Atklāts konkurss “Balvu novada Briežuciema pagasta grants ceļa posmu pārbūve”

Kategorija: Publiskie iepirkumi no 10 000 EUR
Trešdiena, 07 Jūnijs 2017
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 14 Novembris 2018 09:38
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss “Balvu novada Briežuciema pagasta grants ceļa posmu pārbūve”

Iepirkuma identifikācijas numurs

BNP 2017/36/ELFLA

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

12.06.2017.

Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 03.07.2017. plkst.10:00

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 14.07.2017. plkst.10:00

Piegādātāja nosaukums

SIA “Liepas Z”

Līgumcena (bez PVN)

EUR 130095.14

Līguma izpildes termiņš

01.10.2018.

Pielikumi:

Nolikums
7.pielikums – Darbu apjomi (1.kārta un 2.kārta)
8.pielikums – Būvprojekts

Lēmums
Iepirkuma procedūras ziņojums
Līgums

Skaidrojošā apraksta 21.lpp precizēta informācija:

Būvprojekta realizācija paredzēta divas kārtas:

  1. Būvniecības kārta - ceļa Dambergi – Ploskena - Augstasils posms no pk04+00 līdz pk16+20, pk20+00 līdz pk24+00, pk30+42 līdz pk30+81, pk34+27 līdz pk34+46 un 42+00 līdz pk47+00; (garums 2178m)
  2. Būvniecības kārta - ceļa Dambergi – Ploskena - Augstasils posms no pk53+70 līdz pk81+77.(garums 2807m)

 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei