Izsole

Drukāt
Kategorija: Izsoles
Pirmdiena, 20 Jūnijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 20 Jūnijs 2016

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu nekustamo īpašumu:

Brīvības iela 87, Balvi, Balvu novads, kas sastāv no zemes gabala - starpgabala 0.1029 ha platībā kadastra Nr. 3801 002 0085. Izsoles sākumcena – EUR 2400 (divi tūkstoši četri simti euro, 00 centi).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.30. Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā – „Balvu Novada Ziņas” un laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis”. Šajā pat laikā interesanti var veikt izsolāmā objekta apskati.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2016.gada 2.augusta plkst. 16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.

Visiem pretendentiem līdz 2016.gada 2.augusta plkst. 16.30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 240.00 (divi simti četrdesmit euro, 00 centi) un reģistrācijas maksu EUR 5.00 (pieci euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2016.gada 3.augustā plkst. 14.00.

Izsoles noteikumi


Jaunākie video

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 17 Jūnijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 17 Jūnijs 2016


Gulbenes slimnīca ar šī gada 21.jūniju pacientiem piedāvās sertificēta plastikas ķirurga, mikroķirurga, rokas ķirurga valsts apmaksātas konsultācijas un plānveida operācijas

Drukāt
Kategorija: Sociālā un veselības aprūpe
Trešdiena, 15 Jūnijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 15 Jūnijs 2016

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”

GULBENES SLIMNĪCA AR ŠĪ GADA 21.JŪNIJU PACIENTIEM PIEDĀVĀS
SERTIFICĒTA PLASTIKAS ĶIRURGA, MIKROĶIRURGA, ROKAS ĶIRURGA
VALSTS APMAKSĀTAS KONSULTĀCIJAS UN PLĀNVEIDA OPERĀCIJAS

Pie rokas ķirurga noteikti vajadzētu doties tad, ja no rītiem pēc pamošanās pirkstos jūtams stīvums, regulāri nākas konstatēt, ka roka ir notirpusi, vai tirpšana traucē gulēt naktīs, un nereti papildus tai var parādīties skudriņas, jutības samazināšanās un dažādas citas traucējošas sajūtas rokās.

Lasīt tālāk ...


Šodien piemin Komunistiskā genocīda upurus

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 14 Jūnijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 14 Jūnijs 2016

Šodien, 14.jūnijā – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā, tiek pieminēti tie daudzie tūkstoši latviešu, kuri pirms 75 gadiem no savām mājām un dzimtenes tika aizvesti svešumā. Daudzi no viņiem, tostarp sievietes, sirmgalvji un bērni, dzimtajā Latvijā vairs neatgriezās.

Lasīt tālāk ...


Erasmus+ projekta „Journeys of sustainability” ietvaros dalībnieki no 14 valstīm viesojās Balvu novadā

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 14 Jūnijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 14 Jūnijs 2016

No 6. līdz 10. jūnijam Balvos viesojās Latvijas Universitātes un Lietuvas jauniešu organizācijas „Deineta” īstenotā Erasmus+ projekta „Journeys of sustainability” dalībnieki no dažādām Eiropas un Āzijas valstīm (Slovākija, Īrija, Itālija, Lietuva, Igaunija, Vjetnama, Kambodža, Nepāla, Mjanma, Filipīnas u.c.). Projekta dalībniekiem vairāku dienu garumā tika vadītas dažādas aktivitātes un lekcijas par ilgtspējību, tūrismu, inovācijām, jaunatnes darbu u.c.

Lasīt tālāk ...


Brīvdabas kino vakars Bērzpilī!

Drukāt
Kategorija: Jauniešiem
Otrdiena, 14 Jūnijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 14 Jūnijs 2016


Velobrauciens „BALVI SMART II”

Drukāt
Kategorija: Jauniešiem
Otrdiena, 14 Jūnijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 14 Jūnijs 2016


Tiks veikti lauku apsekošanas darbi

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 13 Jūnijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 13 Jūnijs 2016

Laikā no š.g. 13. līdz 17.jūnijam Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras darbinieki veiks lauku apsekošanas darbus.

Šie darbi notiek topogrāfiskās kartes M1:10 000 izgatavošanas ietvaros. Apsekojamā teritorija redzama šeit: http://ej.uz/poligons57

Apsekojamā teritorijā tiks detāli salīdzināts kartes saturs ar situāciju dabā. Apsekošanu veiks divi darbinieki ar pelēkas krāsas automašīnu Ford Kuga ar valsts nr. LA-3363.


Aizritējusi jau 12. Motociklu vasara!

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 13 Jūnijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 13 Jūnijs 2016

Par spīti laika apstākļiem, 11.jūnijā Balvu pilsētā notika motokluba „Spieķi vējā” organizētais pasākums „Motociklu vasara”.

Pasākums iesākās ar tradicionālo parādes braucienu, kam sekoja jautras atrakcijas, mūzika un dejas, tāpat neizpalika arī lielais ugunskurs.

Lasīt tālāk ...


Ar LMT atbalstu Balvu novadā uzlabos sabiedrisko dzīvi un veicinās veselīgu dzīvesveidu

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 08 Jūnijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 08 Jūnijs 2016

Trešdien, 8.jūnijā, Balvu novada muzejā svinīgi tika paziņoti un apbalvoti četri „Latvijas Mobilā Telefona” (LMT) projektu konkursa „LMT Latvijai” Balvu novada uzvarētāji. Pateicoties iegūtajam finansējumam, projekta ietvaros Balvos tiks izveidota „Sajūtu – dabas taka”, bērnu un jauniešu futbola komandas iegūs jaunas formas un tiks labiekārtota Balvu Valsts ģimnāzijas teritorija. Balsojumā lielāko atbalstu guva iecere iegādāties akustiskās sistēmas komplektu Sakrālās kultūras centra pasākumu kvalitātes uzlabošanai.

Apbalvošanas pasākumā, kurā pulcējās projektu finālisti, uzvarētājus paziņoja un finālistus sveica Balvu novada domes priekšsēdētāja vietniece Sarmīte Cunska, LMT viceprezidente Laura Keršule un LMT biznesa klientu centra „Rēzekne” vadītājs Edgars Repelis.

Lasīt tālāk ...


Baznīcu nakts pasākumi Balvu baznīcās

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 07 Jūnijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 07 Jūnijs 2016

Baznīcu nakts ir kultūras notikums, kas kristīgo draudžu baznīcās notiek vasaras sākumā, šogad 10. jūnijā. Tas ir laiks, kad ikviens aicināts baznīcā ienākt citādi un iepazīt kultūras un garīgās vērtības. Nāc un esi viesis - izbaudi mūziku, mākslu, arhitektūru, sarunas, dziesmas, klusumu un lūgšanu!

Lasīt tālāk ...


Balvu novada Domes sēde

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 06 Jūnijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 06 Jūnijs 2016

2016.gada 9.jūnijā, plkst. 10.00 notiks Balvu novada Domes sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kārtībā:

1. Par saistošo noteikumu Nr.___/2016 „Kārtība, kādā Balvu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” pieņemšanu. (ziņo E.Salmanis)
2. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu. (ziņo E.Salmanis)
3. Par grozījumu Bērzpils vidusskolas nolikumā. (ziņo I.Ņikuļina)

Lasīt tālāk ...


4. Starptautiskais tautu deju festivāls „Eima, eima!”

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 06 Jūnijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 06 Jūnijs 2016


Uzņem kandidātus mācībām Valsts robežsardzes koledžā (Robežsargu skolā)

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 03 Jūnijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 03 Jūnijs 2016

Valsts robežsardzes Viļakas pārvalde no 01.06.2016. līdz 22.07.2016. (ja vidējā izglītība iegūta līdz 2016.gadam) un no 01.07.2016. līdz 22.07.2016. (ja vidējā izglītība iegūta 2016.gadā) uzņem kandidātus mācībām Valsts robežsardzes koledžā (Robežsargu skolā - 1 gads).

Informācijai: www.vrk.rs.gov.lv, tālr.: 64501918, 28658190. Pieteikties: Garnizona ielā 19, Viļakā, Viļakas novadā.


Visā Latvijā sākusies akcija „Īpaša grāmata īpašā plauktā”

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Ceturtdiena, 02 Jūnijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 02 Jūnijs 2016

Visā Latvijā jau sākusies Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) akcija „Īpaša grāmata īpašā plauktā”, sniedzot iespēju ikvienam dāvināt bibliotēkas Tautas grāmatu plauktam sev nozīmīgu grāmatu, titullapā ierakstot vēstījumu vai personisku stāstu, kas saistās ar šo izdevumu. Grāmatas pieņems publiskajās bibliotēkās visā Latvijā, kā arī Gaismas pilī.

Lasīt tālāk ...


Balvu novada pašvaldība vasarā skolēniem nodrošinās 50 darba vietas

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 02 Jūnijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 02 Jūnijs 2016

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotais skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums sākās 1. jūnijā. Iespēju strādāt vasaras brīvlaikā NVA Balvu filiāles apkalpojošā teritorijā šogad varēs izmantot 87 skolēni. Viņi strādās bērnudārzos, skolās, muzejā, lauksaimniecībā, pašvaldības komunālajā saimniecībā un citās darba vietās. Darba devēji skolēniem ir piedāvājuši izmēģināt savas spējas tādās profesijās kā aukļa palīgs, palīgstrādnieks, ceļu būves palīgstrādnieks, lauksaimniecības palīgstrādnieks, projekta vadītāja asistents, automehāniķa palīgs. Pieteikto profesiju vidū ir arī tādas profesijas kā reklāmas aģents un iespieddarbu maketētājs. Strādājot pie darba devējiem, skolēni gūs ļoti vērtīgu praktisku priekšstatu par darba dzīvi, uzzinās, kas ir darba intervija, konkurētspēja, darba līguma noslēgšana, darba pienākumi un darba tiesiskās attiecības. Visvairāk darba vietu pieteikuši un pasākumā skolēnus nodarbinās Balvu novada pašvaldība, piedāvājot darbu 50 skolēniem, Viļakas novada dome – 16, SIA „Liepas Z” – 5.

NVA Balvu filiāles vadītāja Sandra Kindzule saka, ka vēlas uzteikt ikvienu darba devēju, kas piedāvās skolēniem iespēju piedalīties skolēnu vasaras nodarbinātībā – SIA „Sapards”, SIA „Diogens audio”, Z/S „Dvīņumājas”, SIA „Amati”, SIA „BKL”, SIA „Vaduguns” u.c. Tāpat Balvu filiāles vadītāja mudina darba devējus atbalstīt skolēnu vēlmi strādāt vasarā un nodarbināt viņus savos uzņēmumos arī bez projekta finansējuma.


Balvu novada Domes ārkārtas sēde

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 01 Jūnijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 01 Jūnijs 2016

2016.gada 2.jūnijā, plkst. 14.45 notiks Balvu novada Domes ārkārtas sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kārtībā:

1. Par atļauju autobusa iegādei Balvu novada pašvaldības funkciju nodrošināšanai. (ziņo Dz.Zača)
2. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu un atvaļinājuma pabalsta izmaksu Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājam Andrim Kazinovskim. (ziņo A.Kazinovskis)
3. Par Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Andra Kazinovska ārzemju komandējumu. (ziņo A.Kazinovskis)


Tava daļa – lai daba zaļa!

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 01 Jūnijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 01 Jūnijs 2016

No 1. līdz 30.jūnijam notiks SIA „ZAAO” (ZAAO) organizēta akcija „Tava daļa – lai daba zaļa!”, kuras laikā bez maksas nododot EKO laukumos sadzīves ķīmijas vai kosmētikas plastmasas iepakojumu, iespēja laimēt vērtīgas balvas. Arī ikdienā ZAAO minēto iepakojuma veidu piedāvā nodot bez maksas gan EKO punktu konteineros, gan EKO laukumos, taču jūnijā akcijas dalībnieku starpā tiks izlozētas balvas.

Lasīt tālāk ...


Atzīmē Starptautisko bērnu aizsardzības dienu

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 01 Jūnijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 01 Jūnijs 2016

Šodien Balvu pilsētas Lāča dārzu ieskandināja bērnu smiekli, dziesmas un dejas, visu rīta cēlienu valdīja priecīgs svētku noskaņojums, jo Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu pirmsskolas vecuma bērni atzīmēja Starptautisko bērnu aizsardzības dienu.

Lasīt tālāk ...


Aktuālā informācija mežu un lauku īpašniekiem!

Drukāt
Kategorija: Uzņēmējdarbība
Trešdiena, 01 Jūnijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 01 Jūnijs 2016

Norises vieta: Balvu LLKC birojā, Brīvības ielā 46a, Balvi, Balvu nov.

Datums: 09.06.2016.
Sākums: plkst. 10.00

Lasīt tālāk ...


VUGD 2.jūnijā veiks trauksmes sirēnu pārbaudi

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 31 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 31 Maijs 2016

Ceturtdien, 2.jūnijā plkst. 10.00, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) visā Latvijā uz trim minūtēm iedarbinās trauksmes sirēnas, lai pārbaudītu civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas darbību, kā arī, lai konstatētu bojājumus vai traucējumus trauksmes sirēnu darbībā un to skaņas signāla dzirdamību.

Šajā dienā iedzīvotājiem nav pamata uztraukties un nekāda turpmākā rīcība nav nepieciešama.


Apbalvoti labākie Balvu novada skolēni, skolotāji un treneri

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 31 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 31 Maijs 2016

30. maijā, pēdējā skolas dienā, Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde kopā aicināja čaklos, veiksmīgos un nopelniem bagātos skolēnos, kā arī viņu skolotājus un trenerus, lai Balvu Kultūras un atpūtas centrā svinīgi suminātu. Uzrunu teica arī Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis, kurš uzsvēra: „Izglītībai kopumā Balvu novada pašvaldība un domes deputāti cenšas pievērst lielu uzmanību. Patīkami, ka tik daudzi jaunieši, skolnieki, pedagogi nokļūst laureātu sarakstā, kas ir jāgodina”. Par īpašiem sasniegumiem tika pasniegtas arī naudas balvas.

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei