosfēra, kurā notiek šādas tikšanās, ir silta un iedrošinoša, bērni iepazīstas ar rotaļlietu kastes saturu bet māmiņas plāno savu nākošās nodarbības reizi. Pievienojies māmiņu pašpalīdzības grupiņai jau 13.jūnijā plkst.11.00 un, ja būsi sagatavojusi jautājumus bērnu pediatrei Ā.Baranovskai, tad tikšanās reizē saņemsi atbildes.

Ina Bankova

Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests


Pērļotājas Sociālajā dienestā

Kategorija: Sociālā dienesta aktualitātes
Pirmdiena, 22 Maijs 2017
Pēdējās izmaiņas: 26 Maijs 2017

Kā uz burvju mājiena uz galda iemirdzējās viena pērļu rota, tad vēl viena, līdz viss galds tika noklāts ar karalienes cienīgām greznumlietām. Katrai rotai sekoja Antras Strazdas stāsts par to darināšanu un par šo fantastisko sirds lietu, bez kuras dzīve būtu pelēka un neinteresanta. Ideja par pērļu rotu meistarklases noslēguma nodarbībām Alūksnē, uz kuru pēc jaunām idejām un iedvesmas nākošajai sezonai būtu vērts aizbraukt visām pērļotājām, pieder skaisto rotu meistarklases vadītājai Ivetai Useniecei, kura nu jau trešo gadu ir pieprasīta skolotāja Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta uzcītīgajām rotu meistarotājām.

Lasīt tālāk ...


Par grupu nodarbībām Sociālā dienesta ģimenes atbalsta un rehabilitācijas nodaļā

Kategorija: Sociālā dienesta aktualitātes
Pirmdiena, 03 Aprīlis 2017
Pēdējās izmaiņas: 03 Aprīlis 2017

Vārds ģimene katram cilvēkam kaut ko izraisa: to nevar iedomāties bez mums tuvākajiem cilvēkiem - vecākiem, vecvecākiem, māsām un brāļiem, kā arī bez mājam. Visās civilizācijās ģimeni uzskata par augstāko vērtību un cilvēka dzīves piepildījumu. Lielas vai mazas, savstarpēji ļoti atšķirīgas - ģimenes ir visas valsts pamats.

Lasīt tālāk ...


Bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai pašvaldībās aicina pieteikt bērnus ar funkcionāliem traucējumiem

Kategorija: Sociālā dienesta aktualitātes
Trešdiena, 30 Novembris 2016
Pēdējās izmaiņas: 30 Novembris 2016

Latgales plānošanas reģiona projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ietvaros Latgales pašvaldībās dažādām mērķa grupām ir paredzēta virkne sociāla rakstura pakalpojumu. Bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšana ir paredzēta arī bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Lasīt tālāk ...


Sociālā dienesta kontaktpersona, kura nodrošinās konsultācijas un nepieciešamo palīdzību bēglim un personai ar alternatīvo statusu

Kategorija: Sociālā dienesta aktualitātes
Trešdiena, 09 Novembris 2016
Pēdējās izmaiņas: 09 Novembris 2016

Kontaktpersona, kura Sociālajā dienestā nodrošinās konsultācijas un nepieciešamo palīdzību bēglim un personai ar alternatīvo statusu:

Ilona Džigure, sociālo pakalpojumu nodaļas sociālā darbiniece

Pieņemšanas laiki:

Pirmdien – no 8:30 – 12:00; no 13:00 – 18:00;

Trešdien – no 9:00 – 12:00; no 13:00 – 16:00;

Piektdien – no 8:30 – 12:00

Tālr. 64521189; mob. 26635382.


Eiropas pilsoņu iniciatīva “Mamma, Tētis un Bērni”

Kategorija: Sociālā dienesta aktualitātes
Trešdiena, 09 Novembris 2016
Pēdējās izmaiņas: 09 Novembris 2016

Biedrība “Asociācija Ģimene” aicina Latvijas pašvaldības atbalstīt Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Mamma, Tētis un Bērni” un izplatīt informāciju par iespēju parakstīties par vienotu ģimenes un laulības definīciju.

Lasīt tālāk ...


Ābolu balle sociālajā mājā „Atvasara”

Kategorija: Sociālā dienesta aktualitātes
Pirmdiena, 26 Septembris 2016
Pēdējās izmaiņas: 26 Septembris 2016

Astronomiskajam rudenim iestājoties, ar prieku paziņojam, ka mums izdevās noķert atvasaras skopos saules starus, kas 20.septembrī slēpās ābolu dārzā.

Lasīt tālāk ...


Sabiedrībā balstīti pakalpojumi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem Balvu novadā

Kategorija: Sociālā dienesta aktualitātes
Otrdiena, 26 Jūlijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 26 Jūlijs 2016

Balvu novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Latgales plānošanas reģionu par sadarbību projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ieviešanā ar mērķi uzlabot esošos un ieviest jaunus sociālos pakalpojumus.

Lai pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem varētu dzīvot maksimāli patstāvīgu dzīvi un saņemt sev nepieciešamo atbalstu mājās vai ģimeniskā vidē, nenokļūstot aprūpes institūcijās, pasaulē un Latvijā tiek piedāvāti dažādi sociālie pakalpojumi, kurus sauc arī par sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem. Parasti sociālos pakalpojumus piedāvā atbilstoši katra individuālajām vajadzībām. Taču šo pakalpojumu pieejamība visbiežāk ir tieši saistīta ar pašvaldību un nevalstisko organizāciju izpratni, iniciatīvām un organizācijām pieejamajiem finanšu resursiem.

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei