Palielinat Fonta izmeru Option 5 Atjaunot Fonta izmeru Option 5 Samazinat Fonta izmeru Option 5
English (United Kingdom)   Latvian   Russian (CIS)
Balvu novads

Noslēgusies deju skate jauniešu, vidējās paaudzes un senioru deju kolektīviem

12.aprīlī Balvu Kultūras un atpūtas centrā notika jauniešu, vidējās paaudzes un senioru deju kolektīvu skate, kurā piedalījās 12 deju kolektīvi no Balvu, Rugāju, Viļakas novadiem.
Katrs kolektīvs dejoja divas dejas, kuras vērtēja žūrijas komisija 9 cilvēku sastāvā. Tie bija deju kolektīvu vadītāji, kuri vērtēja visu, izņemot savus vadītos kolektīvus.
Skates rezultāti ir ļoti labi:
• I pakāpe - Viļakas novada Šķilbēnu pagasta Kultūras centra „Rekova” jauniešu deju kolektīvs „Bitīt matos”, vadītāja D.Astreiko; Balvu novada Vectilžas pagasta jauniešu deju kolektīvs, vadītāja K.Jermacāne; Viļakas pilsētas Kultūras nama deju kopa „Dēka”, vadītāja A. Jevstigņejeva, Balvu novada Kubulu pagasta Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs, vadītāja Zita Kravale; Balvu Kultūras un atpūtas centra vidējās paaudzes deju kolektīvs „Nebēda”, vadītājs A.Veismanis; Balvu novada Briežuciema pagasta Tautas nama vidējās paaudzes deju kopa „Pāris”, vadītāja S.Pakalnīte; Rugāju novada vidējās paaudzes deju kopa „Rugāji”, vadītāja L.Bukša; Rugāju novada senioru deju kolektīvs „Ezerrieksts”, vadītāja I.Sleža; Balvu Kultūras un atpūtas centra senioru deju kopa „Luste” vadītāja I.Sleža;
• II pakāpe - Balvu novada Bērzpils pagasta jauniešu deju kolektīvs, vadītāja Iveta Tiltiņa; Balvu novada Vīksnas pagasta deju kopa „Piesitiens”, vadītāja G.Grāmatiņa;
• III pakāpe - Balvu novada Tilžas Kultūras nama jauniešu deju kolektīvs, vadītāja V.Kirsanova, III pakāpe;
Paldies kolektīvu vadītājiem par darbu, dejotājiem par raito dejas soli un uz tikšanos starptautiskajā deju festivālā „ Eima, eima”!

Galerija

 

Bibliotēka jau piekto reizi aicina uz nakts pasākumiem

Aprīlis bibliotēkām ir īpašs mēnesis, jo visā Latvijā no 22.-27.aprīlim notiek Bibliotēkas nedēļas aktivitātes. Šī gada Bibliotēku nedēļas vadmotīvs – Informēts un vesels!
25.aprīlī aicinām uz Balvu Centrālo bibliotēku neierastā laikā, no plkst. 19.00-22.00 jau piekto reizi notiks Bibliotēkas nakts aktivitātes - šoreiz “Mežs ienāk bibliotēkā”.
Šai vakarā ierastās bibliotēkas telpas pārvētīsies radošajās darbnīcās, filmu istabās un erudīcijas kambaros. Ikviens varēs minēt krustvārdu mīklas, spēlēt spēles, sacensties likt puzles, minēt mīklas, salikt tautasdziesmas, veidot no dabas materiāliem putniņus, uzzināt par Biolat un Elier veselīgo skuju produkciju, izgatavot koka barotavas “grāmatām”, spēlēt medības un vairāk par tām uzzināt, mēroties spēkiem orientēšanās trasītē.

Pēdējās izmaiņas (Ceturtdiena, 17 aprīlis 2014 07:49)

Lasīt tālāk...

 

Latvijas- Krievijas-Igaunijas-Baltkrievijas valstu pierobežas reģionu uzņēmēju 5. partneriāts

Šī gada 10.aprīlī Pleskavas pilsētas Ledus hallē notika Krievijas-Latvijas- Igaunijas-Baltkrievijas valstu pierobežas reģionu uzņēmēju 5. Partneriāts.
Partneriāta organizatori - Pleskavas apgabala Tirdzniecības-rūpniecības palāta, Pleskavas apgabala garantiju un uzņēmējdarbības attīstības fonds, Eiroreģions Pleskava- Livonija bija parūpējušies, lai četru valstu uzņēmēji varētu lietderīgi izmantot savu laiku, dibinot jaunus kontaktus, domājot par sava biznesa attīstību.

Lasīt tālāk...

 

Papildus finansējums projekta īstenošanai

Šī gada 9.aprīlī Balvu novada pašvaldības speciālisti un Domes priekšsēdētāja vietnieks Normunds Dimitrijevs piedalījās VARAM Koordinācijas padomes sēdē un aizstāvēja precizēto projekta „Brīvības ielas rekonstrukcija no Balvu pilsētas administratīvās robežas līdz Šķērsielai pie parka”, Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/001 ideju, kuras ietvaros plānots papildus veikt Liepu ielas posma rekonstrukciju.
VARAM Koordinācijas padome ideju atbalstīja, projekta finansējums tika palielināts un projekta kopējās izmaksas ir EUR 3 294 813,13.
Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma, 14.aprīlī tiek atsākti būvdarbi Brīvības ielas posmā no Balvu pilsētas administratīvās robežas līdz Šķērsielai pie parka.

Lasīt tālāk...

 

Iznācis Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

 

Mākslas dienas 2014

Pēdējās izmaiņas (Pirmdiena, 14 aprīlis 2014 10:53)

 

Ar lielisku koncertu skatītājus priecē Gruzijas mūziķi

Pavasarīgā 10.aprīļa ceturtdienā Balvu Mūzikas skolā brīnišķīgu koncertu klātesošajiem sniedza Gruzijas Bruņoto spēku Centrālā orķestra metāla pūšaminstrumentu kvinteta koncerts.
Orķestris izpildīja gruzīnu, latviešu un citu valstu komponistu oriģinālmūziku un pārlikumus metāla pūšaminstrumentu kvintetam.

Galerija
 

Pēdējās izmaiņas (Piektdiena, 11 aprīlis 2014 15:50)

 

Ceļa Gobusala – Guznava asfaltētā posma rekonstrukcija

Nākošajā nedēļā tiks uzsākta ceļa Gobusala – Guznava asfaltētā posma rekonstrukcija. Balvu novada pašvaldība šos darbus veiks projekta „Brīvības ielas rekonstrukcija no Balvu pilsētas administratīvās robežas līdz Šķērsielai pie parka”, Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/001 ietvaros.

Plānoti sekojoši darbi:
- veikta ceļa asfaltbetona seguma rekonstrukcija,
- veikta lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūve,
- rekonstruēts krustojums,
- veikta esošo ūdens un sadzīves kanalizācijas tīklu rekonstrukcija,
- veikta sakaru infrastruktūras pārbūve.

Pēdējās izmaiņas (Trešdiena, 16 aprīlis 2014 08:57)

Lasīt tālāk...