Projekts: "PROTI un DARI!"

Drukāt
Kategorija: Projekti
Otrdiena, 14 Februāris 2017
Pēdējās izmaiņas: 14 Februāris 2017

Balvu novada pašvaldība sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru programma "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa " attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" ietvaros īsteno projektu “PROTI un DARI”, Nr.8.3.3.0/15/I/001

Lasīt tālāk ...


Jaunieti, maini dzīvi, piedalies projektā “PROTI un DARI!”

Drukāt
Kategorija: Projekti
Otrdiena, 14 Februāris 2017
Pēdējās izmaiņas: 14 Februāris 2017

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu, neapgūsti arodu pie amata meistara un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, piesakies atbalstam projektā “PROTI un DARI!”.

Lasīt tālāk ...


Projekts “Kultūrvēsturiskā mantojuma infrastruktūras – kapsētu labiekārtošana”

Drukāt
Kategorija: Projekti
Otrdiena, 07 Februāris 2017
Pēdējās izmaiņas: 07 Februāris 2017

2017.gada 27.janvārī Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvalde pieņēma lēmumu par projekta iesnieguma Nr. 16-07-AL19-A019.2201-000005 “Kultūrvēsturiskā mantojuma infrastruktūras – kapsētu labiekārtošana” apstiprināšanu.

Lasīt tālāk ...


Tiek realizēts projekts „18.gs Ziemeļlatgales tērpa atdarinājuma komplekts jauniešu deju kopai „Rika””

Drukāt
Kategorija: Projekti
Pirmdiena, 06 Februāris 2017
Pēdējās izmaiņas: 09 Februāris 2017

Aizvadītā gada novembrī biedrība „Attīstības horizonti” saņēma ziņu, ka Lauku atbalsta dienests (LAD) ir izvērtējis un apstiprinājis projekta iesniegumu Nr.16-07-AL19-A019,2207-000009 „18.gs Ziemeļlatgales tērpa atdarinājuma komplekts jauniešu deju kopai „Rika””, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Lasīt tālāk ...


Zināmi Ziemeļlatgales vides objektu autori

Drukāt
Kategorija: Projekti
Trešdiena, 28 Decembris 2016
Pēdējās izmaiņas: 28 Decembris 2016

Ziemassvētku priekšvakarā noslēdzās pēdējā Ziemeļlatgales pašvaldību kopprojekta „Loba doba Zīmeļlatgolā, jeb atklāj dabas pētnieku sevī!” vides objektu iepirkumu procedūra. Rugāju, Balvu, Viļakas, Baltinavas un Kārsavas pašvaldības ir izvēlējušās autordarbus, kas atspoguļos četras dabas stihijas un to simbiozi, kā arī nesīs vēsti par dabas nozīmi ik katra Latvijas iedzīvotāja dzīvē.

Lasīt tālāk ...


Vīksnas pagasta jauniešu biedrība „VIKO” realizējusi ELFLA projektu

Drukāt
Kategorija: Projekti
Otrdiena, 27 Decembris 2016
Pēdējās izmaiņas: 27 Decembris 2016

2016.gada 19.decembrī Balvu rajona Vīksnas pagasta jauniešu biedrība „VIKO” ir realizējusi ELFLA projektu Nr.16-07-AL19-A019.2206-000003 „Mūzikas skaņu aparatūras iegāde Vīksnas Tautas nama” par summu 4096.82 EUR, no kuras 3687.14 EUR ir publiskais finansējums un 409.68 EUR sastāda līdzfinansējums, ko atbalstīja Balvu novada pašvaldība.

Lasīt tālāk ...


Realizēts biedrības “VIKO” projekts

Drukāt
Kategorija: Projekti
Otrdiena, 20 Decembris 2016
Pēdējās izmaiņas: 20 Decembris 2016

2016.gada 19.decembrī Balvu rajona Vīksnas pagasta jauniešu biedrība „VIKO” ir realizējusi ELFLA projektu Nr.16-07-AL19-A019.2206-000003 „Mūzikas skaņu aparatūras iegāde Vīksnas Tautas nama” par summu 4096.82 EUR, no kuras 3687.14 EUR ir publiskais finansējums un 409.68 EUR sastāda līdzfinansējums, ko atbalstīja Balvu novada pašvaldība.

Lasīt tālāk ...


Noslēgusies jauniešu centra renovācija

Drukāt
Kategorija: Projekti
Trešdiena, 23 Novembris 2016
Pēdējās izmaiņas: 23 Novembris 2016

Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros tika realizēts Balvu novada pašvaldības projekts „Jaunatnes iniciatīvu centra izveide Balvu novadā”.

Lasīt tālāk ...


Ziemeļlatgalē taps 5 dabai veltīti vides objekti

Drukāt
Kategorija: Projekti
Pirmdiena, 14 Novembris 2016
Pēdējās izmaiņas: 14 Novembris 2016

Rugāju, Balvu, Viļakas, Baltinavas un Kārsavas pašvaldības turpina īstenot kopprojektu „Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevi!”. Tiek uzsāktas piecu vides instalācijas objektu, kas atspoguļos un caurvīs četras dabas stihijas, iepirkumu procedūras.

Lasīt tālāk ...


Ziemeļlatgales etnogrāfisko deju programmas izveide Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu deju kolektīviem

Drukāt
Kategorija: Projekti
Trešdiena, 09 Novembris 2016
Pēdējās izmaiņas: 09 Novembris 2016

6.novembrī Balvu Muižā horeogrāfs un vairāku Deju svētku virsvadītājs Ilmārs Dreļs kopā ar Balvu Kultūras un atpūtas centra bērnu deju kolektīva „Balvu vilciņš” dejotājiem iestudēja dejas no jaunās deju programmas, kas tapusi projekta „Ziemeļlatgales etnogrāfisko deju programmas izveide Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu deju kolektīviem” ietvaros. Šis projekts tiek realizēts ar Latgales reģiona attīstības aģentūras, Valsts Kultūrkapitāla fonda un A/S „Latvijas valsts meži” finansiālu atbalstu.

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei