Noteikts meža ugunsnedrošais laikaposms

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 02 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 02 Maijs 2016

Valsts meža dienests informē, ka, pamatojoties uz 2004. gada 17. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” 29. punktu un hidrometeoroloģisko prognozi, ar šī gada 2. maiju tiek noteikts meža ugunsnedrošā laikaposma sākums visā valsts teritorijā.


Saeimas deputātu vizīte Balvos

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 29 Aprīlis 2016
Pēdējās izmaiņas: 29 Aprīlis 2016


Piektdien, 29 aprīlī, Balvu novada pašvaldībā viesojās visu Saeimā ievēlēto partiju pārstāvji: Silvija Šimfa (No sirds Latvijai), Aldis Adamovičs (Vienotība), Ivans Ribakovs (Saskaņa), Juris Viļums un viņa palīgs Guntis Rasims (Latvijas Reģionu apvienība) un Jānis Trupovnieks (Zaļo un Zemnieku savienība). Nacionālo apvienību pārstāvēja Balvu nodaļas vadītāja Aija Mežale.

Lasīt tālāk ...


Lai visiem savās mājās labi klājas!

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 29 Aprīlis 2016
Pēdējās izmaiņas: 29 Aprīlis 2016


4. maija LR Neatkarības atjaunošanas dienas sarīkojumā „Dzīvojam šeit un tagad” piedalīsies Balvu Kultūras un atpūtas centra bērnu kolektīvi „Balvu Vilciņš”, vadītāja Zane Meiere, bērnu vokālā studija „Notiņas”, vadītāja Iluta Tihomirova, jauniešu vokālā studija, pedagoģe Rita Keiša, Kubulu pagasta Kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „Cielaviņa”, vadītāja Zita Kravale.

Lasīt tālāk ...


Šīs nedēļas notikumi Balvu novadā

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 26 Aprīlis 2016
Pēdējās izmaiņas: 26 Aprīlis 2016

Domes vadības aktualitātes

  • 26. aprīlī Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis piedalīsies A/S „Balvu enerģija” akcionāru sanāksmē.

Notikumi kultūras jomā

  • 26. aprīlī plkst. 17:00 Balvu Mūzikas skolā Rīgas Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolas Klavierspēles pedagoģes Violetas Karpovas audzēkņu koncerts.
  • 29. aprīlī plkst. 16:00 Balvu Bērnu un jauniešu centrā Dejas diena.
  • 30. aprīlī plkst. 14:00 Balvu Novada muzejā izstāde „Jānim Ūdrim 110”. Laipni aicināti mākslinieka radi, draugi un cienītāji, lai aplūkotu izstādi un atzīmētu mākslinieka dzimšanas dienu.
  • 30. aprīlī plkst. 15:00 Tilžas vidusskolā skolas 65 gadu jubilejas salidojums „Skolas kastaņas sauc”.

Lasīt tālāk ...


Balvu Mākslas skola aicina apmeklēt Mākslas dienas 2016

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 26 Aprīlis 2016
Pēdējās izmaiņas: 26 Aprīlis 2016

15. aprīlī, Leonardo da Vinči dzimšanas dienā, Latvijā tradicionāli tiek atklātas Mākslas dienas, kuras šogad ilgs līdz 15. maijam. Visā Latvijā tiek piedāvātas dažādas ar mākslu saistītas aktivitātes un notikumi. Šogad Mākslas dienas tika atklātas ar saukli „Kā nav kauna nedomāt!”.
Arī Balvu Mākslas skola aicina apskatīt izstādes un piedalīties aktivitātēs. Šobrīd norisinās:

Lasīt tālāk ...


Noslēgusies Lielā Talka!

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 25 Aprīlis 2016
Pēdējās izmaiņas: 25 Aprīlis 2016


Lielā Talka Latvijā notiek jau kopš 2008.gada, un katru gadu šajā akcijā iesaistās arī Balvu novada iedzīvotāji.
Šogad uz labiem darbiem un cīņā ar ļauno – atkritumiem un vides piesārņotājiem, doties aicināja pats Cūkmens, kurš 23.aprīļa rītā Balvu pilsētas parkā aicināja visus talkotājus nodot Cūkmena zvērestu un nemēslot mežā!

Lasīt tālāk ...


Vasara – AKTĪVA un FEINA!

