26.§ Balvu novada pašvaldības izpilddirektores Intas Kaļvas pārskats par administrācijas un iestāžu darbu laika posmā no 01.01.2010. līdz 31.03.2010.

Kategorija: 08.04.2010., Protokols Nr.7
Trešdiena, 02 Jūnijs 2010
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 23 maijs 2012 14:14

Balvu novada Dome,

ATKLĀTI BALSOJOT:PAR- 15 (Jānis Trupovnieks, Pēteris Ozoliņš, Aivars Kindzuls, Ināra Ņikuļina, Pēteris Kalniņš, Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Egons Salmanis, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Svetlana Pavlovska, Sandis Puks, Līga Kozlovska),  PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ:

Pieņemt zināšanai pašvaldības izpilddirektores I.Kaļvas pārskatu par administrācijas un iestāžu darbu laika periodā no 01.01.2010. līdz 31.03.2010..

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei