Biznesa inkubators Ideju Viesnīca pirmais Latvijā atsāk sniegt atbalsta pakalpojumus Latgales uzņēmējiem

Kategorija: Uzņēmējdarbība
Otrdiena, 17 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 17 Februāris 2015 09:37

Biznesa inkubators Ideju Viesnīca 2015.gada 22.janvārī noslēdza līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, kas ļauj sniegt inkubācijas pakalpojumus uzņēmējiem līdz 2015.gada 31.oktobrim.

Pieejamie atbalsta pakalpojumi iekļauj telpu nomu un juridiskās adreses nodrošināšanu Rēzeknē (Maskavas iela 22, 28b) un Balvos (Vidzemes iela 2b), sekretariāta, grāmatvedības un specializētos pakalpojumus (jaunu produktu izstrāde, mārketings, reklāma, testēšana un daudzi citi pakalpojumi).

Biznesa inkubatora pakalpojumi ir pieejami ar subsīdiju 80% uzņēmumiem līdz 1 gada vecumam un 75% uzņēmumiem, kuri ir vecāki par 1 gadu (līdz 2 gadiem).

Biznesa inkubators Ideju Viesnīca cieši sadarbojas ar Rēzeknes Augstskolu, kas ļauj uzņēmumiem nodrošināt daudzus tehnoloģiski ietilpīgus pakalpojumus mašīnbūves, mehatronikas, vides zinātnes un citās jomās. Biznesa inkubatorā Rēzeknes Augstskolas studenti var iegūt konsultācijas par uzņēmējdarbības uzsākšanu, izmantot pieejamo uzziņu literatūru un īstenot savus biznesa plānus.

Biznesa inkubators Ideju Viesnīca sadarbojas ar “Ziemeļlatgales Biznesa centru” Balvos pieejamo atbalsta pakalpojumu nodrošināšanā.

Biznesa inkubators Ideju Viesnīca sniedza biznesa inkubācijas pakalpojumus no 2009. līdz 2014.gada oktobrim 193 uzņēmumiem, kuru apgrozījums sastādīja 17 811 555 EUR, no kuriem 6 146 622 EUR sastādīja eksports.
Sīkāk par rādītājiem infografikā: https://infogr.am/biznesa-inkubatora-ideju-viesnica-raditaji-2009-2014

Sīkāk informācija par biznesa inkubatora piedāvātajiem pakalpojumiem, atbalstu un uzņemšanas nosacījumiem var atrast www.idejuviesnica.lv

Biznesa inkubators Ideju Viesnīca atbalsta pakalpojumus sniedz sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta "Biznesa inkubatoru attīstība Latvijā" ietvaros.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei