Piešķirtās vietas Balvu novada pirmsskolas izglītības iestādēs

Drukāt
Kategorija: Skolēnu reģistrs
Trešdiena, 28 Aprīlis 2010
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 16 Aprīlis 2015 14:11

Balvu novada pašvaldība
Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas komisijas sēdes

PROTOKOLS
Balvos

 2015.gada 13.aprīlī                                                                                        Nr.1
plkst.10.00-10.30

Piedalās :
komisijas priekšsēdētāja Nora Apīne- Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja;

komisijas locekļi:
1.Svetlana Pavlovska – Balvu novada domes deputāte, Balvu pamatskolas direktora vietniece izglītības jomā;
2. Inese Kikuča - Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes lietvede.

Uzaicinātie:
1.      Balvu pirmsskolas izglītības iestādes „Sienāzītis” vadītāja Iveta Barinska;
2.      Balvu pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” vadītāja Antra Eizāne;
3.      Izglītības darba speciāliste, pirmsskolas izglītības iestādes „Ieviņa” vadītāja Lija Bukovska.

Darba kārtība:

Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšana Balvu novada pirmsskolas izglītības iestādēs 2015.gadā, atbilstoši Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtībai Balvu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, ko nosaka 2014.gada 16.janvārī pieņemtie saistošie noteikumi Nr.1/2014 (sēdes prot. Nr.1,7.§) .

Balvu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas ziņo par vakantajām vietām pirmsskolas izglītības iestādēs „Sienāzītis” un „Pīlādzītis”.

LĒMUMS:

1.Piešķirt vietas Balvu novada pirmsskolas izglītības iestādēs 2015.gadā sekojošiem bērniem vecumā no 1,5-7 gadiem:

1.1. 2010.gadā dzimušie

Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas
gads

 Vieta pirmsskolas izglītības iestādē

Norīkojuma izsniegšanas datums

1.

 Arvis Boriss

2010.

Sienāzītis

 

2.

Gabriela Jaundžeikare

2010.

Sienāzītis

 

3.

Katrīna Leščinska

2010.

Pīlādzītis

 

4.

Markus Ruševics

2010

Pīlādzītis

 

5.

Ņikita Ivanovs

2010

Pīlādzītis

 

1.2. 2011.gadā dzimušie

Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas
gads

 Vieta pirmsskolas izglītības iestādē

Norīkojuma izsniegšanas datums

1.

Riana Angela Sergerjeva

2011.

Pīlādzītis

 

2.

Daniels Sprudzāns

2011.

Pīlādzītis

 

3.

Kristians Golacis

2011.

Pīlādzītis

 

4.

Raivo Ivanovs

2011.

Pīlādzītis

 

1.3. 2012.gadā dzimušie

Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas
gads

 Vieta pirmsskolas izglītības iestādē

Norīkojuma izsniegšanas datums

1.

Džonatans Obaro

2012.

Sienāzītis

 

2.

Inguss Ločmelis

2012.

Sienāzītis

 

3.

Renārs Dzeguze

2012.

Sienāzītis

 

4.

Vajanda Kristella Gulbe

2012.

Sienāzītis

 

5.

Emīls Salenieks

2012.

Sienāzītis

 

6.

Edmunds Brjuhančikovs

2012.

Pīlādzītis

 

7.

Tīna Logina

2012.

Pīlādzītis

 

8.

Mariss Zeltiņš

2012

Pīlādzītis

 

9.

Gabriēla Karolīna Ivanova

2012

Pīlādzītis

 

10.

Elīna Nikolajeva

2012

Pīlādzītis

 

1.4. 2013.gadā dzimušie

Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas
gads

 Vieta pirmsskolas izglītības iestādē

Norīkojuma izsniegšanas datums

1.

Henriks Zelčs

2013.

Sienāzītis

 

2.

Adrians Zinovjevs

2013.

Pīlādzītis

 

3.

Jānis Lūkass Logins

2013.

Sienāzītis

 

4.

Elizabete Ābeltiņa

2013.

Sienāzītis

 

5.

Nils Butka

2013.

Sienāzītis

 

6.

Ričards Vasiļjevs

2013.

Sienāzītis

 

7.

Lāsma Jaundžeikare

2013.

Sienāzītis

 

8.

Elizabete Socka

2013.

Sienāzītis

 

9.

Deivids Zaharāns

2013.

Pīlādzītis

 

10.

Daniels Zaremba

2013.

Pīlādzītis

 

11.

Alekss Buliņš

2013.

Pīlādzītis

 

12.

Kārlis Gustavs Cunskis

2013.

Sienāzītis

 

13.

Justīne Mihailova

2013.

Pīlādzītis

 

14.

Ernests Lesnieks

2013.

Sienāzītis

 

15.

Vladimirs Pilatovs

2013.

Pīlādzītis

 

16.

Anete Varnasa

2013.

Pīlādzītis

 

17.

Agnese Čakāne

2013.

Pīlādzītis

 

18.

Renārs Tūmiņš

2013.

Pīlādzītis

 

19.

Daniels Žukovskis

2013.

Pīlādzītis

 

20.

Markuss Rapšs

2013.

Pīlādzītis

 

21.

Ričards Aleksandrovičs

2013.

Pīlādzītis

 

22.

Emīls Ločs

2013.

Pīlādzītis

 

23.

Grieta Kokoreviča

2013.

Pīlādzītis

 

1.5. 2014.gadā dzimušie:

Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas
gads

 Vieta pirmsskolas izglītības iestādē

Norīkojuma izsniegšanas datums

1.

Jēkabs Kaļva

2014.

Pīlādzītis

 

2.

Enija Kaļva

2014.

Sienāzītis

 

3.

Vanesa Vucina

2014.

Sienāzītis

 

4.

Ŗalfs Jeromāns

2014.

Pīlādzītis

 

5.

Emīls Vincs Supe

2014.

Sienāzītis

 

6.

Ralfs Laicāns

2014.

Sienāzītis

 

7.

 Elizabete Cvetkova

2014.

Sienāzītis

 

8.

Sabīne Lielbārde

2014.

Sienāzītis

 

9.

Ralfs Rundzāns

2014.

Sienāzītis

 

10.

Patrīcija Vizule

2014.

Sienāzītis

 

11.

Kristaps Boldāns

2014.

Sienāzītis

 

12.

Kate Jermacāne

2014.

Sienāzītis

 

13.

Laura Salmane

2014.

Sienāzītis

 

14.

Kaspars Pundurs

2014.

Pīlādzītis

 

15.

Leons Kiukucāns

2014.

Sienāzītis

 

16.

Martins Maslovskis

2014.

Sienāzītis

 

17.

Alekss Trahnovs

2014.

Pīlādzītis

 

18.

Kārlis Ertmanis

2014.

Pīlādzītis

 

19.

Daniels Kokorevičs

2014.

Pīlādzītis

 

20.

Renalds Strupka

2014.

Sienāzītis

 

21.

Mārtiņš Zeps

2014.

Sienāzītis

 

22.

Beāte Zaharāne

2014.

Sienāzītis

 

23.

Timurs Tuzdžu

2014.

Sienāzītis

 

24.

Paula Logina

2014.

Pīlādzītis

 

25.

Loreta Ertmane

2014.

Pīlādzītis

 

26.

Mikus Puks

2014.

Pīlādzītis

 

27.

Emīlija Sirmača

2014.

Pīlādzītis

 

28.

Roberta Sirmača

2014.

Pīlādzītis

 

29.

Eliana Seļavina

2014.

Pīlādzītis

 

30.

Kirills Timofejevs

2014.

Pīlādzītis

 

31.

Viktorija Vīksniņa

2014.

Pīlādzītis

 

32.

Enija Zimeca

2014.

Pīlādzītis

 

33.

Renārs Ivanovs

2014.

Pīlādzītis

 

2. Skarā ar 5-6 gadīgo bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei pirmsskolas izglītības iestādēs 2009.gadā un 2010.gadā dzimušos bērnus uzņemt ārpus rindas.

3. 2013.gadā un 2014.gadā dzimušajiem bērniem, kuriem nav piešķirtas vietas Balvu pirmsskolas izglītības iestādē „Sienāzītis”, iespēju robežās piedāvāt vietas Balvu pirmsskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis”.

4. Gadījumā, kad kāds no bērna, kuram piešķirta vieta pirmsskolas izglītības iestādē, vecākiem atsakās no vietas (saglabājot rindu), piešķirt vietu nākošajam bērnam rindas kārtībā.

 

 Komisijas priekšsēdētāja                                                   Nora Apīne

 Sekretāre                                                                                Inese Kikuča

 

 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei