Aktuālais Balvu novadā

Šī gada 2. jūnijā no plkst. 09.00 līdz 13.00 Valsts asinsdonoru centrs (VADC) rīko asins donoru dienu Balvu muižā, Balvos, Brīvības ielā 47.
Valsts asinsdonoru centrs informē, ka no šī gada 1.jūlija tiks uzsākti bezskaidras naudas norēķini ar donoriem. Tas nozīmē, ka kompensācija zaudētā asins un asins komponentu apjoma atjaunošanai tiks ieskaitīta donora bankas kontā. Lūdzam donorus laicīgi atvērt bankas kontu bezskaidras naudas saņemšanai.

Ik gadu maija beigās, tuvojoties mācību gada noslēgumam, tiek izvērtēts skolēnu un skolotāju paveiktais un gada laikā gūtie sasniegumi.
Veiksmīgākie un centīgākie skolēni, kuri piedalījušies valsts līmeņa olimpiādēs un konkursos un guvuši panākumus, un pedagogi tiek godināti svinīgā pasākumā, kurš šogad notika 25.maijā.

„Laiks pirms 60 gadiem ir ievērojams ar diviem būtiskiem notikumiem – radās pirmais Eirovīzijas dziesmu konkurss un tika dibināts Tautas pūtēju orķestris „Balvi”,” ar šādiem vārdiem 23.maija pēcpusdienā iesākās Tautas pūtēju orķestra „Balvi” 60 gadu jubilejas koncerts, kura laikā varenā orķestra izpildījumā izskanēja gan populāras latviešu tautasdziesmas, gan ne tik zināmas, tomēr tikpat saviļņojošas melodijas.

Piektdien, 22.maijā, Balvos notika Latvijas muzeju darbinieku diena, kuras laikā tika pasniegta muzeju gada balva „Zelta puteklis”, sumināti tie muzeju darbinieki, kuri darbam iestādē veltījuši 25 un vairāk gadus, kā arī organizētas radošās nodarbības un apskatīta muzeja ekspozīcija.

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) sadarbībā ar Latvijas augu aizsardzības līdzekļu ražotāju un tirgotāju asociāciju (LAALRUTA), 2015.gada 27.maijā zemnieku saimniecībā “KOTIŅI” (Kotiņi, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads), organizē semināru par augu aizsardzības līdzekļu drošu lietošanu.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu, drošu un nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi, AS „Sadales tīkls” šogad Balvu, Rugāju un Viļakas novadā plāno realizēt 12 investīciju projektus, elektrotīkla attīstībā ieguldot 768 tūkst. eiro.

Laikā no š.g. 18.līdz 22.maijam Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras darbinieki veiks lauku apsekošanas darbus pašvaldību teritorijās. Šie darbi notiek topogrāfiskās kartes M1:10 000 izgatavošanas ietvaros.

Šī gada 23.maijā plkst.16.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā notiks tautas pūtēju orķestra „Balvi” 60 gadu jubilejas koncerts .

Svinīgā pasākuma laikā orķestra vadītājam EGONAM SALMANIM tiks pasniegts Balvu novada Domes Atzinības raksts par ilggadēju, profesionālu un radošu darbu muzikālās izglītošanas jomā un sakarā ar pūtēju orķestra „Balvi” 60 gadu jubileju.

Katrs muzeju nakts apmeklētājs arī Balvos, kas apmeklēja šajā ziedoņa naktī organizētos pasākumus, ieraudzīja kādu niansi jau zināmajā vai vēl nezināmajā mantojumā, ko pasaulei atstājuši izcilie latviešu dzejnieki – Rainis un Aspazija. Un galu galā, vai nav jauks fakts, ka Balvu pilsētā ir Raiņa iela? 1940.gada 18.augustā Lāčplēša ielu nosauc par Raiņa ielu. Tur atradās muižas saimniecības ēka ar uzbrauktuvi, pa kuru ar pajūgiem varēja ievest lopbarību (tagad tajā vietā ir veikals „Beta”), kādu laiku 20.gadsimta sākumā Raiņa ielā atradās Balvu Evaņģēliski luteriskā draudzes māja, arī Krājkase, „Daiļrade”.

Balvu novada pašvaldība sadarbībā ar Bāriņtiesu jau 6.gadu turpina iesākto tradīciju un Starptautiskajā ģimenes dienā,15.maijā, izsaka pateicību tām ģimenēm, kuras savā aizbildniecībā paņēmušas bez vecāku gādības palikušos bērnus.

14.maija Balvu novada Domes sēdē par Balvu novada pašvaldības izpilddirektori tika iecelta Imanta Serdāne.
Pieņemtais lēmums stājies spēkā ar šī gada 15.maiju.


Pasākumu kalendārs

Jautājums Domei