Drukāt
Kategorija: Balvu Bērnu un Jauniešu centrs
Pirmdiena, 25 Aprīlis 2016
Pēdējās izmaiņas: 25 Aprīlis 2016

Atceraties pagājušās vasaras BBJC rīkotās radošās darbnīcas, velobraucienu, ekskursijas un citus pasākumus? Bija feini, vai ne? Arī šovasar vasara solās būt radoša un interesanta! Jaunatnes starptautisko projektu aģentūra ir apstiprinājusi projektu “DZIMIS BALVOS”. Balvu novada pašvaldība sadarbībā ar Balvu Bērnu un jauniešu centru šī projekta ietvaros novadā dzīvojošajiem jauniešiem vasarā organizēs dažādas izglītojoši radošas un interesantas aktivitātes un pasākumus.

Lasīt tālāk ...


Apstiprināts Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam investīciju programmas 2016.-2017. gadam aktualizētais pielikums

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 26 Aprīlis 2016
Pēdējās izmaiņas: 26 Aprīlis 2016

14.aprīlī Domes sēdē apstiprināja pašvaldības attīstības plānošanas dokumenta „Balvu novada attīstības programma 2011.-2017.gadam” aktualizētās Investīciju programmas 2016.-2017. gadam pielikumus: Integrēto teritoriālo investīciju ietvaros īstenojamās prioritārās projektu idejas Eiropas Savienības fondu finansējumam 2014.-2020.gadam un Kartogrāfiskais materiāls degradētajām teritorijām Investīciju programmas 2016.-2017.gadam pielikumam „Integrēto teritoriālo investīciju ietvaros īstenojamās prioritārās projektu idejas Eiropas Savienības fondu finansējumam 2014. - 2020.gadam”.

Sīkāka informācija: šeit


Izsoles

Drukāt
Kategorija: Izsoles
Piektdiena, 19 Februāris 2016
Pēdējās izmaiņas: 20 Aprīlis 2016

Balvu novada pašvaldība pārdod atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli piederošo nekustamo īpašumu Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu novadā, kadastra Nr. 3801 001 0301, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3801 001 0301, 4141m2 platībā un četrām būvēm (garāžas ( kadastra apzīmējums 3801 001 0301 001), garāžas (kadastra apzīmējums 3801 001 0301 002), garāžas – atpūtas bloka (kadastra apzīmējums 3801 001 0301 003) un garāžas (kadastra apzīmējums 3801 001 0301 004). Izsoles sākumcena – EUR 16 500.00 (sešpadsmit tūkstoši pieci simti euro, 00 centi).

Lasīt tālāk ...


Izsoles

Drukāt
Kategorija: Izsoles
Trešdiena, 20 Aprīlis 2016
Pēdējās izmaiņas: 20 Aprīlis 2016

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu kustamo mantu - traktoru MTZ - 52L, valsts reģistrācijas numurs T5104LD, izlaiduma gads 1985.
Izsoles sākumcena – EUR 664.00 (seši simti sešdesmit četri euro, 00 centi).
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.30. Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā laikrakstā – „Balvu Novada Ziņas” un Ziemeļlatgales laikrakstā ”Vaduguns”. Interesenti, izsolāmo kustamo mantu – traktoru var apskatīt iepriekš saskaņojot ar Balvu novada pašvaldības Tilžas vidusskolas direktori Guntu Rižo (tel.29498432). Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2016.gada 24.maija plkst. 16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2016.gada 24.maija plkst. 16.30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 66.40 (sešdesmit seši euro, 40 centi) un reģistrācijas maksu EUR 5.00 (pieci euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.

Lasīt tālāk ...


Lielā Talka – jau 23. aprīlī!

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 19 Aprīlis 2016
Pēdējās izmaiņas: 19 Aprīlis 2016

23.aprīlī kārtējo gadu Latvijā notiks Lielā Talka. Šajā dienā ikviens novada iedzīvotājs tiek aicināts padomāt par apkārtējo vidi, kurā mēs dzīvojam, un piedalīties Lielajā Talkā, uzkopjot savu pagalmu un palīdzot radīt pievilcīgu savu pilsētu, pagastu un novadu.
Balvu pilsētas talcinieki, tiekamies 23.aprīlī plkst. 9.00 pilsētas parkā pie estrādes vai savā pagasta centrā, kur būs iespēja saņemt arī talkas maisus.

Lasīt tālāk ...


Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā notiks starptautiskās svarcelšanas sacensības

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 22 Aprīlis 2016
Pēdējās izmaiņas: 22 Aprīlis 2016


Nemēslo mežā!

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 20 Aprīlis 2016
Pēdējās izmaiņas: 20 Aprīlis 2016


Balvu piepilsētā vecajā parkā pašā ezera krastā ir izveidota jauka atpūtas vieta, kas pieejama ikvienam. Uzstādīti atkritumu konteineri un vienīgais, kas tiek prasīts no atpūtniekiem - būt akurātiem, sakopt aiz sevis. Jāatzīst, ka ir tādi, kas nespēj to novērtēt!
Pirms iebraukšanas atpūtas vietā ceļa kreisajā ceļa pusē visu ziemu stāvēja liela atkritumu kaudze, Valsts meža dienesta darbinieki šo vietu sakopa, bet ieradumam liels spēks - 18.aprīlī kāds šai vietā atkal izmetis atkritumus.

Lasīt tālāk ...


Kultūras pasākumi 23. aprīlī

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 21 Aprīlis 2016
Pēdējās izmaiņas: 21 Aprīlis 2016


Balvu novada pārstāvji viesojas izziņas un eksperimentu centrā „Lielvārdi”

Drukāt
Kategorija: Balvu Bērnu un Jauniešu centrs
Otrdiena, 19 Aprīlis 2016
Pēdējās izmaiņas: 19 Aprīlis 2016


Pagājušajā nedēļā Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Sarmīte Cunska kopā ar Balvu Bērnu un jauniešu centra direktori Olitu Losevu un interešu izglītības metodiķēm Gunitu Prokofjevu un Ditu Niperi devās uz Lielvārdi, lai apmeklētu izziņas un eksperimentu centru „Lielvārdi”.

Lasīt tālāk ...


Peldbaseina darba laiks maija brīvdienās

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 19 Aprīlis 2016
Pēdējās izmaiņas: 19 Aprīlis 2016

1. maijs – SLĒGTS;
4. maijs - SLĒGTS
8. maijs – no plkst. 12.00 - 22.00;
15. maijs – no plkst.12.00 - 22.00.


Šīs nedēļas notikumi Balvu novadā

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 18 Aprīlis 2016
Pēdējās izmaiņas: 19 Aprīlis 2016

Domes vadības aktualitātes

  • 22. aprīlī Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis dosies uz Igaunijas pašvaldību, lai iepazītu labās prakses piemērus uzņēmējdarbības attīstībā un investīciju piesaistē, kā arī pašvaldības pieredzi ES fondu veiksmīgā izmantošanā.

Lasīt tālāk ...


Balvu Mākslas skolā „MĀKSLAS DIENAS 2016”

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 18 Aprīlis 2016
Pēdējās izmaiņas: 18 Aprīlis 2016


Balvu Novada muzejs saņēmis Eiropas muzeju gada balvas Nominanta sertifikātu

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 14 Aprīlis 2016
Pēdējās izmaiņas: 18 Aprīlis 2016


No 6. līdz 10.aprīlim Spānijas pilsētās San Sebastjanā, kas ir 2016.gada Eiropas kultūras galvaspilsēta, un Tolosā norisinājās Eiropas Muzeju Foruma asambleja un Eiropas muzeju gada balvas pasniegšanas ceremonija.
Vairāk kā 200 dalībnieki no 29 Eiropas valstīm bija pulcējušies, lai tuvāk iepazītu Eiropas muzeju gada balvai izvirzīto pretendentu piedāvājumu un runātu par muzejiem aktuālām tēmām. Vairāku dienu garumā tā bija lieliska iespēja iepazīt 50 Eiropas labāko muzeju prezentācijas, kā arī apmeklēt vairākus nozīmīgus un lieliskus Spānijas muzejus.

Lasīt tālāk ...


Noskaidrotas konkursa „Balvu novada vecmāmiņa 2016” dalībnieces

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 13 Aprīlis 2016
Pēdējās izmaiņas: 13 Aprīlis 2016


Svētku gaisotnē 10.aprīlī Balvu Kultūras un atpūtas centrā tikās Balvu novada vecmāmiņas, kuras ir uzdrošinājušās un izteikušas vēlmi piedalīties konkursā „Balvu novada vecmāmiņa 2016”. Tikšanās laikā dalībnieces jau vēroja žūrija, kura vērtēja runas prasmes, uzvedību, kā arī izskatu.

Lasīt tālāk ...


Balvu deju apriņķa deju kolektīvu skate

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 13 Aprīlis 2016
Pēdējās izmaiņas: 13 Aprīlis 2016


Balvu Kultūras un atpūtas centra skatuvi 9.aprīlī ierībināja deju soļi, jo 16 tautu deju kolektīvi no Balvu, Viļakas, Rugāju un Kārsavas novada piedalījās Balvu deju apriņķa deju kolektīvu repertuāra pārbaudes skatē.

Lasīt tālāk ...


Balvu novada Domes sēde

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 11 Aprīlis 2016
Pēdējās izmaiņas: 11 Aprīlis 2016

2016.gada 14.aprīlī, plkst.9.00. notiks Balvu novada Domes sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kārtībā:

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei