Tilžas vidusskolas Vectilžas filiāle

Drukāt
Kategorija: Tilžas vidusskolas Vectilžas filiāle
Otrdiena, 30 Marts 2010
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 29 Decembris 2014 10:01

Tilžas vidusskolas Vectilžas filiāle

Balvu novads Vectilžas pagasts , Vectilža LV-4571,

tālrunis/fakss 64546340, e-pasts This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Filiāles vadītāja Elita ČIRKA

Īstenojamās izglītības programmas:

  • Vispārējās pamatizglītības programma
  • Speciālās izglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
  • Pirmsskolas izglītības programma

Skolas pirmssākumi meklējami no 1913. gada. Tagadējā Vectilžas pamatskola dibināta 1931. gadā. No 1991. gada 1. septembra skola izvietota bijušā bērnudārza ēkā. Pēdējos gados skolēnu skaits strauji samazinās. Ar 2009. gada 1. septembri skolu reorganizēta  kā Tilžas vidusskolas filiāle, Skolas direktors Voldemārs Čeksis; filiāles vadītāja Elita Čirka. Pamatdarbā strādā 6 skolotāji un 3 tehniskie darbinieki. Skolā  darbojas interešu izglītības pulciņi – vokālais ansamblis, folkloras pulciņš un patriotiskās auzdināšanas kopa. No 2003. gada skolai ir sadarbības partneris - Hjulsbroo skola Zviedrijā.

Skolā turpina dzīvot gadu gaitā izveidojušās tradīcijas- Zinību  diena , Miķeļdienas dārzeņu izstāde, pasākums ’50 dienas 5. klasē”, Mārtiņdienas tirdziņš , Lavijas dzimšanas dienai veltīts pasākums, adventes vainagu gatavošana kopā ar skolas padomes vecāku pārstāvjiem, Ziemassvētku pasākums, Meteņdienas aktivitātes , Mātes- ģimenes diena, skolas ekskursijas un kopīgi pāgājieni, Pēdējais zvans un izlaidums 9.klases skolēniem .

 

 

Pasākumu kalendārs

Jautājums Domei