Atklāts konkurss “Būvdarbi Kubulu pirmsskolas izglītības iestādē “Ieviņa” projekta “Primārās enerģijas patēriņa samazināšana, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu Kubulu pirmsskolas izglītības iestādē “Ieviņa”” īstenošanai”

Kategorija: Publiskie iepirkumi no 10 000 EUR
Pirmdiena, 27 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 02 Jūlijs 2018 17:40
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss “Būvdarbi Kubulu pirmsskolas izglītības iestādē “Ieviņa” projekta “Primārās enerģijas patēriņa samazināšana, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu Kubulu pirmsskolas izglītības iestādē “Ieviņa”” īstenošanai”

Iepirkuma identifikācijas numurs

BNP 2017/67/ERAF

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

30.11.2017.

Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 03.01.2018. plkst.10:00

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 12.01.2018. plkst.10:00

Piegādātāja nosaukums

SIA "Rufs"

Līgumcena (bez PVN)

EUR 169 000.35

Līguma izpildes termiņš

31.08.2018.

Pielikumi:

Nolikums
Pielikums Nr.12 – Darbu apjomi/ tāme
Pielikums Nr.14 – Ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas būvprojekts
Jautājumi un atbildes 01.12.2017.
Jautājumi un atbildes 11.12.2017.
Konsolidēti darbu apjomi/tāmes 11.12.2017.
Jautājums un atbilde 13.12.2017.
Jautājums un atbilde 18.12.2017.
Jautājumi un atbildes 21.12.2017.
Nolikuma grozījumi 21.12.2017.
Konsolidēts nolikums 21.12.2017.
Iepirkuma procedūras ziņojums
Līgums

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei