Atbalsts Ukrainai


No 2022.gada 1.janvāra izmaiņas mājokļa pabalsta saņemšanā

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 20 Janvāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 20 Janvāris 2022

pavaldiba informe majokla pabalsts 0c364Mājokļa pabalsta saņemšanai no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.maijam ir labvēlīgāki nosacījumi!

Saskaņā ar veiktajiem grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanās likumā, no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.maijam tiek palielināts mājokļa pabalsta saņēmēju loks sekojošām iedzīvotāju grupām, nosakot lielākus koeficientus mājokļa pabalsta aprēķina formulā:

  • atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti koeficientu 2,5;
  • mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti, — koeficientu 2. 

Sakarā ar minētajām izmaiņām, aicinām atsevišķi dzīvojošas pensijas vecuma personas vai atsevišķi dzīvojošas personas ar invaliditāti un mājsaimniecības, kurās ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti, vērsties dzīvesvietai tuvākajā Balvu novada Sociālās pārvaldes teritoriālajā centrā Balvos, Baltinavā, Rugājos vai Viļakā vai attālinātajā klientu apkalpošanas punktā pagasta pārvaldē pie sociālā darbinieka, lai izvērtētu iespēju saņemt mājokļa pabalstu.

Lasīt tālāk...


Uzmanību autobusa Valmiera- Gulbene- Balvi- Rēzekne pasažieriem!

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 20 Janvāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 28 Janvāris 2022

Autobuss_covidSlimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologi, veicot epidemioloģisko izmeklēšanu,  noskaidrojuši, ka pasažieris, kuram apstiprināta Covid-19 infekcija, 19. janvārī braucis ar autobusu Valmiera- Gulbene- Balvi- Rēzekne (SIA VTU Valmiera reiss nr. 7840), plkst. 8.40 no Valmieras uz Gulbeni. 

Plašāka informācija šeit: https://www.spkc.gov.lv/lv/jaunums/uzmanibu-autobusa-valmiera-gulbene-balvi-rezekne-pasazieriem


Šodien – Barikādēm 31

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 20 Janvāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 20 Janvāris 2022

Barikādēm - 31Balvu novada domes un pašvaldības vārdā vissirsnīgākais paldies tiem, kuri toreiz, riskējot  ar dzīvību, cēla un apsargāja barikādes, lai saglabātu mūsu valsts dzimstošo brīvību.  Paldies par izrādīto drošsirdību, pašaizliedzību un iniciatīvu!

Informācija Barikāžu dalībniekiem

Pamatojoties uz Balvu novada domes 2021.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr.9/2021  “Par atceres dienu un svētku pabalstiem Balvu novadā” Balvu novada teritorijā deklarēto 1991.gada barikāžu dalībniekiem tiek izmaksāts pabalsts 30,00 euro apmērā. Tas tiek piešķirts 18. novembrī ar mērķi sniegt atbalstu un godināt 1991. gada barikāžu dalībniekus Latvijas Republikas proklamēšanas dienā.

Lasīt tālāk...


Lāča dārzā top jauns objekts - bērnu rotaļu laukuma elements

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 20 Janvāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 20 Janvāris 2022

Tīklu pirmamīda Balvos.Latvijas- Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr.LV-RU-040 “NewLine” ietvaros Lāča dārzā tiek uzstādīts bērnu rotaļu laukuma elements – Tīklu piramīda.

Aicinām būt piesardzīgiem, neizmantot piramīdu līdz tiks nodrošināts piramīdas drošības zonas pārklājums!


Latvijas Futbola federācijas vadība viesojas Balvos

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 19 Janvāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 20 Janvāris 2022

Latvijas Futbola federācijas vadība Balvos

Lai pārrunātu turpmāko Balvu novada pašvaldības un Latvijas Futbola federācijas (LFF) sadarbību, 19.janvārī uz tikšanos ar Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Sergeju Maksimovu, domes priekšsēdētāja vietnieci Sandru Kapteini un novada futbola jomas pārstāvjiem – Balvu Sporta skolas direktori Ludmilu Beļikovu, LFF Ziemeļaustrumu futbola centra vadītāju Edgaru Kaļvu, sporta skolotāju un futbola treneri Jāni Zakarīti, biedrības Futbola klubs "Balvu vilki" valdes priekšsēdētāju Gintu Grīsli un Ziemeļlatgales sporta centra vadītāju Arni Voiku (attālināti) bija ieradušies Latvijas Futbola federācijas prezidents Vadims Ļašenko un Latvijas Futbola federācijas Pirmais viceprezidents Sergejs Kovaļovs.

Lasīt tālāk...


Tiekas garīdznieki, lai pārrunātu par Garīgo lietu padomes nolikumu

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 18 Janvāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 20 Janvāris 2022

Tiekas garīdzniekiLai pārrunātu par Balvu novada pašvaldības Garīgo lietu padomes nolikumu, kā arī citus jautājumus, 17.janvārī uz tikšanos ar Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Sergeju Maksimovu un Balvu novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāju Aiju Mežali bija ieradušies Balvu novada draudžu garīdznieki.

Viens no jautājumiem, kuru pārrunāja sanāksmes dalībnieki, bija par Balvu novada pašvaldības Garīgo lietu padomes nolikuma izstrādi, kādi būtu šīs padomes mērķi, uzdevumi. Padome būtu pastāvīga konsultatīva pašvaldības un reliģisko organizāciju sadarbību koordinējoša institūcija, un tās mērķis būtu veicināt un pilnveidot pašvaldības un reliģisko organizāciju sadarbību.

Lasīt tālāk...


Sanāksmē tiek apspriesta Baltinavas Tiesas nama nākotne

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 18 Janvāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 18 Janvāris 2022

Sanāksme par Baltinavas tiesas nama nākotni14. janvārī Baltinavas Tiesas namā notika sanāksme par nama turpmāko darbību. Sanāksmē piedalījās Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, priekšsēdētāja vietniece Sandra Kapteine, izpilddirektore Daina Tutiņa, izpilddirektora vietnieks attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos Jānis Bubnovs, deputāts Aldis Bukšs, Augstākās tiesas tiesnesis- bijušais baltinavietis Aivars Keišs. Ciemiņus Baltinavā uzņēma Baltinavas pagasta pārvaldes vadītāja Sarmīte Tabore, Kultūras nama vadītāja Inta Krakopa, Baltinavas muzeja vadītāja Antra Keiša un muzejpedagoģe Anita Ločmele, ka arī Baltinavas vidusskolas un Kultūras nama audēju pulciņu vadītāja Iveta Gabrāne.

Lasīt tālāk...


Balvu novada domes Komiteju sēdes 2022. gada 20.janvārī

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 17 Janvāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 18 Janvāris 2022

janvaris 2022

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ruta Cibule sasauc Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēdi 2022.gada 20.janvārī plkst.09.00.

Sēde notiks klātienē DEPUTĀTIEM “zaļajā režīmā”, Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji un speciālisti piedalās attālināti).

Lasīt tālāk...


SVARĪGI zināt par vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņu: kad beidzas, kā turpināt saņemt pakalpojumus “zaļajā režīmā”

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 17 Janvāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 17 Janvāris 2022

Sertifikāta derīguma termiņš.Noderīgi! Biežāk uzdotie jautājumi: Vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņš | Nacionālais veselības dienests (vmnvd.gov.lv)

Omikrona varianta straujās izplatības dēļ un, lai mazinātu plašas COVD-19 infekcijas izplatību, Latvijā ir noteikts primārās vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņš. Valdība 6. janvārī apstiprināja grozījumus Ministru kabineta noteikumos, nosakot, ka  Covid-19 vakcinācijas sertifikātu derīguma termiņš Latvijā stāsies spēkā 15.februārī un  attieksies uz pakalpojumu saņemšanu un pasākumu apmeklēšanu epidemioloģiski drošā vidē, kur nepieciešams uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu. Vakcinācijas derīguma termiņš netiek attiecināts uz personām līdz 18 gadiem, jo šai iedzīvotāju grupai balstvakcinācija pašlaik nav nepieciešama. Darba pienākumu veikšanai joprojām saglabājas prasība pēc pabeigtas primārās vakcinācijas un balstvakcinācija tiek stingri rekomendēta.

Lasīt tālāk...


Vakcinācija pret Covid-19 no 15.01.- 22.01.

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 14 Janvāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 14 Janvāris 2022

vakcinacija a0b23Iespēja vakcinēties, saņemt balstvakcīnu pret Covid - 19 un gripu Balvos, Kultūras un atpūtas centrā, no plkst 09:00- 15:00:
15.01.2022.
22.01.2022.
Pieteikšanās www.manavakcina.lv vai bez iepriekšējas reģistrācijas.


Vakcinācija Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienībā.
Atvērtie vakcinācijas datumi:
17.01.2022. Gulbenē
18.01.2022. Balvos
Pieteikšanās pirmreizējai un balstvakcinācijai pa bezmaksas tālruni 8989 vai vietnē www.manavakcina.lv, kā arī zvanot uz Balvu poliklīnikas reģistratūru 64507001 un Gulbenes poliklīnikas reģistratūru 64472809.


Konkursā ” Gada balva uzņēmējdarbībā” 11 laureāti

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 14 Janvāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 14 Janvāris 2022

gada balva uznemejdarbiba2021Uzvarētāji noskaidroti, bet  intriga par godalgu saņēmējiem tiek paturēta noslēpumā līdz pat apbalvošanas dienai, kura plānota 2022. gada martā.

2021. gada nogalē Balvu novada pašvaldības izsludinātajā konkursā „Gada balva uzņēmējdarbībā” balvas saņemšanai tika pieteikti 49 uzņēmumi 10 nominācijās – individuālie komersanti, SIA, zemnieku saimniecības, biedrības, mājražotāji un amatnieki. Konkursa  mērķis – apzināt un godināt Balvu novada uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā, kā arī veicināt Balvu novada uzņēmēju atpazīstamību, popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus.

Lasīt tālāk...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

MAIJS

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei