1.§ Par Balvu novada Domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu

Kategorija: 21.06.2017., Protokols Nr.8
Trešdiena, 28 Jūnijs 2017
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 21 Jūlijs 2017 11:30

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 50.pantu, 54.pantu un 55.panta pirmo daļu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 15 (Ivans Baranovs, Pēteris Kalniņš, Inta Kaļva, Andris Kazinovskis, Sandra Kindzule, Aivars Kindzuls, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Svetlana Pavlovska, Anita Petrova, Sandis Puks, Aigars Pušpurs, Egons Salmanis, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Ievēlēt Balvu novada Domes Finanšu komiteju 9 locekļu sastāvā:
1.1. Andris Kazinovskis
1.2. Anita Petrova
1.3. Aigars Pušpurs
1.4. Aija Mežale
1.5. Inta Kaļva
1.6. Sandis Puks
1.7. Sandra Kindzule
1.8. Eva Smirnova
1.9. Ivans Baranovs

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 15 (Ivans Baranovs, Pēteris Kalniņš, Inta Kaļva, Andris Kazinovskis, Sandra Kindzule, Aivars Kindzuls, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Svetlana Pavlovska, Anita Petrova, Sandis Puks, Aigars Pušpurs, Egons Salmanis, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

2. Ievēlēt Balvu novada Domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 7 locekļu sastāvā:
2.1. Inta Kaļva
2.2. Aija Mežale
2.3. Tālis Korlašs
2.4. Egons Salmanis
2.5. Sandra Kindzule
2.6. Svetlana Pavlovska
2.7. Jānis Zakarīts

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 15 (Ivans Baranovs, Pēteris Kalniņš, Inta Kaļva, Andris Kazinovskis, Sandra Kindzule, Aivars Kindzuls, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Svetlana Pavlovska, Anita Petrova, Sandis Puks, Aigars Pušpurs, Egons Salmanis, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

3. Ievēlēt Balvu novada Domes Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komiteju 7 locekļu sastāvā:
3.1. Aivars Kindzuls
3.2. Anita Petrova
3.3. Inta Kaļva
3.4. Egons Salmanis
3.5. Eva Smirnova
3.6. Svetlana Pavlovska
3.7. Pēteris Kalniņš

ATKLĀTI BALSOJOT: par Aivara Kindzula kandidatūru PAR - 10 (Ivans Baranovs, Inta Kaļva, Andris Kazinovskis, Aivars Kindzuls, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Svetlana Pavlovska, Anita Petrova, Aigars Pušpurs, Egons Salmanis), PRET – 1 (Pēteris Kalniņš), ATTURAS – 4 (Sandis Puks, Sandra Kindzule, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts),

ATKLĀTI BALSOJOT: par Andra Kazinovska kandidatūru PAR - 10 (Ivans Baranovs, Inta Kaļva, Andris Kazinovskis, Aivars Kindzuls, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Svetlana Pavlovska, Anita Petrova, Aigars Pušpurs, Egons Salmanis), PRET – nav, ATTURAS –5 (Sandis Puks, Sandra Kindzule, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts, Pēteris Kalniņš),

ATKLĀTI BALSOJOT: par Tāļa Korlaša kandidatūru PAR - 11 (Inta Kaļva, Andris Kazinovskis, Aivars Kindzuls, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Anita Petrova, Aigars Pušpurs, Egons Salmanis, Sandis Puks, Sandra Kindzule, Eva Smirnova), PRET – 1 (Pēteris Kalniņš), ATTURAS –3 (Ivans Baranovs, Svetlana Pavlovska, Jānis Zakarīts),

ATKLĀTI BALSOJOT: par Aigara Pušpura kandidatūru PAR - 10 (Ivans Baranovs, Inta Kaļva, Andris Kazinovskis, Aivars Kindzuls, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Svetlana Pavlovska, Anita Petrova, Aigars Pušpurs, Egons Salmanis), PRET – nav, ATTURAS –5 (Sandis Puks, Pēteris Kalniņš, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts, Sandra Kindzule),*

*balsojums precizēts pamatojoties uz Balvu novada Domes 2017.gada 13.jūlija lēmumu “Par Balvu novada Domes 2017.gada 21.jūnija ārkārtas sēdes protokola Nr.8 precizēšanu” (protokols nr.9, 67.§)

ATKLĀTI BALSOJOT: par Sanda Puka kandidatūru PAR - 7 (Ivans Baranovs, Svetlana Pavlovska, Sandra Kindzule, Sandis Puks, Pēteris Kalniņš, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), PRET – 8 (Inta Kaļva, Andris Kazinovskis, Aivars Kindzuls, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Anita Petrova, Aigars Pušpurs, Egons Salmanis), ATTURAS – nav,

ATKLĀTI BALSOJOT: par Ivana Baranova kandidatūru PAR - 15 (Ivans Baranovs, Pēteris Kalniņš, Inta Kaļva, Andris Kazinovskis, Sandra Kindzule, Aivars Kindzuls, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Svetlana Pavlovska, Anita Petrova, Sandis Puks, Aigars Pušpurs, Egons Salmanis, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), PRET – nav, ATTURAS – nav,

ATKLĀTI BALSOJOT: par Jāņa Zakarīša kandidatūru PAR - 14 (Ivans Baranovs, Pēteris Kalniņš, Inta Kaļva, Andris Kazinovskis, Sandra Kindzule, Aivars Kindzuls, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Svetlana Pavlovska, Anita Petrova, Sandis Puks, Aigars Pušpurs, Egons Salmanis, Eva Smirnova), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Jānis Zakarīts),

ATKLĀTI BALSOJOT: par Pētera Kalniņa kandidatūru PAR - 15 (Ivans Baranovs, Pēteris Kalniņš, Inta Kaļva, Andris Kazinovskis, Sandra Kindzule, Aivars Kindzuls, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Svetlana Pavlovska, Anita Petrova, Sandis Puks, Aigars Pušpurs, Egons Salmanis, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

4. Ievēlēt Balvu novada Domes Tautsaimniecības un vides komiteju 7 locekļu sastāvā:
4.1. Aivars Kindzuls
4.2. Andris Kazinovskis
4.3. Tālis Korlašs
4.4. Aigars Pušpurs
4.5. Ivans Baranovs
4.6. Jānis Zakarīts
4.7. Pēteris Kalniņš

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei