Atbalsts Ukrainai


Piedaloties Valsts prezidentam, svinīgi atklāts rekonstruētais bunkurs-baznīca, kā arī piemiņas zīme Stompakos apglabātajiem nacionālajiem partizāniem

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 03 Marts 2022
Pēdējās izmaiņas: 03 maijs 2022

Valsts prezidents Egils Levits un Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs noliek ziedus pie piemiņas zīmes Stompakos apglabātajiem nacionālajiem partizāniem.

Šogad 2. martā pirmo reizi Latvijas vēsturē tika atzīmēta Nacionālo partizānu bruņotās pretestības atceres diena. Valsts prezidents Egils Levits, aizsardzības ministrs Artis Pabriks, tieslietu ministrs Jānis Bordāns un zemkopības ministrs Kaspars Gerhards, Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, Balvu novada iedzīvotāji un viesi nacionālo partizānu piemiņu godināja, piedaloties svētbrīdī un svinīgajā pasākumā, kurā tika atklāts rekonstruētais bunkurs-baznīca, kā arī piemiņas zīme Stompakos apglabātajiem nacionālajiem partizāniem.

Uzrunājot klātesošos, Valsts prezidents Egils Levits sacīja: “Stompaku kauja ir simbols nacionālajai bruņotajai pretestībai pret okupāciju, kas ilga vēl 10 gadu pēc pašas kaujas. Stompaku partizāni ir vislielākais grupējums, kas jebkad ir bijis Latvijas nacionālās bruņotās pretestības vēsturē. Grupējums, kas nepadevās ienaidniekam un ko ienaidnieks neuzvarēja cīņā. Viņi turpināja pretoties pārspēkam, kas bija pārņēmis visu Latviju. Stompaku partizānu uzvara īstenojās 45 gadus vēlāk – 1990. gadā.”

Lasīt tālāk...


Balvu novads uzņem valsts augstākās amatpersonas – pirmo reizi Latvijas vēsturē tiek atzīmēta Nacionālo partizānu bruņotās pretošanās atceres diena

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 02 Marts 2022
Pēdējās izmaiņas: 03 maijs 2022

1 resultPēc svinīgas ziedu nolikšanas pie pieminekļa Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem, klātesot Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam S.Maksimovam, Latvijas Valsts prezidenta adjutantam E.Tišanovam, zemkopības ministram K.Gerhardam, tieslietu ministram J.Bordānam,  Balvu novada domes deputātiem un citām amatpersonām, interesenti pulcējās Balvu Kultūras un atpūtas centrā uz diskusiju “Stompaku nacionālo partizānu nometne kā patriotisma simbols un vietas potenciāls nākotnē”.

Diskusijas sākumā Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs uzsvēra šīs dienas nozīmīgumu Latvijas vēsturē, jo pirmo reizi tiek atzīmēta Nacionālo partizānu bruņotās pretošanās atceres diena, un to, cik tā ir saistīta ar tagadnes notikumiem.

Lasīt tālāk...


Pa novada ceļiem var pārvietoties militārā tehnika

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 28 Februāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 03 maijs 2022

Militārās tehnikas pārvietošanās pa novada ceļiem

Balvu novada pašvaldība informē, ka saistībā ar militārajām mācībām, kuras notiek vairākās vietās Latvijā, pa novada ceļiem var pārvietoties militārā tehnika.

Nacionālie bruņotie spēki (NBS) aicina Latvijas iedzīvotājus visos novados ar izpratni izturēties pret notiekošajām militārajām mācībām, kas vērstas uz valsts aizsardzības spēju uzlabošanu un reģionālās drošības stiprināšanu. Mācību uzdevumu izpilde tiek plānota tā, lai pēc iespējas mazāk ietekmētu iedzīvotāju pārvietošanos un sauszemes satiksmi.

Lasīt tālāk...


Domes sēdē nolēma reorganizēt Tilžas vidusskolu par pamatskolu, apstiprināja Balvu novada attīstības programmu 2022. – 2027.gadam un  Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju no 2022. gada un pieņēma citus lēmumus

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 24 Februāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 24 Februāris 2022

Šodien, 24.februārī, attālinātā režīmā notika Balvu novada kārtējā domes sēde. Darba kārtībā deputāti izskatīja  56 jautājumus.

Reorganizēs Tilžas vidusskolu par pamatskolu

Reorganizēs Tilžas vidusskolu par Tilžas pamatskolu ar 2022.gada 1.augustu, kura turpmāk īstenos: vispārējās pirmsskolas izglītības programmu, vispārējās pamatizglītības (1.–9. klasēm) programmu, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem un speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem.

Izglītības pārvaldei jāsagatavo un jāiesniedz nepieciešamā dokumentācija Izglītības un zinātnes ministrijā saskaņojuma saņemšanai.

Lasīt tālāk...


Mūžības ceļā pāragri aizsaukta Rugāju sporta centra direktore Inita Briede

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 28 Februāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 03 maijs 2022

Inita BriedeTuvs cilvēks var nolīt kā lietus, atnākt kā sniegs, būt kā migla vai eņģelis balts, kas vienmēr pār tevi stāv un piedalās tavās dvēseles sarunās…

Šķiet palika pavisam nedaudz, lai līdz ar pavasari un plaukstošiem bērziem, pazustu arī dzīves skarbie vēji, taču 26. februārī, ar plaukstošām cerībām pilna, apklusa Rugāju sporta centra direktores sirds.

INITA BRIEDE mūsu prātos un sirdīs paliks kā godīga, taisnīga, izpalīdzīga, uzticama un sirsnīga kolēģe. Inita sevi pierādīja kā zinošu un darbīgu cilvēku. Absolvējusi Rugāju vidusskolu, vēlāk ieguvusi augstāko izglītību, studējot Latvijas Universitātē un iegūstot humanitāro zinātņu maģistra grādu filoloģijā, Inita Briede arvien tiecās uz jaunām zināšanām un sasniegumiem.

Lasīt tālāk...


Balvu novada pašvaldība pauž solidaritāti Ukrainas tautai un izkar Ukrainas valsts karogu

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 25 Februāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 03 maijs 2022

Ukrainais valsts karogs pie Balvu novada pašvaldības administrācijas ēkas

24.februāra domes sēdē Balvu novada domes deputāti, atbalstot Ukrainas valsts neatkarību un teritoriju integritāti un paužot solidaritāti Ukrainas tautai, nolēma izkārt Ukrainas valsts karogu pie Balvu novada pašvaldības administrācijas ēkas, Balvos, Bērzpils ielā 1A.

Balvu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus saglabāt mieru un nesatraukties, jo Latvijai tiešu militāru draudu nav.

Nacionālie bruņotie spēki sadarbībā ar Valsts robežsardzi veic pastiprinātu kontroli pierobežā, izmantojot arī militāros un robežsardzes helikopterus.

Lasīt tālāk...


Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem

Kategorija: Nekustamais īpašums
Otrdiena, 22 Februāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 22 Februāris 2022

nin nodoklis 2022 98276Balvu novada pašvaldība ir izsūtījusi maksāšanas paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) kārtējo maksājumu 2022. taksācijas gadam. Ja šis paziņojums nav saņemts, lūdzam mēneša laikā par to informēt Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļu administratorus.

Atbilstoši likumam “Par nekustamā īpašuma nodokli”, ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, tad paziņojumu par administratīviem aktiem saistībā ar nekustamā īpašuma nodokli, kas izdoti pēc taksācijas gada 15. februāra, pašvaldība izvieto savā tīmekļvietnē, norādot vietu, kurā nodokļu maksātājs ar to var iepazīties.

ŠEIT PIEEJAMS to personu saraksts, kuras nav norādījušas savu deklarēto dzīvesvietu, vai arī nekustamā īpašuma īpašnieks ir miris, un iespējamie mantinieki nav nokārtojuši mantošanas tiesības, lai saņemtu NĪN maksājuma paziņojumu.

Lasīt tālāk...


Aicina pieteikt nevalstiskās organizācijas konkursam „Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva”

Kategorija: Nevalstiskās organizācijas
Otrdiena, 22 Februāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 22 Februāris 2022

active citizen fund

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē”| Nr. AIF/2020/SDK/35

Aicina pieteikt nevalstiskās organizācijas konkursam „Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva”

nvo afisa a2237

Biedrība „Ritineitis” aicina iepazīties ar konkursa nolikumu un pieteikt nevalstiskās organizācijas konkursam „Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva”.

Konkursa mērķis - apzināt un godināt Ziemeļlatgales nevalstiskās organizācijas, kuras aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot nevalstiskā sektora attīstību novadā, kā arī veicinot Ziemeļlatgales atpazīstamību, popularizējot labas prakses piemērus un stiprinot lokālpatriotismu. Kā arī popularizēt, iepazīstināt un aktivizēt Ziemeļlatgales biedrību darbību, aktivitāti un atpazīstamību.

Lasīt tālāk...


Mobilie veselības aprūpes pakalpojumi martā Balvos

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 23 Februāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 23 Februāris 2022

veselibas aprupes pakalpojumi balvos marta 4aa92MOBILĀ DIAGNOSTIKA 10.,31.martā
Partizānu ielā 2 (pie estrādes), no plkst. 10.00-17.00.
Izmeklējumi: mamogrāfija, rentgens (rtg, plaušām, locītavām u.c.)
Iepriekšējs pieraksts pa tālruni:
+371 25431313

MOBILAIS MAMOGRĀFS 16. martā
Partizānu ielā 2 (pie estrādes).
Iepriekšējs pieraksts pa tālruni:
+371 27866655
(no plkst. 09.00-17.00)


Balvu novada domes sēde 2022.gada 24.februārī (ceturtdien), plkst.10.00

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 21 Februāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 21 Februāris 2022

februaris 2022Balvu novada domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Kapteine sasauc domes sēdi 2022.gada 24.februārī (ceturtdien), plkst.10.00. 

1. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu dzīvoklim Nr.5, Garnizona ielā 1, Viļakā, Balvu novadā.

2. Par Tilžas vidusskolas reorganizāciju.

3. Par saistošo noteikumu Nr. 1/2022 “Par kapsētu uzturēšanu un apsaimniekošanu Balvu novadā” precizēšanu.

4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu robežu pārkārtošanai Balvu novada, Balvu pagasta nekustamajiem īpašumiem “Ievlejas”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0765 un “Arājs” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0766.

Lasīt tālāk...


Iedzīvotāju ievērībai- kur griezties plūdu draudu gadījumā?!

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 22 Februāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 22 Februāris 2022

pludu draudi 260e3Šobrīd, ilgstošu nokrišņu un sniega kušanas rezultātā, strauji ceļas ūdens līmenis un ir iespējama teritoriju applūšana.

Plūdu draudu gadījumā, iedzīvotāji aicināti ziņot operatīvajiem dienestiem:

  • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests – 112
  • Valsts policija - 110

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

MAIJS

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei