Komisijas

Kategorija: Bez kategorijas
Trešdiena, 26 Jūnijs 2013
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 01 Februāris 2017 16:32

Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisija: Komisijas locekļi - Nora Apīne, Imanta Serdāne, Ilona Naļivaiko, Gunta Raibekaze, Linda Igaune, Aigars Pušpurs, Jāzeps Ludboržs, Terēza Čudarkina. Komisijas priekšsēdētāja – Nora Apīne.

Civilās aizsardzības komisija: Komisijas locekļi – Andris Kazinovskis, Igors Dovgans, Imanta Serdāne, Guntars Mežals, Dzintars Čerbakovs, Andis Ločmelis, Guna Začeste, Rudīte Krūmiņa, Eva Smirnova, Jānis Roginskis, Varis Pētersons. Komisijas priekšsēdētājs – Andris Kazinovskis; Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Igors Dovgans; Komisijas sekretāre – Līga Vilciņa - Kaļva.

Administratīvo aktu strīdu komisija: Komisijas locekļi – Andris Kazinovskis, Imanta Serdāne, Ilona Ločmele, Juris Annuškāns, Rita Kravale, Jāzeps Ludboržs. Komisijas priekšsēdētājs - Andris Kazinovskis. Komisijas sekretāre – Ilona Ločmele.

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija: Komisijas locekļi – Leonīds Ikaunieks, Iveta Kokoreviča, Svetlana Romanovska, Valentīna Fedulova. Komisijas priekšsēdētājs – Leonīds Ikaunieks. Komisijas sekretāre – Iveta Kokoreviča.

Pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisija: Komisijas locekļi - Iveta Kokoreviča, Tatjana Aleksejeva, Mārīte Berķe, Valentīna Fedulova, Juris Annuškāns. Komisijas priekšsēdētājs – Juris Annuškāns. Komisijas sekretāre – Iveta Kokoreviča.

Vēlēšanu komisija: Komisijas locekļi – Ilona Ločmele, Imanta Serdāne, Olga Usina, Elita Mozule, Daina Tutiņa, Ivars Logins, Ilona Ločmele. Komisijas priekšsēdētājs – Ivars Logins; Komisijas sekretāre – Ilona Ločmele.

Administratīvā komisija: Komisijas locekļi - Juris Annuškāns, Dzintra Zača, Rudīte Krūmiņa, Ingus Koļcovs, Natālija Višņevska. Komisijas sekretāre – Dzintra Zača.

Pastāvīgo iepirkumu komisija: Komisijas locekļi - Aivars Kindzuls, Sarmīte Gržibovska, Uldis Sprudzāns, Olga Siņica, Raimonds Bombāns, Aigars Pušpurs. Komisijas priekšsēdētājs - Aivars Kindzuls. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Raimonds Bombāns. Komisijas sekretāre – Sarmīte Gržibovska.

Pirmpirkuma tiesību izvērtēšanas komisija: Komisijas locekļi – Vilnis Dzenis, Iveta Kokoreviča, Valentīna Fedulova, Olga Siņica, Tatjana Aleksejeva. Komisijas priekšsēdētājs – Vilnis Dzenis. Komisijas sekretāre – Iveta Kokoreviča.

Dzīvokļu komisija: Komisijas locekļi – Juris Ragovskis, Anita Laicāne, Valentīna Fedulova, Ilona Džigure, Alla Duļko. Komisijas priekšsēdētājs - Juris Ragovskis; Komisijas sekretāre – Valentīna Fedulova.

Ētikas komisija: Komisijas locekļi – Juris Annuškāns, Terēza Čudarkina, Taisija Smirnova. Komisijas priekšsēdētājs -  Juris Annuškāns.

Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas komisija: Komisijas locekļi – Nora Apīne, Inese Kikuča, Svetlana Pavlovska. Komisijas priekšsēdētāja -  Nora Apīne.

Pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas komisija: Komisijas locekļi – Nora Apīne, Ingus Koļcovs, Ilona Naļivaiko. Komisijas priekšsēdētāja -  Nora Apīne.Komisijas sekretāre – Sandra Pundure.

Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija: Komisijas locekļi – Āris Kļaviņš, Anita Avotiņa. Komisijas priekšsēdētājs – Āris Kļaviņš.

Balvu novada lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisija: Pēteris Kalniņš, Gunta Raibekaze, Ginta Zaharāne, Iveta Kokoreviča, Linda Igaune. Komisijas priekšsēdētājs – Pēteris Kalniņš. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks - Gunta Raibekaze. Komisijas sekretāre – Iveta Kokoreviča (ar balss tiesībām).

Medību koordinācijas komisija: Aivars Kindzuls, Guna Začeste, Ilgonis Losāns, Jānis Roginskis, Ilmārs Štāls, Viktors Reblis. Komisijas priekšsēdētājs – Aivars Kindzuls. Komisijas sekretāre – Ilzīte Dokāne (bez balss tiesībām).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei