Aktuālais Balvu novadā

Biedrība ""Balvu rajona partnerība" aicina iepazīties ar SIA "Ķemers Business and Law Company" veikto pētījumu "Biedrības "Balvu rajona partnerība" attīstības stratēģijas ieviešanas gala izvērtējums un turpmāko darbības virzienu noteikšana". Pētījums tika veikts šī gada sākumā laika periodā no marta līdz jūnijam. Pētījuma ietvaros notika iedzīvotāju anketēšana, tikšanās ar iedzīvotājiem visos partnerības teritorijas novadu pagastos, Viļakā un Balvos, kā arī notika darba grupas ar dažādām mērķa grupām: esošajiem un topošajiem uzņēmējiem, jauniešu un biedrību pārstāvjiem. Tikšanās notika arī ar partnerības valdes locekļiem un biedriem.

No 3. līdz 5.jūlijam Valmierā un Cēsīs notika Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiāde, kur Balvu novadu pārstāvēja 7 vieglatlēti, 4 pludmales volejbolisti, 6 svarcēlāji, 7 grieķu romiešu cīkstoņi, 19 futbolisti. Kopā 43 sportisti 7 treneri, 4 tehniskā personāla pārstāvji, komandas vadītāja Ludmila Beļikova un komandas vadītājas vietnieks Edgars Kaļva.

2015.gada 9.jūlijā, plkst.10.00. notiks Balvu novada Domes sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kārtībā:

Norises vieta: Balvu LLKC birojā, Brīvības ielā 46a, Balvi, Balvu novads
Datums: 18.08.2015
Sākums: plkst.10.00

Semināra programma

3. jūlijā Balvos norisinājās pirmā Ziemeļlatgales uzņēmēju dienā, kurā piedalījās vairāk kā simts Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu uzņēmēji, zemnieki, mājražotāji, amatnieki un biedrības.

Pirms Līgo svētkiem Balvu Bērnu un jauniešu centrā noslēdzās šīs vasaras aktīvākais, atraktīvākais un interesantākais pasākums bērniem. Veselas divas nedēļas 20 Balvu novadā dzīvojošiem bērniem bija iespēja piedalīties vasaras nometnē E.K.O. Šajā laikā bērni ne tikai spēlēja spēles, dejoja, vingroja, spēlēja teātri, zīmēja un gāja pārgājienos, bet arī piedalījās sakopšanas talkās, stādīja mežu kopā ar Latvijas valsts mežu speciālistiem, iepazina kokus un krūmus, izgatavoja putnu būrīšus un darīja daudzus citus noderīgus darbiņus.

No 2. jūlija līdz 5. jūlijam Balvos jau piekto reizi norisināsies Starptautiskais klasiskās dramaturģijas festivāls „Ķiršu dārzs”, kurā rādītās tuvāku un tālāku festivāla dalībnieku izrādes aicinās mūsu pilsētas un apkārtnes skatītājus uz teātra baudījumu.

Prasības pretendentiem(-ēm):
- uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
- pretendenta izglītība atbilst Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
- pretendents prot valsts valodu augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienu Eiropas Savienības oficiālo valodu profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
- pretendentam ir vismaz triju gadu pedagoģiskā pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā.

Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests informē, ka 2015.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.8/2015 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Balvu novadā” (kuri stājās spēkā ar 2015.gada 1.aprīli), paredzēto dzīvokļa (mājokļa) pabalstu izmaksu pārtrauc līdz 2015.gada 30.septembrim (izņemot trūcīgas un maznodrošinātas personas).

Darām zināmu, ka Sociālais dienests iesniegumus no pārējām iedzīvotāju kategorijām par mājokļa pabalsta piešķiršanu, sāks izskatīt no 2015.gada 1.oktobra, piešķirtā budžeta ietvaros.

Aicinām apmeklēt ikmēneša lauku labumu tirdziņu 11. jūlijā laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra Brīvības ielā 61, Balvos, lai iegādātos dažādus lauku labumus, amatniecības izstrādājumus, stādus, sezonas ogas un dārzeņus no vietējiem zemniekiem, mājražotājiem un amatu meistariem! Par omulīgu gaisotni tirdziņā gādās Balvu novada Krišjāņu pagasta kultūras kolektīvi.


Pasākumu kalendārs

Jautājums Domei