Par grupu nodarbībām Sociālā dienesta ģimenes atbalsta un rehabilitācijas nodaļā

Kategorija: Sociālā dienesta aktualitātes
Pirmdiena, 03 Aprīlis 2017
Pēdējās izmaiņas: 03 Aprīlis 2017

Vārds ģimene katram cilvēkam kaut ko izraisa: to nevar iedomāties bez mums tuvākajiem cilvēkiem - vecākiem, vecvecākiem, māsām un brāļiem, kā arī bez mājam. Visās civilizācijās ģimeni uzskata par augstāko vērtību un cilvēka dzīves piepildījumu. Lielas vai mazas, savstarpēji ļoti atšķirīgas - ģimenes ir visas valsts pamats.

Lasīt tālāk ...


Bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai pašvaldībās aicina pieteikt bērnus ar funkcionāliem traucējumiem

Kategorija: Sociālā dienesta aktualitātes
Trešdiena, 30 Novembris 2016
Pēdējās izmaiņas: 30 Novembris 2016

Latgales plānošanas reģiona projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ietvaros Latgales pašvaldībās dažādām mērķa grupām ir paredzēta virkne sociāla rakstura pakalpojumu. Bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšana ir paredzēta arī bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Lasīt tālāk ...


Sociālā dienesta kontaktpersona, kura nodrošinās konsultācijas un nepieciešamo palīdzību bēglim un personai ar alternatīvo statusu

Kategorija: Sociālā dienesta aktualitātes
Trešdiena, 09 Novembris 2016
Pēdējās izmaiņas: 09 Novembris 2016

Kontaktpersona, kura Sociālajā dienestā nodrošinās konsultācijas un nepieciešamo palīdzību bēglim un personai ar alternatīvo statusu:

Ilona Džigure, sociālo pakalpojumu nodaļas sociālā darbiniece

Pieņemšanas laiki:

Pirmdien – no 8:30 – 12:00; no 13:00 – 18:00;

Trešdien – no 9:00 – 12:00; no 13:00 – 16:00;

Piektdien – no 8:30 – 12:00

Tālr. 64521189; mob. 26635382.


Eiropas pilsoņu iniciatīva “Mamma, Tētis un Bērni”

Kategorija: Sociālā dienesta aktualitātes
Trešdiena, 09 Novembris 2016
Pēdējās izmaiņas: 09 Novembris 2016

Biedrība “Asociācija Ģimene” aicina Latvijas pašvaldības atbalstīt Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Mamma, Tētis un Bērni” un izplatīt informāciju par iespēju parakstīties par vienotu ģimenes un laulības definīciju.

Lasīt tālāk ...


Ābolu balle sociālajā mājā „Atvasara”

Kategorija: Sociālā dienesta aktualitātes
Pirmdiena, 26 Septembris 2016
Pēdējās izmaiņas: 26 Septembris 2016

Astronomiskajam rudenim iestājoties, ar prieku paziņojam, ka mums izdevās noķert atvasaras skopos saules starus, kas 20.septembrī slēpās ābolu dārzā.

Lasīt tālāk ...


Sabiedrībā balstīti pakalpojumi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem Balvu novadā

Kategorija: Sociālā dienesta aktualitātes
Otrdiena, 26 Jūlijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 26 Jūlijs 2016

Balvu novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Latgales plānošanas reģionu par sadarbību projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ieviešanā ar mērķi uzlabot esošos un ieviest jaunus sociālos pakalpojumus.

Lai pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem varētu dzīvot maksimāli patstāvīgu dzīvi un saņemt sev nepieciešamo atbalstu mājās vai ģimeniskā vidē, nenokļūstot aprūpes institūcijās, pasaulē un Latvijā tiek piedāvāti dažādi sociālie pakalpojumi, kurus sauc arī par sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem. Parasti sociālos pakalpojumus piedāvā atbilstoši katra individuālajām vajadzībām. Taču šo pakalpojumu pieejamība visbiežāk ir tieši saistīta ar pašvaldību un nevalstisko organizāciju izpratni, iniciatīvām un organizācijām pieejamajiem finanšu resursiem.

Lasīt tālāk ...


Balvu novadā piedāvās jaunus sociālos pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Kategorija: Sociālā dienesta aktualitātes
Otrdiena, 26 Jūlijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 26 Jūlijs 2016

Balvu novada sociālais dienests uzsāk jaunu sociālo pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, organizēšanu:

1) “atelpas brīža” pakalpojums;
2) aprūpes pakalpojums;
3) sociālās rehabilitācijas pakalpojums.

Pakalpojumu izmaksas priekšfinansē pašvaldība, kurai pēc tam izmaksas tiks kompensētas no Eiropas Sociālā fonda projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā līdzekļiem”.

Lasīt tālāk ...


Sociālais dienests informē iedzīvotājus par izmaiņām klientu pieņemšanas laikos

Kategorija: Sociālā dienesta aktualitātes
Trešdiena, 20 Jūlijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 20 Jūlijs 2016

Šī gada 21. un 22.jūlijā Sociālais dienests nestrādās. Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar palīdzības nodaļas vadītāju Lindu Laicāni – 25608650, vai dienesta vadītāju Anitu Petrovu – 29146294.

Sakarā ar sociālo darbinieku „Vasaras skolu 2016”, asistenta pakalpojuma atskaites par jūlija mēnesi sāksim pieņemt no 27. jūlija.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!


Aicinām atbalstīt Latvijas ģimenes, kļūstot par “Amigo ģimenes atbalsta tālruņa” informatīvo partneri

Kategorija: Sociālā dienesta aktualitātes
Otrdiena, 12 Jūlijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 12 Jūlijs 2016

Lai stiprinātu Latvijas ģimeņu attiecības un palīdzētu risināt dažādu paaudžu ikdienas situ cijas vai problēmas, “Amigo iniciatīva laimīgām ģimenēm” sadarbībā ar konsultāciju centra “Skalbes” speciālistiem 2015. gada nogalē izveidoja Latvijā pirmo atbalsta tālruni ģimenēm, kas atšķiras no citiem palīdzības tālruņiem. Tas sniedz iespēju gan ikdienišķas, gan netipis-kas problēmas atrisināt ātri un ar speciālista palīdzību, pirms tās pārvēršas nopietnā krīzē.

Lasīt tālāk ...


Līgotāji, līgotāji, Nav vairs tālu Jāņu diena!

Kategorija: Sociālā dienesta aktualitātes
Pirmdiena, 13 Jūnijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 13 Jūnijs 2016

Šī gada 16.jūnijā plkst.13:00 ielūdzam uz Jāņu dienas ielīgošanu
Sociālā dienesta pagalmā, Raiņa ielā 52, Balvos

Jūnija smarža.... jasmīni, svaigi nopļauta zāle. Jūnija darbi – tie kas padarīti, dvēsele kā balts galdauts, sagatavota svētkiem.

Lai šogad vēlme pēc tradicionālajiem Līgo nekavējas, lai izpaliek steiga un nemiers, Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta ģimenes atbalsta un rehabilitācijas nodaļa aicina visus interesentus 16.jūnijā plkst.13:00, Raiņa ielas 52 pagalmā uz ielīgošanas pasākumu. Pateicoties biedrību un kolektīvu atsaucībai, līgo noskaņās dalīsies „Balvu vilciņš” visjaunākie dalībnieki, Balvu KAC jauniešu vokālā studija, Vectilžas pagasta folkloras kopa „Saime” un Vīksnas pagasta pašdarbnieki. Kā jau svētkos pienākas, neizpaliks mājražotāju gardumi no Tilžas un Bērzpils pagastiem. Lai dabū trūkties naudas maks! Un līdzi paņemtais Jāņu zāļu pušķis būs kā sveiciens visiem viesiem.

Mīļi gaidīti pagalma svētkos! Uz drīzu tikšanos!


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas