Balvu novadā izveidoti jauni marķēti velo maršruti

Kategorija: Projekti
Ceturtdiena, 06 Aprīlis 2017
Pēdējās izmaiņas: 06 Aprīlis 2017

Balvu novada pašvaldība realizējusi projektu „Velomaršrutu izveide un attīstība Balvu novadā”, kura rezultātā tika izveidoti marķēti velo maršruti Vīksnas un Briežuciema pagastos, kā arī sagatavotas un izdotas šo maršrutu kartes drukātā veidā.

Lasīt tālāk ...


Biedrība „Balvu vilciņš” uzsākuši projekta „19.gadsimta Ziemeļlatgales bērnu svētku tērpa valkāšanas tradīciju pētīšana un tērpa detaļu darināšana deju kolektīva „Balvu vilciņš” dejotājiem” realizāciju

Kategorija: Projekti
Pirmdiena, 03 Aprīlis 2017
Pēdējās izmaiņas: 03 Aprīlis 2017

2017.gada 30.martā bērnu deju kolektīva „Balvu vilciņš” vecākās grupas dejotāji tikās Balvu muižā, lai piedalītos meiteņu brunču skiču veidošanas meistardarbnīcā. Dejotāji, ievērojot Ziemeļlatgales brunču strīpu izkārtošanas pamatprincipus, zīmēja un krāsoja topošo tautas tērpu brunču skices – unikālas un katram bruncim atšķirīgas, kas vēlāk tiks saskaņotas ar Latvijas Nacionālā vēstures muzeja speciālistiem un koriģētas atbilstoši vēsturiskajai patiesībai. Pēc tam no šīm skicēm tiks austi unikāli, katrai dejotājai atšķirīgi Ziemeļlatgales brunči.

Lasīt tālāk ...


Turpinās Balvu kultūras un atpūtas centra renovācijas darbi

Kategorija: Projekti
Piektdiena, 31 Marts 2017
Pēdējās izmaiņas: 31 Marts 2017

2016.gada 04.oktobrī Balvu novada pašvaldība, Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Sabiedrību ar ierobežotu attīstību „Vides investīciju fonds” noslēdza līgumu par Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) finansētā projekta Nr. EKII-2/5 „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Balvu kultūras un atpūtas centrā” īstenošanu. EKII projektam apstiprinātās attiecināmās izmaksas ir 1 240 393,17 euro, tanī skaitā EKII finansējums - 69,900000 % un Balvu novada Domes līdzfinansējums ir 30,100000 %.

Lasīt tālāk ...


Uzsākta arhitektūras pieminekļa “Bēržu kapu kapliča” atjaunošana

Kategorija: Projekti
Trešdiena, 15 Marts 2017
Pēdējās izmaiņas: 07 Aprīlis 2017

Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvalde 2016.gada 30.novembrī ir apstiprinājusi Balvu novada pašvaldības projekta iesniegumu Nr.16-07-AL05-A019.2205-000001 “Arhitektūras pieminekļa “Bēržu kapliča” atjaunošana”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumam “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās stratēģiju”.

Lasīt tālāk ...


Projekts: "PROTI un DARI!"

Kategorija: Projekti
Otrdiena, 14 Februāris 2017
Pēdējās izmaiņas: 14 Februāris 2017

Balvu novada pašvaldība sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru programma "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa " attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" ietvaros īsteno projektu “PROTI un DARI”, Nr.8.3.3.0/15/I/001

Lasīt tālāk ...


Jaunieti, maini dzīvi, piedalies projektā “PROTI un DARI!”

Kategorija: Projekti
Otrdiena, 14 Februāris 2017
Pēdējās izmaiņas: 14 Februāris 2017

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu, neapgūsti arodu pie amata meistara un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, piesakies atbalstam projektā “PROTI un DARI!”.

Lasīt tālāk ...


Projekts “Kultūrvēsturiskā mantojuma infrastruktūras – kapsētu labiekārtošana”

Kategorija: Projekti
Otrdiena, 07 Februāris 2017
Pēdējās izmaiņas: 07 Februāris 2017

2017.gada 27.janvārī Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvalde pieņēma lēmumu par projekta iesnieguma Nr. 16-07-AL19-A019.2201-000005 “Kultūrvēsturiskā mantojuma infrastruktūras – kapsētu labiekārtošana” apstiprināšanu.

Lasīt tālāk ...


Tiek realizēts projekts „18.gs Ziemeļlatgales tērpa atdarinājuma komplekts jauniešu deju kopai „Rika””

Kategorija: Projekti
Pirmdiena, 06 Februāris 2017
Pēdējās izmaiņas: 09 Februāris 2017

Aizvadītā gada novembrī biedrība „Attīstības horizonti” saņēma ziņu, ka Lauku atbalsta dienests (LAD) ir izvērtējis un apstiprinājis projekta iesniegumu Nr.16-07-AL19-A019,2207-000009 „18.gs Ziemeļlatgales tērpa atdarinājuma komplekts jauniešu deju kopai „Rika””, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Lasīt tālāk ...


Zināmi Ziemeļlatgales vides objektu autori

Kategorija: Projekti
Trešdiena, 28 Decembris 2016
Pēdējās izmaiņas: 28 Decembris 2016

Ziemassvētku priekšvakarā noslēdzās pēdējā Ziemeļlatgales pašvaldību kopprojekta „Loba doba Zīmeļlatgolā, jeb atklāj dabas pētnieku sevī!” vides objektu iepirkumu procedūra. Rugāju, Balvu, Viļakas, Baltinavas un Kārsavas pašvaldības ir izvēlējušās autordarbus, kas atspoguļos četras dabas stihijas un to simbiozi, kā arī nesīs vēsti par dabas nozīmi ik katra Latvijas iedzīvotāja dzīvē.

Lasīt tālāk ...


Vīksnas pagasta jauniešu biedrība „VIKO” realizējusi ELFLA projektu

Kategorija: Projekti
Otrdiena, 27 Decembris 2016
Pēdējās izmaiņas: 27 Decembris 2016

2016.gada 19.decembrī Balvu rajona Vīksnas pagasta jauniešu biedrība „VIKO” ir realizējusi ELFLA projektu Nr.16-07-AL19-A019.2206-000003 „Mūzikas skaņu aparatūras iegāde Vīksnas Tautas nama” par summu 4096.82 EUR, no kuras 3687.14 EUR ir publiskais finansējums un 409.68 EUR sastāda līdzfinansējums, ko atbalstīja Balvu novada pašvaldība.

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas