Aktuālais Balvu novadā

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) sadarbībā ar Latvijas augu aizsardzības līdzekļu ražotāju un tirgotāju asociāciju (LAALRUTA), 2015.gada 27.maijā zemnieku saimniecībā “KOTIŅI” (Kotiņi, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads), organizē semināru par augu aizsardzības līdzekļu drošu lietošanu.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu, drošu un nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi, AS „Sadales tīkls” šogad Balvu, Rugāju un Viļakas novadā plāno realizēt 12 investīciju projektus, elektrotīkla attīstībā ieguldot 768 tūkst. eiro.

Laikā no š.g. 18.līdz 22.maijam Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras darbinieki veiks lauku apsekošanas darbus pašvaldību teritorijās. Šie darbi notiek topogrāfiskās kartes M1:10 000 izgatavošanas ietvaros.

Šī gada 23.maijā plkst.16.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā notiks tautas pūtēju orķestra „Balvi” 60 gadu jubilejas koncerts .

Svinīgā pasākuma laikā orķestra vadītājam EGONAM SALMANIM tiks pasniegts Balvu novada Domes Atzinības raksts par ilggadēju, profesionālu un radošu darbu muzikālās izglītošanas jomā un sakarā ar pūtēju orķestra „Balvi” 60 gadu jubileju.

Katrs muzeju nakts apmeklētājs arī Balvos, kas apmeklēja šajā ziedoņa naktī organizētos pasākumus, ieraudzīja kādu niansi jau zināmajā vai vēl nezināmajā mantojumā, ko pasaulei atstājuši izcilie latviešu dzejnieki – Rainis un Aspazija. Un galu galā, vai nav jauks fakts, ka Balvu pilsētā ir Raiņa iela? 1940.gada 18.augustā Lāčplēša ielu nosauc par Raiņa ielu. Tur atradās muižas saimniecības ēka ar uzbrauktuvi, pa kuru ar pajūgiem varēja ievest lopbarību (tagad tajā vietā ir veikals „Beta”), kādu laiku 20.gadsimta sākumā Raiņa ielā atradās Balvu Evaņģēliski luteriskā draudzes māja, arī Krājkase, „Daiļrade”.

Balvu novada pašvaldība sadarbībā ar Bāriņtiesu jau 6.gadu turpina iesākto tradīciju un Starptautiskajā ģimenes dienā,15.maijā, izsaka pateicību tām ģimenēm, kuras savā aizbildniecībā paņēmušas bez vecāku gādības palikušos bērnus.

14.maija Balvu novada Domes sēdē par Balvu novada pašvaldības izpilddirektori tika iecelta Imanta Serdāne.
Pieņemtais lēmums stājies spēkā ar šī gada 15.maiju.

Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī, vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā – avansa veidā.
Lai iegūtu aktuālo informāciju par nekustamā īpašuma nodokli, nodokļa maksātāji var izmantot portālu www.epakalpojumi.lv.

Aicinām līdz š.g. 15. maijam iesniegt pieteikumus konkursā „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2015”. Šogad energoefektivitāte tiks vērtēta renovētām daudzdzīvokļu ēkām, daudzdzīvokļu ēkām - jaunbūvēm, sabiedriskām ēkām, vienģimenes ēkām un industriālām ēkām.

Balvu novada pašvaldība informē, ka projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Balvu novada Kurnas ciemā”, Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/083 ietvaros, pirmdien tika parakstīts līgums ar pilnsabiedrību “A.A. & būvkompānijas” par būvdarbu izpildi Kurnas ciema ūdenssaimniecības attīstībai.


Pasākumu kalendārs

Jautājums Domei