Projekts „Zandartu mazuļu ielaišana Balvu novada ezeros”

Kategorija: Projekti
Otrdiena, 08 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: 08 Augusts 2017

zivju fondsBalvu novada pašvaldība šogad īsteno projektu „Zandartu mazuļu ielaišana Balvu novada ezeros” Valsts atbalsta pasākuma „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” ietvaros no Zivju fonda finanšu līdzekļiem.


Projekta ietvaros Balvu novada ezeros tiks ielaisti 35 000 gab. zandartu vienvasaras mazuļi:

  • Balvu ezerā - 10 000 gab.;
  • Pērkonu ezerā – 20 000 gab.;
  • Sprogu ezerā 5 000 gab.

Projekta īstenošanas laiks: 2017.gadā no maija līdz oktobra mēnesim.

Projekta kopējās izmaksas EUR 6776, kur Zivju fonda finansējums EUR 5600 un Balvu novada pašvaldības līdzfinansējums EUR 1176.


Pie pansionāta „Balvi” top jauna lapene

Kategorija: Projekti
Otrdiena, 08 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: 09 Augusts 2017

lad nap 2020 esf leader

Pansionāta darbinieki un iemītnieki ir nodibinājuši biedrību “Vienlīdzība” ar mērķi definēt un risināt savas vajadzības un problēmas. Par lielāko problēmu ilgstošas rehabilitācijas un sociālās aprūpes iestādes biedrība uzskata "četras sienas", kur cilvēks savu psiholoģisku, veselības problēmu vai aprūpes kvalitātes trūkumu dēļ ir noslēgts.

Lasīt tālāk ...


ESF projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā”

Kategorija: Projekti
Otrdiena, 08 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: 08 Augusts 2017

nap 2020 esf ieguldijums

Šī gada 5.jūlijā Balvu novada pašvaldība parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Sociāla fonda (ESF) "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā" (Nr.9.2.4.2/16/I/050) īstenošanas uzsākšanu.

Turpmākos trīs gadus Balvu novada iedzīvotājiem būs iespēja iesaistīties dažādos veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos, kuri tiek finansēti no Eiropas Sociāla fonda (ESF) un valsts budžeta piešķirtiem līdzekļiem.

Lasīt tālāk ...


Izsludināts projektu konkurss

Kategorija: Projekti
Pirmdiena, 07 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: 07 Augusts 2017

afisa partneribaBiedrība „Balvu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2. Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju. Projektu konkursi tiek organizēti saskaņā ar biedrības „Balvu rajona partnerība” izstrādāto Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam (turpmāk Ziemeļlatgales SVVA stratēģija 2015.-2020.gadam).

Sīkāka informācija šeit


Īstenots projekts “Ikviens var kļūt par futbola spēles tiesnesi”

Kategorija: Projekti
Ceturtdiena, 29 Jūnijs 2017
Pēdējās izmaiņas: 29 Jūnijs 2017

nap 2020 esf leader clear

Biedrība Futbola klubs "Balvu vilki" īstenojusi Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma 19.2 "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.2. "Vietas potenciāla iniciatīvas" , LEADER + 1.kārtas projektu "Ikviens var kļūt par futbola spēles tiesnesi".

Lasīt tālāk ...


Turpinās arhitektūras pieminekļa “Bēržu kapu kapliča” atjaunošana

Kategorija: Projekti
Trešdiena, 21 Jūnijs 2017
Pēdējās izmaiņas: 21 Jūnijs 2017

brp nap2020 es leader atb z m

Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvalde 2016.gada 30.novembrī ir apstiprinājusi Balvu novada pašvaldības projekta iesniegumu Nr.16-07-AL05-A019.2205-000001 “Arhitektūras pieminekļa “Bēržu kapliča” atjaunošana”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumam “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās stratēģiju”.

Lasīt tālāk ...


Tilžas sieviešu korim iegādāti jauni tērpi

Kategorija: Projekti
Ceturtdiena, 01 Jūnijs 2017
Pēdējās izmaiņas: 01 Jūnijs 2017

brp nap2020 es leader atb z m

Biedrība “nextHorizont” īstenojusi projektu Nr.16-07-AL19-A019.2207-000010 “Koncerttērpu iegāde Tilžas sieviešu korim”.

Kopējās projekta izmaksas: 2726,46 euro, no tiem 90% ELFLA finansējums, 10% Balvu pašvaldības līdzfinansējums.

Lasīt tālāk ...


Biedrība „Sudraba pakavi” veiksmīgi īsteno projektu „Inventāra iegāde reitterapijas, atpūtas

Kategorija: Projekti
Trešdiena, 24 Maijs 2017
Pēdējās izmaiņas: 24 Maijs 2017

Logo Tilžas Biedrība

2016.gadā biedrība „Sudraba pakavi” ar Balvu novada domes līdzfinansējumu startēja biedrības „Balvu rajona partnerība” izsludinātajā konkursa un guva atbalstu ES programmas „Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai” projektu atlasē „Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020. gadam” apakšprogrammā „Darbības īstenošana saskaņa ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju” aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Biedrība „Sudraba pakavi” ir saņēmusi Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projekta Nr.16-07-AL19-A019.2206-000015 „Inventāra iegāde reitterapijas, atpūtas un sporta iespēju īstenošanai ” un uzsākusi projekta realizāciju.

Lasīt tālāk ...


Balvu novadā izveidoti jauni marķēti velo maršruti

Kategorija: Projekti
Ceturtdiena, 06 Aprīlis 2017
Pēdējās izmaiņas: 06 Aprīlis 2017

Balvu novada pašvaldība realizējusi projektu „Velomaršrutu izveide un attīstība Balvu novadā”, kura rezultātā tika izveidoti marķēti velo maršruti Vīksnas un Briežuciema pagastos, kā arī sagatavotas un izdotas šo maršrutu kartes drukātā veidā.

Lasīt tālāk ...


Biedrība „Balvu vilciņš” uzsākuši projekta „19.gadsimta Ziemeļlatgales bērnu svētku tērpa valkāšanas tradīciju pētīšana un tērpa detaļu darināšana deju kolektīva „Balvu vilciņš” dejotājiem” realizāciju

Kategorija: Projekti
Pirmdiena, 03 Aprīlis 2017
Pēdējās izmaiņas: 03 Aprīlis 2017

2017.gada 30.martā bērnu deju kolektīva „Balvu vilciņš” vecākās grupas dejotāji tikās Balvu muižā, lai piedalītos meiteņu brunču skiču veidošanas meistardarbnīcā. Dejotāji, ievērojot Ziemeļlatgales brunču strīpu izkārtošanas pamatprincipus, zīmēja un krāsoja topošo tautas tērpu brunču skices – unikālas un katram bruncim atšķirīgas, kas vēlāk tiks saskaņotas ar Latvijas Nacionālā vēstures muzeja speciālistiem un koriģētas atbilstoši vēsturiskajai patiesībai. Pēc tam no šīm skicēm tiks austi unikāli, katrai dejotājai atšķirīgi Ziemeļlatgales brunči.

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei