Palielinat Fonta izmeru Option 5 Atjaunot Fonta izmeru Option 5 Samazinat Fonta izmeru Option 5
English (United Kingdom)   Latvian   Russian (CIS)
Balvu novads

Piemin 65.gadadienu kopš 25.marta politiskajām represijām

Šodien, 25.martā, Latvijā plīvo sarkanbaltsarkanie karogi ar sēru lenti. Šajā dienā pirms 65 gadiem vairāk nekā 43 tūkstoši latviešu masveidā tika izsūtīti uz Sibīriju un Tālajiem Austrumiem.
Balvos, pie pieminekļa Abrenes apriņķa komunistiskā genocīda upuru piemiņai un Balvu Stacijā, pie piemiņas akmens represētajiem pulcējās gan 1949.gada represijās cietušie, gan viņu tuvinieki, gan skolēni un skolotāji. Ar klusuma brīdi, dzejas rindām, patriotiskām dziesmām, degošām svecītēm un ziediem klātesošie pieminēja tos, kuri skarbajos izsūtīšanas apstākļos neizdzīvoja.
Balvu novada Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis aicināja noliekt galvu visu politiski represēto priekšā un ar cieņu pieminēt mūsu senčus, kuri pirms 65 gadiem gāja bojā savas dzimtenes vārdā.
1949.gada represijas nav tikai viena cilvēka traģēdija, tā ir visas Latvijas traģēdija, ko uzsvēra arī Balvu novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Juris Boldāns: „Ar izvešanu ir saistīti gandrīz visi Latvijas iedzīvotāji, jo cieta ne tikai izsūtītie, bet arī tie, kas palika dzimtenē –radi, draugi, paziņas. Cieta visi. Un mēs, īpaši jaunā paaudze, nedrīkstam aizmirst šos notikumus, jo tad mēs zaudēsim savu identitāti”.
Atmiņas par pārdzīvoto un laba vēlējumus teica arī Balvu novada represēto biedrības vadītāja Ārija Tihomirova un Kubulu pagasta pārvaldes vadītājs Artūrs Luksts.

Galerija
 

 

Projekta „Latvieša pēda Sibīrijā un Tālajos Austrumos” noslēguma konference Balvos

Marta otrajā pusē aprit pieci gadi kopš pirmās konferences „Latvieša pēda Sibīrijā un Tālajos Austrumos” norises.
Lai saglabātu tautas atmiņā un nodotu nākamajām paaudzēm tautas likteņgaitu liecības, 2009. gadā pēc Rīgas Tehniskās universitātes profesora Jāņa Vanaga iniciatīvas tika uzsākts Balvu, Madonas, Gulbenes un Alūksnes rajonu kopīgs projekts „Latvieša pēda Sibīrijā un Tālajos Austrumos”.
2009.gadā, saistībā ar 1949.gada deportācijas 60.gadadienu tika organizēta starprajonu zinātniski pētniecisko darbu konference Balvos. Nākamajos gados tā tika organizēta Cesvainē, Gulbenē, Alūksnē un Madonā. Un šogad, sakarā ar to, ka aprit 65.gadadiena, kopš Latvijas PSR valdības īstenotajām politiskajām represijām 1949.gada 25.martā, konference noslēdzās atkal Balvos.
„Latvieša pēda Sibīrijā un Tālajos Austrumos” ir unikāla skolēnu zinātniskās jaunrades konference, kurā Balvu, Alūksnes, Apes, Cesvaines, Gulbenes, Lubānas, Madonas un Viļakas novadu politiski represētie klausās un izvērtē skolēnu paveikto pētījumos un represēto likteņstāstu izzināšanā.

Pēdējās izmaiņas (Otrdiena, 25 marts 2014 17:54)

Lasīt tālāk...

 

Balvu novada vēlēšanu komisijas paziņojums

Balvu novada vēlēšanu komisijas paziņojums par iecirkņu komisiju izveidošanu Eiropas parlamenta vēlēšanām

2014.gada 21.martā Balvu novada vēlēšanu komisijas sēdē tika nolemts:

Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas instrukciju „Vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošana republikas pilsētās un novados”, noteikt iecirkņa komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu: no 2014.gada 24.marta līdz 2014.gada 4.aprīļa plkst. 17.00

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapas var saņemt:
• Balvu novada domē pie Vispārējās un juridiskās nodaļas vadītājas Ilonas Ločmeles
• Balvu novada pagastu pārvaldēs
• CVK mājas lapā
• Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļu kandidātu pieteikumus iesniegt Balvu novada domē (Bērzpils iela 1A, Balvi) otrajā stāvā, 23.kab., pie Vispārējās un juridiskās nodaļas vadītājas Ilonas Ločmeles.

Balvu novada vēlēšanu komisijas tālruņi:
• komisijas priekšsēdētājs Ivars Logins 29118683
• komisijas locekle Ilona Ločmele 26563934

Lasīt tālāk...

 

Uz Lietuvu – pēc idejām!

Ar mērķi iepazīt kaimiņvalsts pašvaldību darbu, kā arī gūt papildus pieredzi, iespaidus un jaunas idejas kopīgu projektu realizācijai, laikā no 11. – 14.martam Lietuvā norisinājās starptautiskā četru dienu speciālistu stažēšanās programma Eiroreģiona „Ezeru zeme” projekta „Trešais solis” ietvaros. Latviju pārstāvēja attīstības, projektu vadības, telpiskās plānošanas, izglītības un sabiedrisko attiecību speciālisti no Balvu, Kārsavas, Krāslavas, Daugavpils, Aglonas, Riebiņu, Rēzeknes un Viļānu novadiem.
Stažēšanās programmas ietvaros dalībnieki apmeklēja vairākas Lietuvas pašvaldības – Zarasus, Dusetas, Visaginu, Ignalinu, Švenčonis, Utenu un Anīkščus – kur tikās ar pašvaldību vadību, attīstības un investīciju piesaistes speciālistiem, kā arī apskatīja ievērojamākos sabiedriskos objektus. Tikšanos laikā programmas dalībnieki pārrunāja kopīgas sadarbības iespējas, kā arī dalījās pieredzē un idejās.
Latvijas pašvaldību pārstāvji varēja izbaudīt krāšņu kultūras vērtību buķeti, jo ikviena no augstākminētajām pašvaldībām piedāvāja apskatīt kultūras, sporta centrus, amatniecības un radošo nodarbību centrus, bibliotēkas, mākslas galeriju, mākslas inkubatoru, kā arī dažādus citus tūrisma un sabiedriskos objektus. Stažēšanās programmas dalībniekiem bija iespēja darboties arī praktiski, grebjot koku un griežot papīra taureņus. Izzinošs un interesants bija Švencionys ārstniecības augu pārstrādes fabrikas apmeklējums. Fabrika darbojas un saglabā tējas ražošanas tradīcijas Baltijā un visā Eiropā vairāk kā simt gadus.

Pēdējās izmaiņas (Trešdiena, 26 marts 2014 10:12)

Lasīt tālāk...

 

Aicina piedalīties Zemes stundā

Šī gada 29.martā no plkst.20:30 līdz plkst.21:30 pēc vietējā laika visā pasaulē norisināsies akcija „Zemes stunda”. Šo akciju organizē Pasaules Dabas Fonds. Tās laikā katrs iedzīvotājs ir aicināts uz vienu stundu izslēgt apgaismojumu un maznozīmīgās elektriskās iekārtas, lai simboliski pievērstu uzmanību klimata pārmaiņām.

 

Pārtikas mājražotājus un mazos ražotājus aicina pieteikties SĀBRU tirgum

Pārtikas mājražotāji un mazie ražotāji tiek aicināti uz kopīgu tirgošanos SĀBRU tirgū - tā ir laba platforma pastāvīgai Jūsu ražotās produkcijas realizēšanai.
SĀBRU tirgus norisināsies konsekventi vienā un tajā pašā vietā un laikā, vienu reizi nedēļā, un tiks organizēts pie lieliem veikaliem, tirdzniecības centriem un vietās ar lielu cilvēku plūsmu. SĀBRU tirgus galvenokārt tiks organizēts Latgales reģionā.
SĀBRU tirgus vienmēr saglabās kompaktu formātu - vienā reizē nepārsniedzot 6-7 tirdzniecības vietas/teltis, tādā veidā neradot nevajadzīgu konkurenci starp tirgus dalībniekiem.
Lai nodrošinātu vienotu un nemainīgu SĀBRU tirgus vizuālo koncepciju, teltis, priekšautus, galdus un galdautus tirgus dalībniekiem nodrošināsim mēs.
Detalizētāka informācija un pieteikšanās pa tālruni + 371 26660018 vai draugiem.lv/sabrutirgus
 

 

Par deklarācijām

Atgādinām, ka līdz 2014.gada 1.aprīlim (ieskaitot) valsts amatpersonām ir jāiesniedz kārtējās valsts amatpersonu deklarācijas par 2013.gadu. Minētās deklarācijas ir jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS). Ņemot vērā, ka visas valsts amatpersonas ir EDS lietotāji, arī citas nodokļu un informatīvās deklarācijas var iesniegt elektroniski, izmantojot EDS. Savukārt valsts iestāžu darbiniekus, kuri vēl nav EDS lietotāji, VID aicina noslēgt līgumu par EDS lietošanu un izmantot sistēmas piedāvātās iespējas un priekšrocības.

Lai pieteiktu EDS līguma parakstīšanu noteiktā VID klientu apkalpošanas centrā un laikā, ir tikai jāpiezvana uz sev ērtāko klientu apkalpošanas centru un jāvienojas ar konsultantu par piemērotāko līguma parakstīšanas datumu un laiku. Norunātajā laikā atnākot uz VID klientu apkalpošanas centru, varēs doties pie konkrēta konsultanta un parakstīt jau iepriekš sagatavotu EDS līgumu. Nepieciešamības gadījumā konsultants arī parādīs, kā praktiski darboties ar EDS.

Lasīt tālāk...

 

Balvos notiks starpnovadu projekta „Latvieša pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos” noslēguma konference

1949.gada 25.marts - diena, kad latviešus piespiedu kārtā izveda uz Sibīriju bez tiesībām atgriezties. Izsūtīšana skāra gandrīz 43 000 nevainīgu iedzīvotāju.
Lai saglabātu tautas atmiņā un nodotu nākamajām paaudzēm tautas likteņgaitu liecības, 2009. gadā pēc Rīgas Tehniskās universitātes profesora Jāņa Vanaga iniciatīvas tika uzsākts Balvu, Madonas, Gulbenes un Alūksnes rajonu kopīgs projekts „Latvieša pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos”.
2009.gadā, saistībā ar 1949.gada deportācijas 60.gadadienu tika organizēta starprajonu zinātniski pētniecisko darbu konference Balvos, 2010.gadā - Cesvainē, 2011.gadā - Gulbenē, 2012.gadā - Alūksnē, 2013.gadā - Madonā.
Sakarā ar to, ka 2014.gadā aprit 65.gadadiena, kopš Latvijas PSR valdības īstenotajām politiskajām represijām 1949.gada 25.martā, nelikumīgi izsūtot daļu Alūksnes, Balvu, Gulbenes, Madonas un citu rajonu iedzīvotājus uz Sibīriju un Tālajiem Austrumiem, Balvos norisināsies projekta „Latviešu pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos” noslēguma konference.
Pasākums sāksies ar ekumēnisko svētbrīdi Balvu luterāņu baznīcā un ar ziedu nolikšanu pie pieminekļa.
Plkst. 11.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā konferenci atklāj Balvu novada Domes vadība un pārstāvji no citiem novadiem.
Konferences turpinājumā būs skatāmas radošo darbu prezentācijas, klātesošie tiks iepazīstināti ar socioloģisko pētījumu, jaunāko atmiņu stāstījumu. Noslēgumā apbalvošana un koncerts.