Ziemassvētku pasākums bērniem ar īpašām vajadzībām

Drukāt
Kategorija: Sociālā dienesta aktualitātes
Otrdiena, 15 Decembris 2015
Pēdējās izmaiņas: 15 Decembris 2015

Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests organizē Ziemassvētku pasākumu Balvu novada pašvaldībā deklarētajiem bērniem ar īpašām vajadzībām. Pasākums notiks 2015.gada 21.decembrī plkst. 11.00 Balvu pamatskolā (Partizānu ielā 16).
Bērnus, kuri nav saņēmuši ielūgumus, lūdzam pieteikties Sociālā dienesta Atbalsta un rehabilitācijas nodaļā, uzrādot invaliditātes apliecību (Ja nebūsiet paspējuši pieteikties, minētās formalitātes nokārtosim pasākuma dienā)
Tālrunis uzziņām: 64521997, vai 28652089.
 


Balvu novada Domes sēde

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 14 Decembris 2015
Pēdējās izmaiņas: 14 Decembris 2015

2015.gada 17.decembrī, plkst.10.00. notiks Balvu novada Domes sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Lasīt tālāk ...


Aicinām izmantot e-pakalpojumu sniegtās iespējas

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 08 Decembris 2015
Pēdējās izmaiņas: 08 Decembris 2015

Pieradumam ir liels spēks, tā varētu teikt par tik ierasto veidu saņemt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksāšanas paziņojumu (MP) pasta kastītē papīra formātā. Taču nekad nav par vēlu padomāt un aizdomāties, ka aiz loga ir 21.gadsimts, kurā daudzas lietas tiek darītas mūsdienīgāk.

Lasīt tālāk ...


Tirgus izpēte

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 07 Decembris 2015
Pēdējās izmaiņas: 07 Decembris 2015

Balvu novada pašvaldība izsludina tirgus izpēti vienkāršotiem renovācijas darbiem “Telpu kosmētiskais remonts” Bērzpils ielā 2A, Balvos, Balvu novadā.
Pretendentiem lūdzam iesniegt piedāvājumus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.


Balvu teātra studijas mācību izrāde "Ziņu dienests strādā"

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Otrdiena, 08 Decembris 2015
Pēdējās izmaiņas: 08 Decembris 2015


Balvu novada Domes ārkārtas sēde

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 04 Decembris 2015
Pēdējās izmaiņas: 04 Decembris 2015

2015.gada 7.decembrī, plkst.13.00. notiks Balvu novada Domes ārkārtas sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kartībā:
Sēdes atklātā daļa
1. Par potenciālā projekta „Balvu ūdenssaimniecības attīstības III kārta” atbalstu. (ziņo U.Sprudzāns)
2. Par grozījumu Balvu novada Domes 2015.gada 12.novembra lēmumā „Par Balvu sporta skolas peldbaseina akciju „PELDBASEINAM 7 GADI””. (ziņo L.Igaune)
Sēdes slēgtā daļa
3. Par nekustamā īpašuma iegādi. (ziņo T.Začeva)
 


Izsludina izsoles

Drukāt
Kategorija: Izsoles
Trešdiena, 02 Decembris 2015
Pēdējās izmaiņas: 04 Decembris 2015

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu nekustamo īpašumu:

“Verpuļeva 485B”, Verpuļeva, Balvu pagasts, Balvu novads, kas sastāv no zemes gabala - starpgabala 0.069 ha platībā ar kadastra Nr. 3846 005 0310 (kadastra apzīmējums 3846 005 0483). Izsoles sākumcena – EUR 890.00 (astoņi simti deviņdesmit euro, 00 centi).

Lasīt tālāk ...


Lauku labumu tirdziņš

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 04 Decembris 2015
Pēdējās izmaiņas: 04 Decembris 2015

12. decembrī Balvos, Balvu Kultūras un atpūtas centra laukumā notiks ikmēneša tradicionālais lauku labumu tirdziņš. Aicinām apmeklēt tirdziņu, lai iegādātos dažādus lauku labumus, amatniecības izstrādājumus un svētku dāvanas no vietējiem zemniekiem, mājražotājiem un amatu meistariem! Ziemassvētku noskaņu pie lielās pilsētas egles radīs Bērzkalnes pagasta kultūras pašdarbieki.

Lasīt tālāk ...


Iedzīvotāju ievērībai!

Drukāt
Kategorija: Sociālā dienesta aktualitātes
Piektdiena, 04 Decembris 2015
Pēdējās izmaiņas: 04 Decembris 2015

Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests informē, ka iesniegumus par pabalstiem no iedzīvotājiem pieņems līdz 14.decembrim (ieskaitot), izņemot ārkārtas gadījumus – apbedīšanas pabalsts, stihiska nelaime.
Atgādinām vecākiem, ka līdz šī gada beigām ir jāuzraksta iesniegums par brīvpusdienām mācību iestādēs: daudzbērnu ģimeņu bērniem, bērniem invalīdiem, bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem par kārtējo mācību pusgadu.

Lasīt tālāk ...


Renovēts Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas internāts

Drukāt
Kategorija: Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
Piektdiena, 04 Decembris 2015
Pēdējās izmaiņas: 04 Decembris 2015

3. decembrī svinīgā pasākumā tika atklāts Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas internāts. Ēkai veikta renovācija un tā atjaunota no ēkas karkasa. Projekta kopējās izmaksas 541 149 euro. Kaut arī darbi tika īstenoti ātrā laikā, vien trīs mēnešos, internāta renovācija bija ilgi gaidīta. Par spīti drēgnajiem laikapstākļiem, svinīgā atklāšana bija ļoti silta, sirsnīga un visu klātesošo sejās bija manāms liels gandarījums.

Lasīt tālāk ...


Starptautiskās invalīdu dienas pasākums

Drukāt
Kategorija: Balvu teritoriālā invalīdu biedrība
Otrdiena, 01 Decembris 2015
Pēdējās izmaiņas: 01 Decembris 2015

3.decembrī tiek atzīmēta Starptautiskā invalīdu diena. Balvu Teritoriālā invalīdu biedrība 28. novembrī Balvu muižā rīkoja pasākumu, lai godinātu savus aktīvākos biedrus, pateiktos visiem, kas atbalsta biedrību un svinētu kopā būšanu.

Lasīt tālāk ...


Zemnieku un uzņēmēju balle 2015

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 30 Novembris 2015
Pēdējās izmaiņas: 30 Novembris 2015

27. novembrī Balvu Kultūras un atpūtas centrā notika ikgadējā zemnieku un uzņēmēju balle, kurā, pavisam 11 nominācijās, tika sveikti un apbalvoti darbīgākie un veiksmīgākie zemnieki un uzņēmēji. Bija ieradušies vairāk nekā 150 viesi. Pasākuma vadītājs bija kolorītais Māris Grigalis, muzicēja grupa “No pusvārda”.

Lasīt tālāk ...


Iedegta pilsētas lielā egle

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 30 Novembris 2015
Pēdējās izmaiņas: 30 Novembris 2015

Pirmajā Adventes svētdienā, laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra, tikai iedegta pilsētas lielā egle. Sanākušajos cilvēkos, īpaši bērnos, Ziemassvētku gaidīšanas laika noskaņu palīdzēja radīt baltā sniega sega – tās tīrums, gaišums un mirdzums.

Lasīt tālāk ...


“Vecmāmiņa 2015” dzīvo Balvos!

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 30 Novembris 2015
Pēdējās izmaiņas: 30 Novembris 2015

29. novembrī noslēdzies konkursa “Vecmāmiņa 2015” fināls, kas notika Jūrmalas Kultūras Centrā. Par titulu “Vecmāmiņa 2015” dalībnieces cīnījās vairākus mēnešus, jau no 12. septembra. Konkursa finālā dalībnieces atrādīja savu talantu priekšnesumus.

Lasīt tālāk ...


Balvu novada pašvaldība izsludina cenu aptauju

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 23 Novembris 2015
Pēdējās izmaiņas: 23 Novembris 2015

Balvu novada pašvaldība izsludina cenu aptauju vienkāršotiem rekonstrukcijas darbiem “Tirgus ielas nobrauktuves rekonstrukcija”, pie daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām Tirgus ielā 1 un Tirgus ielā 1A, Balvos, Balvu novadā.
Pretendentiem lūdzam iesniegt piedāvājumus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, darbu apjomiem un skici.

Tehniskā specifikācija
Darbu apjomi
Skice


Uzaicinājums uz skolēnu un uzņēmēju, pašvaldību un NVO pārstāvju diskusijām ar EP deputāti Ivetu Griguli: "Viena diena pierobežā"

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 26 Novembris 2015
Pēdējās izmaiņas: 26 Novembris 2015

Reģionālo diskusiju cikla „EPicentrs” ietvaros aicinām uz divām diskusijām ar Eiropas Parlamenta deputāti Ivetu Griguli - šo piektdien, 27.novembrī, Balvos.

Plānotas divas diskusijas:

1. plkst.13.50-14.50 Balvu valsts ģimnāzijas aktu zālē (Dārza ielā 2) notiks EP deputātes Ivetas Grigules tikšanās ar vidusskolēniem: „Mana recepte startam politikā”. T.sk., visiem interesentiem būs iespēja uzzināt par jauniešu iespējām Eiropas Parlamentā.

2. plkst.16.00 Balvu novada muzeja konferenču zālē (Brīvības ielā 46) notiks diskusija: „Pierobežas reģionu spēks”. Tajā piedalīsies pašvaldības un NVO pārstāvji, kā arī uzņēmēji un citi interesenti. Pasākums tiek rīkots sadarbībā ar Balvu novada domi.

Lasīt tālāk ...


Pasākumi Balvu KAC

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Piektdiena, 20 Novembris 2015
Pēdējās izmaiņas: 20 Novembris 2015


Ar dziesmām Balvos izskan Latvijas Republikas 97. gadadienas svinības!

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 19 Novembris 2015
Pēdējās izmaiņas: 19 Novembris 2015

18.novembrī Balvu Kultūras un atpūtas centrā tika nosvinēta Latvijas Republikas 97. gadadiena ar koncertprogrammu “Nekur nav tik labi kā mājās”. Pasākuma vadītāji Māris Pīlācis un Anita Strapcāne cildināja Latvijas skaisto dabu, tās dažādību un vērtības, priecēja ar dzejas rindām. Balvu novada Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis savā uzrunā uzsvēra, ka mums ir jābūt lepniem par to, ka mums ir pašiem sava valsts, jo ne visām tautām ir šāda privilēģija, tāpēc leposimies ar savu valsti un novada iedzīvotājiem.

Lasīt tālāk ...


Tuvojas Advents - Ziemassvētku gaidīšanas laiks

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Ceturtdiena, 19 Novembris 2015
Pēdējās izmaiņas: 19 Novembris 2015

Advents! Gaidīšanas laiks. Četras Adventa nedēļas, četri pakāpieni ceļā uz Ziemassvētkiem, četras Adventa sveces, kuras iedegsim mājās, baznīcās, darba vietās.

Lasīt tālāk ...


Radošs vakars dzejiskās noskaņās „Laikam laika nav”

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Ceturtdiena, 19 Novembris 2015
Pēdējās izmaiņas: 19 Novembris 2015

4.decembrī plkst.19.00 Kubulu Kultūras namā notiks muzikāli radošs vakars dzejiskās noskaņās „Laikam laika nav”.

Lasīt tālāk ...


8. Uzņēmēju partneriāts Vīlandē

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 16 Novembris 2015
Pēdējās izmaiņas: 16 Novembris 2015

Eiroreģions „Pleskava – Livonija” sadarbībā ar Pleskavas apgabala Tirdzniecības un rūpniecības kameru 2016. gada 28. janvārī Vīlandē (Igaunija) organizē astoto pierobežas teritorijas uzņēmēju tikšanos – partneriātu.

Lasīt tālāk ...


Tiekas ar Saeimas deputātiem

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 16 Novembris 2015
Pēdējās izmaiņas: 16 Novembris 2015

Piektdien, 13.novembrī, Balvu novada Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis tikās ar 12. Saeimas deputāti Inesi Laizāni, 12. Saeimas deputātu Jāni Dombravu, kā arī NA partijas ģenerālsekretāru Raivi Zeltītu, partijas ģenerālsekretāra vietnieku Ēriku Eriksonu un partijas biedri Aiju Mežali.

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei