Erasmus+ projekta koordinatori tiekas otrā starpvalstu tikšanās Portugālē

Kategorija: Projekti
Trešdiena, 18 Oktobris 2017
Pēdējās izmaiņas: 18 Oktobris 2017

img 004

Ir sācies Erasmus+ programmas projekta “Effective Methods for Strengthening the Learning Process in Teaching Science” otrais – pēdējais gads. Balvu Valsts ģimnāzijas projekta komandai tas iesākās diezgan atbildīgi, jo no 23. līdz 27. septembrim notika otrā starpvalstu tikšanās Portugālē, vietā, kur septembra vidū lutina saule, cilvēki uzņem ar smaidu un ir ļoti draudzīgi, bet pludmales burvību pie okeāna var baudīt gandrīz cauru gadu. Partnerskola Portugālē ir prestižā skola Daniel Sampaio Secondary School, tajā mācās vairāk nekā 1100 skolēni. Mācību iestāde sastāv no septiņiem “klasteriem”, to vada direktore Sara Moura. Skola atrodas pilsētā Sobredā, apkārt plaša zaļā zona, plaši pagalmi, kur pavadīt starpbrīžus, bet mācību iestādes teritorija ir iežogota, un skolēni to var atstāt, beidzoties stundām. Skolas telpās ir dzīvās dabas stūrītis, bet viena no iemīļotākajam telpām ir skolas bibliotēka.

Lasīt tālāk ...


Atklāta pirmā pieteikšanās kārta vērienīgā ES fondu pieaugušo izglītības projektā

Kategorija: Projekti
Piektdiena, 06 Oktobris 2017
Pēdējās izmaiņas: 16 Oktobris 2017

kampanas vizualis

5. oktobrī, atklāta pirmā pieteikšanās mācībām vērienīgā pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, ko īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Tajā ikviens strādājošais vai pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem var paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju ar ES fondu un valsts līdzfinansējumu. Pirmā pieteikšanās izsludināta četrās tautsaimniecības nozarēs, kurās pašlaik visvairāk trūkst kvalificētu darbinieku.

Balvu novada pašvaldība arī ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 īstenošanu.

Lasīt tālāk ...


Eiropas Brīvprātīgais no Turcijas Balvu Valsts ģimnāzijā

Kategorija: Projekti
Piektdiena, 06 Oktobris 2017
Pēdējās izmaiņas: 16 Oktobris 2017

img 001

Šajā gadā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, kas ievieš Latvijā Eiropas Savienības programmu "ERASMUS+:Jaunatne darbībā" apstiprināja biedrības "Raibais kaķis" iesniegto projektu "Kaleidoscope of culture", kura ietvaros jaunietis no Turcijas veiks brīvprātīgo darbu Balvu Valsts ģimnāzijā, laika periodā no 2.oktobra līdz nākamā gada jūlija sākumam. Eiropas brīvprātīgā darba projekti dod iespēju jauniešiem no Eiropas Savienības (un ne tikai) doties uz kādu valsti un tur veikt brīvprātīgo darbu, šādā veidā iegūstot arī jaunas zināšanas un prasmes. Dotajā brīdī brīvprātīgie no citām valstīm, kas ir ieradušies Eiropas brīvprātīgā darba ietvaros, ir sastopami arī mūsu kaimiņu novados Gulbenē, Alūksnē un Viļakā.

Lasīt tālāk ...


Balvos īsteno projektu „Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei”

Kategorija: Projekti
Pirmdiena, 02 Oktobris 2017
Pēdējās izmaiņas: 16 Oktobris 2017

meza dienas maf

Latvijas pašvaldības Meža dienās 2016.gadā uzsāka jaunu tradīciju - 3 gadu garumā padarīt Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem un/vai mazo koka arhitektūras objektu izvietošanu parkos, gatavojoties Latvijas simtgadei.

Pagājušā gada septembrī Jaunatnes parkā, Ezera ielā 1, Balvos tika iestādīti dažādi koki un košumkrūmi (krasta kļava-3 gab., baltais grimonis-15 gab., divirbuļu vilkābele-5 gab., zeltzaru vītols-5gab.). Izglītojoša pasākuma laikā Balvu pamatskolas 5a. un 5b. klases skolēni tika iepazīstināti ar informāciju par konkrētajām koku/krūmu sugām, to nozīmi cilvēka veselības uzlabošanā un uzturēšanā.

Šogad 25.septembrī notika vēl viens izglītojošs pasākums, kurā piedalījās Balvu pamatskolas 3c.klase ar audzinātāju. Skolēniem tika sniegta informācija par projekta pagājušā gada aktivitātēm parkā. Pēc tam notika tautasdziesmu par kokiem konkurss, kur bērni priecēja ar daudzām skaistām latviešu dainām, kas vēsta par mūsu bagātību- Latvijas “zaļo zeltu”- kokiem. Skolēni bija sagatavojuši arī ilustrētas tautasdziesmu grāmatas, par ko viņiem liels paldies!

Lasīt tālāk ...


Projekts „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Balvu kultūras un atpūtas centrā”

Kategorija: Projekti
Otrdiena, 26 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 16 Oktobris 2017

u6urhbr.jpg tfbbdbb56.jpg

Neskatoties uz lietaino vasaru un nelabvēlīgajiem laika apstākļiem, būvdarbi Balvu kultūras un atpūtas centrā pamazām turpinās, par ko var pārliecināties ik viens, ejot garām mūsu lielajai kultūras nama ēkai.

Pārbūves darbi notiek projekta Nr. EKII-2/5 „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Balvu kultūras un atpūtas centrā” ietvaros, par kura īstenošanu 2016.gada 04.oktobrī Balvu novada pašvaldība, Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Sabiedrību ar ierobežotu attīstību „Vides investīciju fonds” noslēdza līgumu. Šo projektu finansē no Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) finanšu līdzekļiem. EKII projektam apstiprinātās attiecināmās izmaksas ir 1 240 393,17 euro, tanī skaitā EKII finansējums - 69,900000 % un Balvu novada Domes līdzfinansējums ir 30,100000 %.

Par projektā paredzēto finansējumu Balvu Kultūras un atpūtas centra ēkā tiek veikti renovācijas un siltināšanas darbi, kas paredz:

 • Telpu apgaismojuma rekonstrukciju un saules paneļu uzstādīšanu elektrības pašpatēriņa nodrošināšanai;
 • Celtniecības (siltināšanas) darbus:
  • Pamatu siltināšana;
  • Uz grunts esošu grīdu siltināšana.
  • Logu un durvju nomaiņa;
  • Jumta siltināšana, seguma un lietus ūdens noteksistēmas nomaiņa;
  • Ārsienu siltināšana no iekšpuses un ārpuses un apdares atjaunošana;
 • Rekuperatīvās ventilācijas sistēmas ar pievadāmā gaisa dzesēšanu, izmantojot zemes siltumsūkni, uzstādīšanu;
 • Apkures sistēmas un siltummezgla rekonstrukciju;

Uz šo brīdi ir izpildīti aptuveni 60% no līgumā paredzētajiem darbiem.

Saskaņā ar veiktajiem iepirkumiem, objektā strādā SIA “WOLTEC”, SIA “Kalna nami” un SIA “VEK”.

SIA “WOLTEC” veic būvdarbus, SIA “Kalna nami” – būvuzraudzību, bet SIA “VEK” – autoruzraudzību.

Pabeidzot ēkas rekonstrukciju, plānots sasniegt šādus rezultātus:

 1. oglekļa dioksīda emisijas samazinājums gadā pēc Projekta īstenošanas beigu termiņa - vismaz 67 379,00 kgCO2 gadā;
 2. enerģijas patēriņš apkurei uz ēkas aprēķina platību gadā pēc Projekta īstenošanas beigu termiņa nepārsniedzot 18,89 kWh/m2 gadā;

Tiek uzsākts projekts par karjeras atbalsta īstenošanu

Kategorija: Projekti
Pirmdiena, 11 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 16 Oktobris 2017

Balvu novada pašvaldība sadarbībā ar Baltinavas novada pašvaldību ir parakstījusi sadarbības līgumu ar VIAA par pilotprojekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu. Projekts uzsākts 2017. gada septembrī un to paredzēts īstenot līdz 2020.gada 31.decembrim. Projekta specifiskais atbalsta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Specifiskā atbalsta mērķa grupa ir valsts dibinātas vispārējās un profesionālās izglītības iestādes un to izglītojamie.

Projekta finansējums paredzēts, lai atbalstītu pedagogu karjeras konsultantu darbību izmēģinājumskolās, kā arī karjeras atbalsta pasākumu un aktivitāšu īstenošanai Balvu novada vispārizglītojošo skolu izglītojamiem. Projektā kā izmēģinājumskolas ir iekļautas Balvu novada skolas - Balvu      Valsts  ģimnāzija, Balvu pamatskola, Bērzpils vidusskola, Stacijas pamatskola, Tilžas vidusskola un Tilžas internātpamatskola, kā arī Baltinavas novada skola - Baltinavas vidusskola.

Lasīt tālāk ...


Utenā norisinājās Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLI-183 „Darba tirgus bez robežām (Mobilitāte)” vadības grupas 2.sanāksme

Kategorija: Projekti
Pirmdiena, 04 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 16 Oktobris 2017

interreg lv lt

Šī gada 24.augustā Utenā (Lietuva) notika Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr. LLI-183 “Darba tirgus bez robežām (Mobilitāte)” (“Labour Market without Borders (Mobility”)) vadības grupas 2.sanāksme, kurā piedalījās projekta īstenotāju Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas struktūrvienības, Malnavas koledžas, Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola”, Balvu novada pašvaldības Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas, Zarasu Lauksaimniecības skolas, Utenas reģionālā profesionālās apmācības centra, Jonišķu Lauksaimniecības skolas, Alantas Biznesa un tehnoloģiju vidusskolas pārstāvji.

Sanāksmē detalizēti tika izrunātas plānotās aktivitātes, nozīmējot konkrētus datumus to norisei, aktualizēti sasniedzamie rezultāti un plānots projekta budžets atbilstoši aktivitāšu īstenošanai un veicamajiem darbiem gan līdz pirmā atskaitīšanās perioda beigām, gan iezīmēti nākamie soļi arī pārējos projekta īstenošanas posmos. Projekta īstenotāji uzsāka darbu elektroniskajā uzraudzības sistēmā (eMS), lai visas projektā paredzētās darbības norisinātos saskaņā ar projekta pieteikumā paredzēto un lai sekmīgi noritētu projekta īstenošana.

Projekts tiek finansēts no Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam. Kopējais projekta finansējums: 903 891,96 EUR, no kura Balvu Profesionālajai un vispārizglītojošajai vidusskolai paredzēti 101 739,29 EUR (85% ERAF finansējums, 15% pašvaldības līdzfinansējums).

Projekta “Darba tirgus bez robežām” mērķis ir stimulēt darbaspēka mobilitātes iespējas un uzlabot darbaspēka iemaņas, kas atbilstu Latgales reģiona – Utenas un Šauļu rajonu pārrobežu teritorijas vajadzībām.

Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

latvija lietuva 2 sanaksme
Projekta dalībnieku tikšanās Lietuvas pilsētā Utenā.

Jaunieti, iepazīsti savu nākotnes profesiju!

Kategorija: Projekti
Trešdiena, 30 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: 16 Oktobris 2017

nap 2020 esf ieguldijums

Projekta „PROTI un DARI!” ietvaros sadarbojoties ar Mācību centru „Buts” jaunietim tiks dota iespēja piedalīties Atbalsta pasākuma „Darbnīcas jauniešiem” pasākumos. Tā ir iespēja jaunietim ar profesionālo izglītības programmu palīdzību (60 stundu apjomā) iepazīt tādu profesiju pamatus kā florists, frizieris, manikīra un pedikīra speciālists, datorsistēmu tehniķis, galdnieks, apdares darbu strādnieks.

Projekta "PROTI un DARI!" mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu, nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.

Vairāk informācijas un pieteikšanās dalībai projektā:

Arnita Gaiduka, tālr. 29169593, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Programmu vadītājas: Inese Maslovska (tālr. 29488653), Agnese Puļča (tālr. 26218177)

www.jaunatne.gov.lv.


Jau ir veikta jumta seguma izbūve arhitektūras piemineklim “Bēržu kapu kapliča”

Kategorija: Projekti
Trešdiena, 23 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: 16 Oktobris 2017

brp nap2020 es leader atb z m

Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvalde 2016.gada 30.novembrī ir apstiprinājusi Balvu novada pašvaldības projekta iesniegumu Nr.16-07-AL05-A019.2205-000001 “Arhitektūras pieminekļa “Bēržu kapliča” atjaunošana”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumam “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās stratēģiju”.

Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši euro 00 centi), publiskais finansējums EUR 44 999,99 (četrdesmit četri tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro 99 centi). Projekta īstenošanas laiks ir līdz 2017.gada 31.oktobrim.

Lasīt tālāk ...


Projekts „Zandartu mazuļu ielaišana Balvu novada ezeros”

Kategorija: Projekti
Otrdiena, 08 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: 08 Augusts 2017

zivju fondsBalvu novada pašvaldība šogad īsteno projektu „Zandartu mazuļu ielaišana Balvu novada ezeros” Valsts atbalsta pasākuma „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” ietvaros no Zivju fonda finanšu līdzekļiem.


Projekta ietvaros Balvu novada ezeros tiks ielaisti 35 000 gab. zandartu vienvasaras mazuļi:

 • Balvu ezerā - 10 000 gab.;
 • Pērkonu ezerā – 20 000 gab.;
 • Sprogu ezerā 5 000 gab.

Projekta īstenošanas laiks: 2017.gadā no maija līdz oktobra mēnesim.

Projekta kopējās izmaksas EUR 6776, kur Zivju fonda finansējums EUR 5600 un Balvu novada pašvaldības līdzfinansējums EUR 1176.


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei