Latvijas simtgades svētki Vectilžā

Kategorija: Tilžas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa Vectilžā
Trešdiena, 21 Novembris 2018
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 26 Aprīlis 2019 15:41

tmb20181121095713

Kas ir Latvija? Tās ir mūsu zaļās birztalas, dzeltenās druvas, bagātie meži, zilie ezeri, mazie strautiņi un milzīgie ozoli. Latvija – tie esam visi mēs, lieli un mazi, kas kopā veidojam stipru tautu Baltijas jūras krastā.

Esam pavadījuši patriotisma nedēļu un ar svētku koncertu nosvinējuši mūsu valsts 100-to dzimšanas dienu. Mūsu dāvana savai zemei ir skaistas dzejas rindas, tautasdziesmas, dejas un rotaļas. Mūsu dāvana ir solījums mācīties, augt lieliem un būt gudriem savas zemes saimniekiem. Katram cilvēkam Dzimtene sākas ar savu dzimto vietu. Mums tas ir dzimtais Vectilžas pagasts ar skaisto ezeru un citām sakoptām vietām.

Paldies pagasta pārvaldes vadītājai G.Jermacānei par sveicienu un sarūpētajiem saldumiem. Paldies arī Tilžas vidusskolas direktorei G.Rižajai par skaistajiem apsveikuma vārdiem svētkos. Paldies vecākiem par skaistu kopā būšanas mirkli. Salūts svētku tortē šo mirkli darīja svinīgu un neaizmirstamu.

Mūsu novēlējums Dzimtenei – Tev mūžam dzīvot, Latvija, kā saulei, kas mirdz debess klajā.

Daina Gļauda

img-001.jpgimg-002.jpgimg-003.jpgimg-004.jpgimg-005.jpgimg-006.jpgimg-007.jpg

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei