Atklāts konkurss “Projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Balvu kultūras un atpūtas centrā” īstenošanas II kārta”

Kategorija: Publiskie iepirkumi no 10 000 EUR
Piektdiena, 25 maijs 2018
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 03 Jūlijs 2018 10:47
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss “Projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Balvu kultūras un atpūtas centrā” īstenošanas II kārta”

Iepirkuma identifikācijas numurs

BNP 2018/22

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

30.05.2018.

Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 20.06.2018. plkst.10:00

Piegādātāja nosaukums  
Līgumcena (bez PVN)  
Līguma izpildes termiņš  
Pielikumi:

Nolikums
Pielikums Nr.1 – Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā
Pielikums Nr.2 – Iepirkuma līguma projekts
Pielikums Nr.3 – Finanšu piedāvājums
Pielikums Nr.4 – Zaļā iepirkuma kritēriji Videi draudzīgā būvniecībā
Pielikums Nr.5 – Būvniecības darbu saraksts
Pielikums Nr.6 – CV veidnes (speciālistu kvalifikācija un pieredze)
Pielikums Nr.7 – Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksts
Pielikums Nr.8 – Apakšuzņēmēja apliecinājums
Pielikums Nr.9 – Tehniskā aprīkojuma saraksts
Pielikums Nr.10 – Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums
Pielikums Nr.11 – Interaktīvā tāfele (paraugs)
Pielikums Nr.12 – Darbu apjomi
Pielikums Nr.13 – Būvprojekts
Iepirkuma procedūras ziņojums

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS FINANŠU LĪDZEKĻU TRŪKUMA DĒĻ

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei