Atbalsts Ukrainai


Nolemj piešķirt līdzfinansējumu projektu atbalsta gadījumā

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 16 Februāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 16 Februāris 2022

arkartas domes sede16.februārī, attālinātā režīmā, notika Balvu novada domes ārkārtas sēde. Darba kārtībā deputāti izskatīja sešus jautājumus.

Piešķirs līdzfinansējumu

Deputāti nolēma piešķirt līdzfinansējumu:

 • 10% apmērā projekta “Centrālās ieejas betona pakāpienu un ieejas laukuma atjaunošana Bēržu Sv. Annas Romas Katoļu baznīcai” atbalsta gadījumā Bēržu Svētās Annas Romas katoļu draudzei, projekta realizācijai 1495,30 euro.
 • 10 % apmērā projekta “Inovatīvs sienas gleznojums, kā izglītības iestādēs ārējās vides objekts un Balvu pilsētvides objekts” atbalsta gadījumā biedrībai “Skolas kastanis”, projekta realizācijai 1280.00 euro.
 • 10 % apmērā projekta “Veselīga dzīvesveida aktivitāšu/mobilā biatlona pieejamības nodrošināšana katram Balvu novada iedzīvotājam” atbalsta gadījumā biedrībai “Balvu Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība”, projekta realizācijai 1289,20 euro. 

Lasīt tālāk...


Aptauja par atpūtas vietas labiekārtošanu Benislavas ciemā

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 15 Februāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 15 Februāris 2022

aptauja par atputas vietu 83c09

Balvu novada iedzīvotāji tiek aicināti izteikt viedokli par atpūtas vietas labiekārtošanu Benislavas ciemā.

Aptaujā iegūtie rezultāti tiks ņemti vērā, iesniedzot projektu par atpūtas vietas labiekārtošanu Benislavas ciemā (pie dīķa).

APTAUJA


Traktortehnikas īpašnieku ievērībai!

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 15 Februāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 15 Februāris 2022

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina!Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina:

 • Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
 • Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
 • Par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem var samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
 • Uzziņām tālrunis: 25639706, vai www.vtua.gov.lv.

No februāra vidus būs vairākas izmaiņas vakcinācijas pret Covid-19 procesa organizācijā

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 15 Februāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 15 Februāris 2022

vakcinacijas centri web 823f8Mainoties pieprasījumam pēc Covid-19 vakcinācijas pakalpojuma saņemšanas, vakcinācijas procesā tiks ieviestas vairākas izmaiņas – turpināsies vakcinācija ģimenes ārstu praksēs, mājas un izbraukuma vakcinācija, savukārt vakcinācijas centri un vakcinācijas punkti lielveikalos gan novados, gan galvaspilsētā pakāpeniski noslēgs savu darbību. Lēmums par katra vakcinācijas punkta darbības izmaiņām ir balstīts uz vakcinācijas aktivitātes analīzi konkrētajā pašvaldībā un racionālu resursu plānošanu. 

Lasīt tālāk...


Ar 10. februāri atvērta Balvu slidotava

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 07 Februāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 10 Februāris 2022

atverta slidotava ar 10.02.


Balvu novada domes ārkārtas sēdē apstiprina kultūras iestāžu vadītāju mēneša darba algas, vecāku līdzfinansējumu profesionālās ievirzes izglītības iestādēs un citus lēmumus

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 10 Februāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 10 Februāris 2022

arkartas domes sede10.februārī, attālinātā režīmā, notika Balvu novada domes ārkārtas sēde. Darba kārtībā deputāti izskatīja astoņus jautājumus.

Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Sergejam Maksimovam piešķīra ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu

Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Sergejam Maksimovam piešķīra ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu – vienu kalendāra nedēļu no 2022.gada 16.februāra līdz 2022.gada 22.februārim (ieskaitot).

Lasīt tālāk...


Līdz 28. februārim aicinām aizpildīt Dabas lieguma “Lubāna mitrājs” iedzīvotāju un apmeklētāju aptauju!

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 03 Februāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 03 Februāris 2022

Līdz 28. februārim aicinām aizpildīt Dabas lieguma “Lubāna mitrājs” iedzīvotāju un apmeklētāju aptauju!

Aicinām atbalstīt un līdz 28.februārim aizpildīt Vidzemes Augstskolas HESPI institūta sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi izstrādāto anketu par  Dabas liegumu “Lubāna mitrājs”!

 • Aptauja paredzēta gan makšķerniekiem, gan tūristiem, gan vietējiem, kas izmanto teritoriju savas dzīves vietas tuvumā dažādiem atpūtas nolūkiem.
 • Anketa apmeklētājiem pieejama  ŠEIT! 
 • Anketa iedzīvotājiem, kuri dzīvo vai kuriem pieder īpašums dabas liegumā “Lubāna mitrājs” vai tā robežas tiešā tuvumā, pieejama  ŠEIT!
 • Anketas aizpildīšanas laiks 10-15 minūtes.
 • Piedalīšanās aptaujā ir brīvprātīga un anonīma. Aptaujā sniegtā informācija tiks izmantota tikai apkopotā veidā.
 • Pētījuma rezultāti tiks izmantoti ilgtspējīga tūrisma un atpūtas resursu pārvaldībai dabas liegumā "Lubāna mitrājs". Tas norisinās atpūtnieku interešu salāgošanai ar dabas aizsardzības, vietējo kopienu un saimnieciskajām interesēm, ņemot vērā EUROPARC rekomendācijas.

Lasīt tālāk...


Aptaujas "Par sienas gleznojuma izveidi Balvos" rezultāti

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 07 Februāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 07 Februāris 2022

Aptaujas rezultātiSākot ar 1. februāri Balvu novada iedzīvotāji tika aicināti piedalīties aptaujā Balvu novada pašvaldības Facebook lapā www.facebook.com/balvunovadapasvaldiba un izteikt viedokli - Vai Jūs Balvu pilsētā labprāt redzētu jaunu pilsētvides objektu- sienas gleznojumu Latvijā atpazīstama mākslinieka izpildījumā?

 Aptaujā savu viedokli izteica 416 respondenti. 79,1 % (329 respondenti) atbalsta jauna pilsētvides objekta izveidi Balvu pilsētā. 20,9 % (87 respondenti) atbildēja, ka neatbalsta šāda objekta izveidi, komentāros minot arī dažādus piemērus, kur citur būtu nepieciešams ieguldīt finanšu līdzekļus (trotuāru un ielu remontdarbi, jaunu darba vietu radīšana Balvu novadā).

Lasīt tālāk...


Ar 1.februāri darbu uzsācis Tilžas Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Kategorija: Klientu apkalpošanas centrs
Ceturtdiena, 03 Februāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 03 Februāris 2022

VPVKACLai iedzīvotājiem nodrošinātu iespēju vienkopus iegūt informāciju un praktisku palīdzību valsts pārvaldes pakalpojumu pieteikšanā, ar 1.februāri Tilžā darbu ir uzsācis Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC). Tas atradīsies bibliotēkas telpās (Brīvības ielā 3A, Tilžā), kur klientus apkalpos VPVKAC klientu apkalpošanas centra speciāliste Ilze Pugača.

Lasīt tālāk...


Ārkārtas domes sēdē apstiprina Balvu novada pašvaldības 2022.gada budžetu un  pieņem citus lēmumus

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 02 Februāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 02 Februāris 2022

Budžets 2022Šodien, 2.februārī, attālinātā režīmā notika Balvu novada ārkārtas sēde. Darba kārtībā deputāti izskatīja 5 jautājumus.

Apstiprina Balvu novada pašvaldības 2022.gada budžetu

Ar 13 balsīm Par un vienu balsi Pret deputāti apstiprināja saistošos noteikumus Nr.4/2022 „Par Balvu novada pašvaldības 2022.gada budžetu”. Paskaidrojuma raksts par Balvu novada pašvaldības 2022.gada budžetu.

Lasīt tālāk...


Pieņemts pirmais jaunizveidotā novada budžets

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 02 Februāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 02 Februāris 2022

Budžets 2022Sākot ar 2021.gada 1.jūliju Balvu novada pašvaldības teritorija ir paplašinājusies atbilstoši  administratīvi teritoriālajai reformai, kuras rezultātā tika apvienoti četri novadi – Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas. Pašvaldība turpina darbu pie struktūras pilnveidošanas, tiek veidotas jaunas iestādes, apvienojot iepriekšējo novada struktūras. Pašvaldība katru gadu apkopo darbības rezultātus un izvirza mērķus novada attīstībai. Katras pašvaldības dzīve ir atkarīga arī no ārējiem faktoriem, kas ietekmē turpmāku attīstību. Viens no faktoriem, kas turpinājās 2021.gadā, ir COVID-19 vīrusa izplatība visa pasaulē, kas atstāj būtisku ietekmi uz pasaules un Latvijas ekonomiku.

Balvu novada pašvaldība 2021.gadā aktīvi strādāja pie jaunas struktūras izveides, pašvaldības funkciju pārdales, jaunu attīstības dokumentus izstrādes. 

Uz gada sākumu Balvu novads ir viens no 21 reģionālās nozīmes centriem, kas ietver sevī Balvu, Viļakas pilsētas un deviņpadsmit pagastu teritorijas.

Lasīt tālāk...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

MAIJS

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei