Atklāts konkurss “Koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Balvu novada pagastos”

Kategorija: Publiskie iepirkumi no 10 000 EUR
Ceturtdiena, 19 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 27 Jūnijs 2018 11:14
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss “Koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Balvu novada pagastos”

Iepirkuma identifikācijas numurs

BNP 2018/18/ELFLA

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

19.04.2018.

Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 09.05.2018. plkst.10:00 Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā

Piegādātāja nosaukums

SIA "Bauskas meliorācija"

Līgumcena (bez PVN)

1.daļa - 72 377.26
2.daļa - 79 155.69
3.daļa - 72 815.35
4.daļa - 45 425.31

Līguma izpildes termiņš

Līguma izpildes termiņš 30.11.2018.

Pielikumi:

Nolikums
1.pielikums – Atklāta konkursa pieteikums
2.pielikums – Finanšu piedāvājums
3.pielikums – Tehniskā specifikācija
4.pielikums – Tehniskais piedāvājums
5.pielikums – Būvniecības darbu saraksts
6.pielikums – CV veidnes (speciālistu kvalifikācija un pieredze)
7.pielikums – Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksts
8.pielikums – Apakšuzņēmēja apliecinājums
9.pielikums – Tehniskā aprīkojuma saraksts
10.pielikums – Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums
11.pielikums – Darbu apjomi
12.pielikums – Darbu apjomi (izmaiņas)
13.pielikums – Būvprojekts
14.pielikums – Būvprojekts (izmaiņas)
15.pielikums – Iepirkuma līguma projekts
Iepirkuma procedūras ziņojums
Līgums

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei