Palielinat Fonta izmeru Option 5 Atjaunot Fonta izmeru Option 5 Samazinat Fonta izmeru Option 5
English (United Kingdom)   Latvian   Russian (CIS)
Balvu novads

Balvu Mākslas skola izsludina pieteikšanos 1.klasē 2014.2015. mācību gadam

Balvu Mākslas skola izsludina pieteikšanos 1.klasē 2014.2015. mācību gadam no 2014. gada 31.marta līdz 19. maijam.
Skolas audzēkņi apgūst licencētu profesionālās ievirzes izglītības programmu „Vizuāli plastiskā māksla”
no 10 gadu vecuma – 5 apmācības gadi
No 8 gadu vecuma -7 apmācības gadi
Pieteikuma iesniegumus lūdzam iesniegt līdz 2014. gada 19. maijam.
Pieteikuma iesniegumu var aizpildīt elektroniski , vai personīgi aizpildīt pieteikuma iesniegumu Mākslas skolā. Tālrunis informācijai 64521658
Par pieteikšanos un mācību norisi sīkāk skatīt Balvu pilsētas mājas lapā www.balvi.lv/izglītība/Balvu Mākslas skola/
 

Pēdējās izmaiņas (Piektdiena, 04 aprīlis 2014 09:53)

 

Uzņēmēji aicināti ievietot informāciju bukletā

Balvu novada pašvaldība sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju veido bukletu par investīcijas iespējām Balvu novadā, kurā plānots izteikt investīciju piedāvājumus potenciālajiem investoriem.
Aicinām uzņēmējus, kuri vēlas piesaistīt ārvalstu investorus un publicēt informāciju par sevi šādā izdevumā, pieteikties līdz 2014.gada 7. aprīlim plkst.10.00, rakstot uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu , zvanot 26461435.

 

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu kustamo mantu:

Cirsmas nekustamajā īpašumā „Pagastlauki”, Kubulu pagastā, Balvu novadā, kadastra Nr. 3858 003 0110, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3858 003 0117, 2.kvartāla 13., 14., 16., 17., 18., 20., 1., 2., 5., 10., 29., 23. nogabalos, aptuvenais izcērtamās koksnes apjoms 1082.69 m3. Izsoles sākumcena – EUR 32136.38 (trīsdesmit divi tūkstoši viens simts trīsdesmit seši euro, 38 centi).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības informatīvajā laikrakstā – „Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00. Šajā pat laikā interesanti var veikt izsolāmā objekta apskati.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2014.gada 23.aprīļa plkst. 16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.

Visiem pretendentiem līdz 2014.gada 23.aprīlim plkst. 16.30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 3213.64 (trīs tūkstoši divi simti trīspadsmit euro, 64 centi) un reģistrācijas maksu EUR 5.00 (pieci euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: SEB banka, kods UNLALV2X, konts: LV93UNLA 0050 0142 9173 9.

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2014.gada 24.aprīlī plkst. 14.00.

Izsoles noteikumi

Pēdējās izmaiņas (Trešdiena, 02 aprīlis 2014 10:45)

 

Balvu Tautas teātris iegūst augstāko vērtējumu „Gada izrādē 2013”

No 2014. gada janvāra līdz martam Latvijas reģionos norisinājās amatierteātru iestudējumu skate „Gada izrāde 2013”. Kopvērtējumā 74 Latvijas amatierteātru konkurencē Balvu Tautas teātris ar H.Vuolijoki izrādi „Jaunā saimniece”, režisore Vaira Resne, ieguva maksimālo punktu skaitu un augstāko – A pakāpi.
Aizvadītās sezonas izrādes Latvijas amatierteātros vērtēja teātra zinātniece, mākslas zinātņu doktore Līga Ulberte, režisors Arnis Ozols un aktieris, dramaturgs un režisors Ēriks Vilsons.

Rezultāti
 

Pēdējās izmaiņas (Piektdiena, 04 aprīlis 2014 09:19)

 

Lauku atbalsta dienests ZARLP organizē informatīvos seminārus

Semināri par platību maksājumu saņemšanas kārtību un nosacījumiem 2014.gadā notiks:

2014.gada 14.aprīlī plkst.10.00 Balvos, Brīvības ielā 46
2014.gada 14.aprīlī plkst.14.00 Rugājos, Saieta namā
2014.gada 15.aprīlī plkst.10.00 Viļakā, Klostera ielā 1
2014.gada 15.aprīlī plkst.14.00 Baltinavā, Kārsavas ielā 16

 

Pansionāts „Balvi” saņem vērtīgu dāvanu

29. marta vakarā Balvu novada pašvaldības pansionātā „Balvi” ieradās viesi no Zviedrijas ar vērtīgu dāvanu - īpaši aprīkotu automašīnu smagi slimu, gulošu cilvēku pārvadāšanai.
Organizācijas Gnosjō Hjalper vadītājs Boo Clenow pastāstīja, ka šis automobilis ir salīdzinoši jauns un pa Zviedrijas ceļiem, pārvadājot slimniekus, braucis vien divus gadu. Viņš ir pārliecināts, ka šāda speciāla mašīna būs noderīga Balvu pansionāta iemītniekiem, kuru turpmāk iestāde varēs lietot, nodrošinot klientu transportēšanu.

Lasīt tālāk...

 

Balvu Mūzikas skolas pūtēju orķestris –labākais Latvijā

15.martā noslēdzās Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru novadu skates. Apkopojot rezultātus, ar 48,5 punktiem Balvu Mūzikas skolas pūtēju orķestris ieguvis augstāko vietu – I pakāpi ar izcilību A grupā.
Visas Latvijas izglītības iestāžu orķestru skates notika laikā no 7.-15.martam. Balvu Mūzikas skolas orķestris 15.martā devās uz Jēkabpili un pierādīja, ka ir labākie, apsteidzot Jelgavas 4.vidusskolas un Rīgas 6.vidusskolas pūtēju orķestrus un citus Latvijas skolu orķestrus.

Rezultāti
 

 

Iedzīvotāji var mainīt sākotnēji reģistrēto vēlēšanu iecirkni Eiropas parlamenta vēlēšanām

Līdz 2014.gada 29.aprīlim vēlētāji var izmantot iespēju mainīt sākotnēji reģistrēto vēlēšanu iecirkni. Vēlēšanu iecirkni drīkst mainīt uz jebkuru citu vēlēšanu iecirkni Latvijā.
Lai reģistrētu iecirkņa maiņu, vēlētājam jāiesniedz iesniegums jebkurā pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē (Balvu novada pašvaldības administratīvajā ēkā, Bērzpils ielā 1A, Balvos (2.stāvā, 28.kabinetā) vai Balvu novada pagasta pārvaldēs), uzrādot pasi vai personas apliecību.
Iecirkņa maiņu var pieteikt arī tiešsaistē Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā, izmantojot e-pakalpojumu "Iecirkņa noskaidrošana un maiņa".

Lasīt tālāk...