Palielinat Fonta izmeru Option 5 Atjaunot Fonta izmeru Option 5 Samazinat Fonta izmeru Option 5
English (United Kingdom)   Latvian   Russian (CIS)
Balvu novads

Futbolisti sadala medaļas

Sestdien, 1.martā, Balvu pamatskolā ar spraigām spēlēm noslēdzās Balvu Sporta centra rīkotā Balvu novada atklātā telpu futbola čempionāta 2013./2014.gada sezona.
Šajā čempionātā piedalījās 9 komandas no Balvu, Viļakas un Alūksnes novadiem. Vietu sadalījums:

Pēdējās izmaiņas (Pirmdiena, 03 marts 2014 18:03)

Lasīt tālāk...

 

Iespēja iegūt līdz pat EUR 7500 projektu realizācijai

Sporta inventāra iegāde, tautas tērpu sūšana, vides izpēte, zinātniskie pētījumi, starptautisku konkursu un sacensību apmeklējums, rotaļlaukumu izveide, filmu uzņemšama – šī ir tikai daļa no idejām, kuras realizētas ar labdarības iniciatīvas LabieDarbi.lv atbalstu. Ja arī Tev ir radusies ideja tādās jomās kā izglītība, zinātne, kultūra, māksla, sports vai vide, tad līdz katra mēneša 24. datuma pusnaktij vari iesniegt savu projektu LabieDarbi.lv projektu konkursā, lai veiksmes gadījumā mēneša garumā publiskā interneta balsojumā, cīnītos par iespēju saņemt līdz pat EUR 7500 no SMScredit.lv sava projekta realizācijai.

Labdarības iniciatīvas LabieDarbi.lv mērķis ir ikmēneša projektu konkursa kartībā nodrošināt iespēju Latvijas iedzīvotājiem un organizācijām saņemt finansiālu atbalstu savu ideju un mērķu realizācijai. Tās ietvaros tiek atbalstīti radoši, talantīgi, apņēmīgi un mērķtiecīgi Latvijas iedzīvotāji viņu individuālo mērķu, kam nav tieša komerciāla rakstura, sasniegšanā, kā arī organizāciju projekti, kuri veicina bērnu, jauniešu un pieaugušo personīgo attīstību un profesionālo izaugsmi.

Lasīt tālāk...

 

5. Uzņēmēju partneriāts Pleskavā

Pleskavas apgabala Tirdzniecības un rūpniecības kamera sadarbībā ar Eiroreģionu „Pleskava – Livonija” un Pleskavas apgabala Garantiju un biznesa attīstības fondu 2014. gada 10.aprīlī Pleskavā (Krievija) organizē piekto pierobežas teritorijas uzņēmēju tikšanos – partneriātu. Partneriāta formāts – individuālas sarunas starp partneriem (Latvijas, Igaunijas un Krievijas uzņēmējiem) par sadarbības iespējām biznesa attīstībai. Plānots, ka partneriātā piedalīsies arī uzņēmēji no Dokšices rajona Baltkrievijā.
Aicinām uzņēmējus un uzņēmējdarbību veicinošās institūcijas, kas ir ieinteresētas veidot sadarbību ar Igaunijas un Krievijas uzņēmumiem, piedalīties partneriātā.
Dalības maksa – 20 EUR/pers.

Lasīt tālāk...

 

Turpinās darbs pie tūrisma galamērķa „Pierobeža” attīstīšanas

21.februārī Kārsavas novada Malnavā maiznīcā „Dzīles” uz tikšanos bija sabraukuši Latvijas austrumu pierobežas – Balvu, Baltinavas, Kārsavas, Ciblas, Ludzas un Rēzeknes novadu tūrisma informācijas centru speciālisti, lai pārrunātu līdzšinējo sadarbību kopīga tūrisma galamērķa „Pierobeža” attīstībā, kā arī vienotos par turpmāk veicamajiem darbiem un sadarbības formām konkurētspējīga tūrisma piedāvājuma radīšanā pierobežas reģionā.
Viens no svarīgākajiem darbiem ir turpināt darbu pie tūrisma portāla www.pierobeza.lv pilnveidošanas, jo mūsdienās lielākā daļa ceļotāju informāciju par tūrisma iespējām meklē tieši interneta resursos. Tāpat ir svarīgi izmantot darbā arvien vairāk mūsdienu tehnoloģiju iespējas un tūrisma speciālisti diskutēja par iespēju caur projektiem piesaistīt finansējumu portāla mobilās aplikācijas izstrādei.
Arī šogad tiks organizēts pierobežas tūrisma speciālistu un uzņēmēju pieredzes apmaiņas jeb info-brauciens pa reģiona tūrisma objektiem 30.aprīli un 1. maijā, kā arī izsludināta tūrisma sezonas atklāšanas akcija 1. maijā, kad tūrisma objekti tiek aicināti apmeklētājiem piedāvāt bezmaksas ieeju.
 

 

Eiroreģiona "Pleskava-Livonija" kultūras darbinieku tikšanās Balvos

Ceturtdien, 27.februārī Balvos tikās kultūras darbinieki no Eiroreģiona "Pleskava-Livonija" sadarbības pašvaldībām Latvijā. Tikšanās mērķis - vienoties par Eiroreģiona dienām Latvijā 2014.gada vasarā.
Pēc pirmajām sarunām, tiek plānots, ka Eiroreģiona dienas varētu notikt Valkā. Tajās piedalīsies pašvaldības vadītāji, Eiroreģiona pārstāvji, amatnieki, pašdarbības kolektīvi, jauniešu sekcijas dalībnieki, uzņēmēji. Pasākuma ietvaros notiks konference par sadarbību un projektu iespējām, varēs piedalīties amatnieku tirdziņā. Tāpat būs ielu koncerti un noslēguma pasākums ar visu kolektīvu piedalīšanos.
Nākošā tikšanās kultūras darbiniekiem būs Valkā, kur vienosies par datumu un programmu.
 

Pēdējās izmaiņas (Piektdiena, 28 februāris 2014 11:02)

 

Nebēda atzīmēs 20 gadu dzimšanas dienu

Balvu Kultūras un atpūtas centrā 1.martā plkst.17.00 deju kopa „Nebēda” ar koncertu atzīmēs savu 20.dzimšanas dienu un vārda dienu.

Koncertā piedalīsies ne tika „Nebēda”, vadītājs Agris Veismanis, bet arī vairāki kolektīvi no citiem novadiem:

1. Valkas pilsētas kultūras nama vidējās paaudzes deju kopa „AIJA”, vadītāja Liesma Ērgle;

2. Gulbenes kultūras centra deju kopa „APINĪTIS”, vadītāja Edīte Ķikuste;

3. Ropažu novada vidējās paaudzes deju kolektīvs "CIELAVA", vadītājaTerēza Jozefa;

4. Alūksnes Tautas nama deju kopa „JUKUMS”, vadītāji Inita un Agris Veismaņi;

5. Kokneses kultūras namā vidējās paaudzes deju kolektīvs "LIEPAVOTS", vadītāja Inta Balode

6. Alūksnes Tautas nama deju kopa „OLYSTA”, vadītāji Agris Veismanis un Didzis Eglītis;

7. Līgatnes novada vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs "ZEPERI", vadītājaIveta Pētersone-Lazdāne;

8. Viļakas novada Šķilbēnu pagasta folkloras kopa „REKAVAS DZINTARS”, vadītājs Vilis Cibulis;

Laipni lūgti visi interesenti un bijušie dejotāji!

 

Aktualizēta informācija par transportlīdzekļu satiksmes ierobežošanu uz Balvu novada pašvaldības autoceļiem!

Sakarā ar pavasara šķīdoni Balvu novada pašvaldība ir noteikusi transportlīdzekļu satiksmes ierobežošanu pašvaldības autoceļiem ar grants segumu transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3,5t.
Uzņēmējus, kuri izmanto pašvaldības autoceļus kravu pārvadājumiem, lūdzam ievērot ceļu satiksmes ierobežojumus vai izvēlēties kravu pārvadājumu maršrutus, kas neskar pašvaldības autoceļus ar grants segumu.
Transportlīdzekļu satiksme kravu pārvadājumiem tiks atjaunota pēc iespējas drīzākā laikā, saskaņā ar laika apstākļiem.
Lūdzam ņemt vērā, ka izmantojot autoceļus šķīdoņa laikā, pašvaldībai tiek nodarīti būtiski finansiāli zaudējumi.

Lasīt tālāk...

 

Balvu novada Domes ārkārtas sēde

2014.gada 27.februārī plkst.11.00 notiks Balvu novada Domes ārkārtas sēde.

Darba kārtībā:
1. Par projektu „Grupu mājas pakalpojuma sniegšana personām ar garīga rakstura traucējumiem Balvu novadā” un „ Balvu pilsētas ielu rekonstrukcija stratēģiski nozīmīgu objektu sasniedzamības nodrošināšanai” avansā pārmaksātā finansējuma atmaksu. (ziņo I.Serdāne)
2. Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam ”Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Balvu Valsts ģimnāzijas internātā”. (ziņo A.Vrubļevskis)
3. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Zivju resursu palielināšana Pērkonu ezerā”. (ziņo A.Vrubļevskis)
4. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Zandartu mazuļu ielaišana Balvu ezerā”. (ziņo A.Vrubļevskis)
5. Par naudas balvas piešķiršanu Arvim Vilkastem. (ziņo A.Kazinovskis)
6. Par nedzīvojamo telpu Bērzpils ielā 56, Balvos, Balvu novadā nomas līguma slēgšanu ar SIA „Elēģija Vīle”. (ziņo V.Fedulova)
7. Par Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietnieka sociālajos un ārējo sakaru jautājumos Jura Boldāna 2014.gada 20.februāra rīkojuma Nr.3.22/6 „Par A.Kazinovska komandējumu” apstiprināšanu. (ziņo A.Kazinovskis)
8. Par dalību Labklājības ministrijas projektu konkursā „„Jauniešu mājas” izveide bērnu aprūpes iestādes bērniem pašvaldībā” un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Tuvāk mājām”. (ziņo S.Kaša)
9. Par Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu reorganizāciju. (ziņo N.Apīne)