Komisijas

Kategorija: Bez kategorijas
Trešdiena, 26 Jūnijs 2013
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 13 Jūlijs 2017 15:13

Administratīvā komisija

Juris Annuškāns, Sarmīte Gržibovska, Jānis Zakarīts, Genovefa Jermacāne, Natālija Višņevska

Administratīvo aktu strīdu komisija

Aigars Pušpurs, Imanta Serdāne, Ilona Ločmele, Rita Kravale, Juris Annuškāns, Biruta Bogdane

Civilās aizsardzības komisija

Komisijas priekšsēdētājs – Aigars Pušpurs,

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Aleksejs Kovšovs,

Komisijas locekļi – Imanta Serdāne, Guntars Mežals, Dzintars Čerbakovs, Andis Ločmelis, Guna Začeste, Rudīte Krūmiņa, Marģers Zeitmanis, Jānis Roginskis, Varis Pētersons.

Dzīvokļu komisija

Inita Pušpure, Jāzeps Ludboržs, Valentīna Fedulova, Gunita Ledaine, Alla Duļko

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Imants Dārznieks, Iveta Kokoreviča, Valentīna Fedulova, Iluta Buglova, Jānis Roginskis

Ētikas komisija

Juris Annuškāns, Terēza Čudarkina, Taisija Smirnova              

Balvu novada Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisija

Pēteris Kalniņš, Aigars Noviks, Ginta Zaharāne, Iveta Kokoreviča, Kristīne Terentjeva

Pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisija

Juris Annuškāns, Iveta Kokoreviča, Tatjana Aleksejeva, Mārīte Berķe, Aija Mežale

Pastāvīgo iepirkumu komisija

Aivars Kindzuls, Sarmīte Gržibovska, Gints Grīslis, Uldis Sprudzāns, Olga Siņica, Raimonds Bombāns, Tālis Korlašs.

Pirmpirkuma tiesību izvērtēšanas komisija

Vilnis Dzenis, Terēzija Začeva, Raimonds Zelčs, Andris Bačuks, Tatjana Aleksejeva

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei