Sociālā dienesta informācija iedzīvotājiem

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Piektdiena, 18 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 21 Augusts 2017 08:58

Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests atgādina, ka vecākiem/aizbildņiem līdz 2017. gada 28. augustam ir jāuzraksta iesniegums par bērnu ēdināšanas apmaksu pirmsskolas izglītības iestādēs un mācību iestādēs par kārtējo mācību pusgadu. Ēdināšanas izdevumi tiek apmaksāti trūcīgu, maznodrošinātu, daudzbērnu ģimeņu bērniem, bērniem ar invaliditāti, bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.

Informējam, ka tiek pieņemti iesniegumi no augstāk minētajām mērķa grupām pabalstam par skolas piederumu iegādi. Pabalstu var saņemt par bērnu, kurš pirmsskolas izglītības iestādē apgūst 5-gadnieku un 6-gadnieku apmācību programmu vai apmeklē Balvu novada vispārizglītojošo mācību iestādi, un gadījumos, kad bērns līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai apgūst arodizglītību ārpus novada mācību iestādes – programmā, kura netiek piedāvāta pašvaldības teritorijā esošajās mācību iestādēs. Pabalsta apmērs ne vairāk kā 10% no minimālās algas gadā vienam bērnam (šogad 38.00 euro. Iesniegumam jāpievieno pirkuma iegādes čeks/kvīts ar personas rekvizītiem).

Pabalsta izmaksas kārtību nosaka Balvu novada pašvaldības 2015.gada 12.februāra saistošie noteikumi Nr.8/2015 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Balvu novadā”, 2015.gada 12.marta saistošie noteikumi Nr.10/2015 “Par papildus palīdzību Balvu novadā”, 2015.gada 12.marta saistošie noteikumi Nr.9/2015 “Par Balvu novada pašvaldības garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un finansiālo atbalstu audžuģimenēm”.

Iesniegumus skolas piederumu iegādes apmaksai (par 2017.gada periodu) var iesniegt līdz šī gada 18.decembrim.

Klientu pieņemšanas laiks:

Balvu pilsētā:

Pirmdiena: 830-1800
Trešdiena: 830-1700
Piektdiena: 830-1200

Pagastu teritorijās saskaņā ar sociālo darbinieku klientu pieņemšanas laikiem.

Tālr.: 64521176; mob.: 25608650