Atbalsts ukraiņiem    Balviem 95


Labklājības ministra Gata Eglīša reģionālā vizīte Balvu novadā

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 26 Aprīlis 2022
Pēdējās izmaiņas: 03 maijs 2022

Labklājības ministrs Gatis Eglītis reģionālajā vizītē apmeklē pasākumu Eglaines pamatskolā

Labklājības ministrs Gatis Eglītis un ministra padomniece Anita Svece 22. aprīlī reģionālajā vizītē apmeklēja Balvu novadu, kur apskatīja, kā noris ikdiena dienas aprūpes centrā Benislavā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Centrs tika atklāts pagājušā gada maijā.  

Eglaines pamatskolā ministrs piedalījās pasākumā “Kopā roku rokā”, kas ir ikgadējs pasākums izglītības iestādēm, kurās tiek īstenotas speciālās izglītības programmas.

Lasīt tālāk...


Saņem Aizsardzības ministrijas Pateicību

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 25 Aprīlis 2022
Pēdējās izmaiņas: 03 maijs 2022

Saņem Aizsardzības ministrijas Pateicību

25.aprīlī Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs saņēma Aizsardzības ministrijas Pateicību Balvu novada pašvaldībai nominācijā “Pašvaldība – aktīvais Zemessardzes atbalstītājs”. To pasniedza Zemessardzes 31.kājinieku bataljona virsseržants štāba virsseržants Aleksejs Solovjovs.


Balvu novada pašvaldība izsludina vakanci uz noteiktu laiku

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 25 Aprīlis 2022
Pēdējās izmaiņas: 03 maijs 2022

Vakance_Balvu novada Bērnu un jauniešu centra vadītājs

Balvu novada pašvaldība (Reģ.Nr. 90009115622) izsludina atklātu konkursu uz Balvu novada Bērnu un jauniešu centra vadītāja amatu uz noteiktu laiku.

Lasīt tālāk...


Bibliotēkas Dārza svētki

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 22 Aprīlis 2022
Pēdējās izmaiņas: 03 maijs 2022

Dārza svētki

Šodien Balvu Centrālā bibliotēka ar draugiem - Balvu Mūzikas skolu, Balvu Mākslas skolu un Apgādu Zvaigzne ABC, aicināja uz Dārza svētkiem, lai atzīmētu Bibliotēku nedēļu, kas šonedēļ noritēja visā Latvijā.

Dārza svētku vadmotīvs - zinātkārais puisēns Dullais Dauka no Sudrabu Edžus stāsta, kurš klausās, dara, meklē atbildes un radoši darbojas Balvos.

Balvu Centrālās bibliotēkas vadītāja Ruta Cibule aicināja svinēt svētkus, baudīt sauli un iesaistīties piedāvātajās aktivitātēs.

Lasīt tālāk...


Olimpiskā diena Balvos

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 22 Aprīlis 2022
Pēdējās izmaiņas: 03 maijs 2022

rīta viengrošana

Šogad tradicionālais Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) organizētais Olimpiskais mēnesis sākās mēnesi pirms LOK 100.dzimšanas dienas un noslēdzās šodien - 22.aprīlī, ar kopēju Vislatvijas rīta vingrojumu, sportojot daudzās vietās Latvijā.

Arī pie Balvu Valsts ģimnāzijas ar dažādam sporta aktivitātēm šodien norisinājās “Olimpiskā diena 2022”, kas iesākās ar uzrunām un Olimpiskā karoga pacelšanu, kas tika uzticēta Latvijas vicečempionam Grieķu-romiešu cīņā – Valteram Začam, un kopīgo Vislatvijas vingrojumu ar treneri Ilutu Baluli priekšgalā.

Lasīt tālāk...


Balvu novada pašvaldība izsludina vakanci

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 22 Aprīlis 2022
Pēdējās izmaiņas: 03 maijs 2022

vakance

BALVU NOVADA ADMINISTRĀCIJA, Reģ.Nr. 40900036984, izsludina atklātu konkursu uz Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra vadītāja amatu uz nenoteiktu laiku.

Prasības pretendentiem(-ēm):

  • otrā līmeņa augstākā izglītība;
  • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, labas krievu valodas zināšanas un vēlamas angļu valodas zināšanas;
  • lietvedības zināšanas un prasmes dokumentu sagatavošanā;
  • teicamas prasmes darbā ar datoru;
  • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
  • spēja patstāvīgi plānot, organizēt un kontrolēt savu un centra darbu īsā un ilgstošā laika periodā;
  • darba pieredze vadošā amatā vismaz divi gadi.

Lasīt tālāk...


Ārkārtas Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde 26.aprīlī

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 25 Aprīlis 2022
Pēdējās izmaiņas: 03 maijs 2022

Ārkārtas Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde 26.aprīlī

2022.gada 26.aprīlī plkst. 16.00 Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā, Sēžu zālē, notiks Balvu novada domes ārkārtas Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde.

Darba kārtībā:

  1. Informācija par "Balvu sākumskolas ēkas pārbūves" īstenošanu. (Ziņo A.Mežale.)
Noskaidroti konkursa „Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva” nominanti, uzvarētājus apbalvos 22.aprīlī pasākumā “Sprēslīca”

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 07 Aprīlis 2022
Pēdējās izmaiņas: 03 maijs 2022

Spreslica

Noslēdzies konkurss „Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva”, notikusi rezultātu apkopošana, pretendentu izvērtēšana atbilstoši konkursa nolikuma kritērijiem un uzvarētāju noteikšana.

Konkursa mērķis ir apzināt un godināt Ziemeļlatgales nevalstiskās organizācijas, kuras aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot nevalstiskā sektora attīstību novadā, kā arī veicinot Ziemeļlatgales atpazīstamību, popularizējot labas prakses piemērus un stiprinot lokālpatriotismu. Popularizēt, iepazīstināt un aktivizēt Ziemeļlatgales biedrību darbību, aktivitāti un atpazīstamību.

Nominācijām izvirzītie pretendenti:

  • Gada nevalstiskā organizācija (līdzdarbība lēmumu pieņemšanas procesos, par ieguldījumu pilsētas vai pagasta attīstībā, popularizēšanā un finanšu līdzekļu piesaistē caur projektiem): „Ziemeļlatgales partnerība”, „Balvu Teritoriālā invalīdu biedrība”, „Spieķi vējā”, „Ritineitis”, „Ziemeļlatgales sieviešu biedrība „Ieva””, „Radošās Idejas”, „Nāc un tusē”, „Upītes jauniešu folkloras kopa”.

Lasīt tālāk...


IN MEMORIAM

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 21 Aprīlis 2022
Pēdējās izmaiņas: 03 maijs 2022

Janīna Kupriša

Janīna Kupriša (03.12.1933. – 20.04.2022.)

Liktenis steidzīgi
Dzīves grāmatu šķir.
Ko cilvēki piemin,
Tas vēl starp dzīvajiem ir.
/J.Osmanis/

2022.gada pavasara atnākšana Viļakā aptumšojās ar sēru vēsti – Aizsaules ceļos aizgājusi ilggadēja pedagoģe, skolotāja Janīna Kupriša.

Lasīt tālāk...


No 19.aprīļa tiek ATCELTA transportlīdzekļu satiksmes ierobežošana uz Balvu novada pašvaldības autoceļiem!

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 19 Aprīlis 2022
Pēdējās izmaiņas: 03 maijs 2022

atcelti ierobezojumi pasvaldibas autoceliem1 99e2c


Par pašvaldības sniegto ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumenerģijas piegādes tarifu apstiprināšanu

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 19 Aprīlis 2022
Pēdējās izmaiņas: 03 maijs 2022

Balvu novada pašvaldība sniedz saviem iedzīvotājiem vairākus nozīmīgus maksas pakalpojumus: ūdensapgādes, kanalizācijas, siltumenerģijas un citus pakalpojumus. Tā kā pašvaldība, sniedzot maksas pakalpojumus, rīkojas ar tai uzticētajiem nodokļu maksātāju līdzekļiem, iedzīvotājiem ir pamats ne tikai sagaidīt šo pakalpojumu pilnvērtīgu saņemšanu, bet arī pamats sagaidīt pašvaldības atbildīgu un ekonomisku rīcību to organizēšanā. Pakalpojumu sniegšana pašvaldībā sākas ar izmaksu aprēķināšanu. Bez pilnvērtīga pakalpojumu pašizmaksas aprēķina, nav iespējams ne tikai noteikt pamatotu pakalpojuma maksu tā saņēmējiem, bet nav iespējams arī pilnveidot pakalpojumu organizēšanu un plānot pašvaldības budžeta izlietošanu tās iedzīvotāju interesēs. Nevar pilnveidot to, ko nevar izmērīt.

ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU IZMAKSAS BALVU PAŠVALDĪBĀ

Ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus – ūdensapgāde (ūdens ieguve un novadīšana līdz patērētājam) un kanalizācija (notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu), Balvu novada pašvaldība sniedz Viļakas pilsētā, Balvu pagasta Naudaskalnā, Baltinavas pagastā, Bērzkalnes pagasta Bērzkalnē un Rubeņos, Bērzpils pagasta Bērzpilī, Briežuciema pagasta Briežuciemā, Krišjāņu pagasta Krišjāņos, Kubulu pagasta Kubulos, Lazdulejas pagasta Egļuciemā, Tilžas pagasta Tilžā, Vectilžas pagasta Vectilžā, Vīksnas pagasta Vīksnā, Rugāju pagasta Rugājos, Tikaiņos un Strados, Lazdukalna pagasta Beņislavā un Skujetniekos, Kupravas pagasta Kupravā, Medņevas pagasta Semenovā, Vecumu pagasta Borisovā, Šķilbēnu pagasta Rekovā, Šķilbēnos un Upītē un  Žīguru pagasta Žīguros.

Lasīt tālāk...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei