27.§ Balvu novada pašvaldības Budžeta plānošanas un grāmatvedības nodaļas vadītājas Andras Kudrjavcevas ziņojums par Balvu novada pašvaldības 2010.gada budžeta izpildi

Kategorija: 08.04.2010., Protokols Nr.7
Trešdiena, 02 Jūnijs 2010
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 23 maijs 2012 14:15

Balvu novada Dome,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 15 (Jānis Trupovnieks, Pēteris Ozoliņš, Aivars Kindzuls, Ināra Ņikuļina, Pēteris Kalniņš, Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Egons Salmanis, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Svetlana Pavlovska, Sandis Puks, Līga Kozlovska), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ:

Pieņemt zināšanai Balvu novada pašvaldības budžeta plānošanas un grāmatvedības nodaļas vadītājas Andras Kudrjavcevas ziņojumu par Balvu novada pašvaldības 2010.gada budžeta izpildi.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei