Modes skate Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā

Kategorija: Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
Trešdiena, 11 Marts 2015
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 11 Marts 2015 11:31

Aizvadītajā nedēļā, 6.martā, Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā notika 8. starpnovadu bērnu modes skate „Tādi raksti pūriņā”, kurā kopumā piedalījās 200 bērni no Balvu, Alūksnes, Baltinavas novadu skolām un pirmskolas izglītības iestādēm.

Lai noteiktu labākās tērpu kolekcijas, katru uznācienu vērtēja žūrija. Šogad pirmo reizi skates dalībnieki cīnījās par kausiem.
Pirmskolu izglītības iestāžu grupā 1. vietu un kausu izcīnīja Alūksnes novada, Jaunalūksnes pagasta PII „Pūcīte” par tērpu kolekciju „Dabas balss”, 2. Vietu - Balvu PII „Pīlādzītis” par tērpu kolekciju „Kartupeli, kartupeli, ko dar’ tavi brāļi”, bet 3. vietu- Kubulu PII „Ieviņa” par tērpu kolekciju „Sīkas, mazas meitenītes rakstu rakstus izrakstīja”.
Skolu 1.- 9. klašu grupā 1. vietu un kausu izcīnīja Balvu pamatskola par tērpu kolekciju „Etnogrāfijas motīvi”, 2. vietu - BPVV par tērpu kolekciju „Zāles rakstiem izrakstītas”, 3. vietu- Stacijas pamatskola par tērpu kolekciju „Saules meitas rotājas”.
Ikvienam modes skates dalībniekam šī bija lieliska iespēja gūt pieredzi un parādīt, ko viņi spēj, gūt atzinību un lepoties ar paveikto darbu.
Visi skates dalībnieki saņēma pateicības rakstus un saldumus no skolas. Bet jau otro gadu skates dalībnieki saņēma arī neatkarīgās žūrijas un vairāku sponsoru simpātiju balvas.

Galerija