Aktuālais Balvu novadā

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā Melngalvju namā Valsts prezidents Andris Bērziņš svinīgā ceremonijā pasniedza valsts augstākos apbalvojumus - Triju Zvaigžņu ordeni, Viestura ordeni un Atzinības krustu.

Lai veicinātu brīvprātīgu nodokļu saistību izpildi un mazinātu administratīvo slogu, Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) arī šogad pateicas visiem godprātīgajiem nodokļu maksātājiem, īpaši tiem, kuriem 2014.gadā bijušas ievērojamas iemaksas valsts budžetā, augsta nodokļu saistību izpildes disciplīna un ar kuriem ir bijusi atzinīgi vērtējama līdzšinējā sadarbība.

Sākot ar šī gada 9. aprīli, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) pieņem darba devēju pieteikumus dalībai skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā, kas tiks īstenots no 1.jūnija līdz 31.augustam. Lai pieteiktos, darba devējam ir jāaizpilda NVA mājaslapā ievietotā pieteikuma veidlapa un tā jāiesniedz NVA filiālē, kuras darbības teritorijā plānots izveidot darba vietu skolēnam.

Jaunatnes starptautisko projektu aģentūra ir apstiprinājusi projektu “Katram amatam savs pamats”. Balvu novada pašvaldība sadarbībā ar Balvu Bērnu un jauniešu centru šī projekta ietvaros novadā dzīvojošajiem jauniešiem vasarā organizēs dažādas izglītojoši radošas un interesantas aktivitātes un pasākumus.

Valsts meža dienests informē, ka, sākot ar 25.aprīli, visā valsts teritorijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms mežos.
Tāpēc, uzturoties mežā, jāievēro ugunsdrošības noteikumi - aizliegts kurināt ugunskurus, ja to dara, tad tikai tam speciāli ierīkotās vietās. Ugunskurus nedrīkst kurināt tuvu mežmalai, visas ugunskura vietas ir rūpīgi jānodzēš.
Ja tiek manīts, ka noteikumi tiek pārkāpti un cilvēki uguns nedrošajā laika posmā kurina ugunskurus, vai, ja mežā ir izcēlies ugunsgrēks, ir jāziņo Valsts meža dienesta birojam vai operatīvajam dežurantam pa tālruni 29400401, vai valsts ugunsdzēsējiem.
IEVĒROSIM UGUNS DROŠĪBAS NOTEIKUMUS MEŽĀ!
 

Aicinām līdz š.g. 15. maijam iesniegt pieteikumus konkursā „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2015”. Šogad energoefektivitāte tiks vērtēta renovētām daudzdzīvokļu ēkām, daudzdzīvokļu ēkām - jaunbūvēm, sabiedriskām ēkām, vienģimenes ēkām un industriālām ēkām.

Balvu novada pašvaldība informē, ka tā ir uzsākusi gatavot saistošo noteikumu projektu, ar kuriem tiek plānots veikt grozījumu Balvu novada pašvaldības 2010.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.8 “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Balvu novadā”. Grozījumu projekts paredz, ka aizliegums audzēt jebkādus ģenētiski modificētos kultūraugus visā Balvu novada administratīvajā teritorijā ir spēkā 10 gadus no to pieņemšanas datuma.

Vakar, 23.aprīlī, ar Zviedrijas vēstnieka Henrika Landerholma un citu delegācijas locekļu vizīti Balvos iesākās Zviedrijas dienas, kuru laikā tika atklātas trīs izstādes – „Aci pret aci ar klimatu”, „Zviedrija no putna lidojuma”, „Dzīves puzle”, kā arī Balvu Novada muzejā demonstrēta filma „Ceļa gals”, kuras galvenā varone ir Balvu pagasta iedzīvotāja Daina Tavare.

Ar krāšņiem ziediem, mūziku, skolēnu radošo darbu izstādes atklāšanu un animācijas filmu demonstrēšanu vakar, 22.aprīlī, Balvu Novada muzejā tika atzīmēta Balvu Mākslas skolas 20 gadu dzimšanas diena!
Pirms divdesmit gadiem Balvos tika dibināta Balvu Mākslas skola. Divi skolotāji –Elita Teilāne un Olga Reče iestādē strādā kopš tās dibināšanas brīža, bet šobrīd skolā ir 8 pedagogi un 3 tehniskie darbinieki.

Arī šogad Balvu novada pašvaldība dod iespēju skolēniem strādāt vasarā. Noteikumi par kārtību, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Balvu novadā tika apstiprināti jau 2013.gadā.
Nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā finansē Balvu novada pašvaldība, organizē, koordinē un kontrolē Balvu Bērnu un jauniešu centrs. Nodarbinātības pasākumi tiks nodrošināti 96 Balvu novadā deklarētiem skolēniem, kuri mācās vispārizglītojošās vai profesionālās mācību iestādēs un kuri uz nodarbinātības pasākuma uzsākšanas brīdi ir sasnieguši 15 gadu vecumu.


Pasākumu kalendārs

Jautājums Domei