Aktuālais Balvu novadā

Pēc vasaras pārtraukuma sestdien, 12.septembrī, darbu atsāks
Balvu Sporta skolas peldbaseins, Dārza ielā 2, Balvos.
Sezonas atklāšanas dienā 10% atlaide.

Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestāde aicina darbā mūzikas skolotāju uz 0,4 likmēm (darbs 2 x nedēļā).
Kontakttālruņi: 64522579, 26626480, e-pasts: berzkalnepii@balvi.lv
 

Klāt atkal septembris, kad skolas atver durvis jaunajam mācību gadam.
Arī Balvu novada skolās šodien notika svinīgie 1.septembra-Zinību dienas, pasākumi. Skolēnus, viņu vecākus un skolotājus devās sveikt arī Balvu novada vadība – Domes priekšsēdētāja vietnieks Ēriks Ločmelis, kurš veiksmīgu mācību gadu vēlēja Tilžas vidusskolas saimei, kā arī Juris Boldāns, kurš sveica Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas kolektīvu.

Jaunā mācību gada sākums Balvu novada skolās:
Balvu Valsts ģimnāzijā - plkst. 10.00
Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošā vidusskolā - plkst.10.00
Balvu pamatskolā - plkst.9.00
Bērzpils vidusskolā - plkst.10.30
Krišjāņu filiālē - plkst.9.00
Briežuciema pamatskolā - plkst.9.00
Stacijas pamatskolā - plkst.9.00
Vīksnas filiālē- plkst.9.00
Tilžas vidusskolā - plkst.9.00 dievkalpojums; 9.45 – svinīgā līnija skolā
Vectilžas filiālē - plkst.9.00
Tilžas internātpamatskolā­­ - plkst.11.30

12. septembrī Balvos, laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra notiks ikmēneša tradicionālais lauku labumu tirdziņš.

Prasības pretendentiem(-ēm):
- pilngadīgs Latvijas pilsonis;
- nav sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
- nav notiesāts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, atbrīvojot no soda;
- nav saukts pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, izņemot gadījumu, kad persona ir saukta pie kriminālatbildības, bet kriminālprocess pret to izbeigts uz reabilitējoša pamata;
- augstākā izglītība;
- tiesības vadīt automobili (B kategorija).

Ir atkal pagājusi vasara, izdejoti un izdziedāti XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, gūtas uzvaras Latvijas Jaunatnes sporta olimpiādē, īstenoti vairāki nozīmīgi projekti un pavadītas neaizmirstamas dienas vasaras nometnēs. Un atkal ir pienācis jaunais darba cēliens – jaunais mācību gads.

Balvu Centrālā bibliotēka, dzejas dienu ietvaros, veido izstādi “Mana dzejoļu klade”. Tāpēc aicinām ikvienu, kam šāds dārgums ir noglabāts, to atnest uz bibliotēku 2.stāvā 11.kabinetā Ingrīdai līdz 9.septembrim. Būsim pateicīgi par ikvienu eksemplāru, ko mums uz laiku uzticēsiet. Ja rodas jautājumi, zvaniet 28330904.

Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests atgādina, ka no 2015.gada 1.augusta pieņem iesniegumus pabalstam skolas piederumu iegādei. To var saņemt trūcīgu, maznodrošinātu un daudzbērnu ģimeņu bērni, kā arī bērni, kuriem noteikta invaliditāte, bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni. Pabalsta apmērs ne vairāk kā 10% no minimālās algas gadā vienam bērnam (šogad 36.00 EUR).

24. un 25. augustā Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes speciālisti apmeklēja novada izglītības iestādes, lai atsevišķi ar katru izglītības iestādes vadību pārrunātu aktualitātes, iepazītos ar paveikto un runātu par problēmām, kuras, lielākas vai mazākas, ir katrai izglītības iestādei.


Pasākumu kalendārs