19.§ Balvu novada pašvaldības izpilddirektores Intas Kaļvas, Sociālās pārvaldes vadītājas Anitas Petrovas, Saimnieciskās pārvaldes vadītāja Sanda Puka un Balvu novada pašvaldības iestādes „Pansionāts „Balvi”’ direktora Pētera Supes ziņojums par ...

Kategorija: 22.04.2010., Protokols Nr.8
Ceturtdiena, 03 Jūnijs 2010
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 23 maijs 2012 15:23

19.§
Balvu novada pašvaldības izpilddirektores Intas Kaļvas, Sociālās pārvaldes vadītājas Anitas Petrovas, Saimnieciskās pārvaldes vadītāja Sanda Puka un Balvu novada pašvaldības iestādes „Pansionāts „Balvi”’ direktora Pētera Supes ziņojums par SIA „Zvērinātu revidentu firmas KAPITĀLS” 2010.gada 15.februāra ziņojumā norādīto trūkumu novēršanas gaitu

 

Balvu novada Dome

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 14(Jānis Trupovnieks, Ināra Ņikuļina, Andris Kazinovskis, Sandis Puks, Raimonda Bombāns, Aivars Kindzuls, Pēteris Kalniņš, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Svetlana Pavlovska, Pēteris Ozoliņš, Egons Salmanis, Sarmīte Cunska, Anita Petrova), PRET- nav, ATTURAS- nav, NOLEMJ:

Pieņemt zināšanai Balvu novada pašvaldības izpilddirektores Intas Kaļvas, Sociālās pārvaldes vadītājas Anitas Petrovas, Saimnieciskās pārvaldes vadītāja Sanda Puka un Balvu novada pašvaldības iestādes „Pansionāts „Balvi”’ direktora Pētera Supes ziņojumus par SIA „Zvērinātu revidentu firmas KAPITĀLS” 2010.gada 15.februāra ziņojumā norādīto trūkumu novēršanas gaitu.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei