“Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība projekta “Investīcijas uzņēmējdarbības dažādošanai un konkurētspējas uzlabošanai Balvu novadā” īstenošanai”

Kategorija: Publiskie iepirkumi no 10 000 EUR
Piektdiena, 10 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 02 Janvāris 2018 16:35
Līguma priekšmets

“Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība projekta “Investīcijas uzņēmējdarbības dažādošanai un konkurētspējas uzlabošanai Balvu novadā” īstenošanai”

Iepirkuma identifikācijas numurs

BNP 2017/61/ERAF

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

10.11.2017.

Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 21.11.2017. plkst.10:00

Piegādātāja nosaukums

SIA "TecPro Construction"

Līgumcena (bez PVN)

EUR 30 000.00

Līguma izpildes termiņš

Būvprojekta izstrāde līdz 08.01.2018.

Pielikumi:

Nolikums
5.pielikums – Projektēšanas uzdevums Bērzkalnes pagasts
6.pielikums – Projektēšanas uzdevums Krišjāņu pagasts
7.pielikums – Projektēšanas uzdevums Tilžas pagasts
Lēmums
Līgums par būvprojekta izstrādi

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei