PII “Pīlādzītis” uzņem ciemiņus

Kategorija: Balvu PII ”Pīlādzītis”
Ceturtdiena, 27 Decembris 2018
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 27 Decembris 2018 16:48

kopbilde

28.novembrī Balvu pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis” uzņēma ciemiņus no Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu pirmsskolas izglītības iestādēm, jo notika Metodiskā apvienība par tēmu “Kompetenču pieeja mācību saturā”. Pasākumā piedalījās Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes pirmsskolas izglītības darba speciāliste Lija Bukovska un 22 pedagogi no citām pirmsskolas iestādēm - Rugājiem, Bērzkalnes, Tilžas, Baltinavas, kā arī PII iestādes “Sienāzītis” (Balvi) un “Ieviņa” (Kubuli). Viesus uzrunāja iestādes vadītāja Antra Eizāne. Viņa runāja par tuvojošos Adventes laiku, novēlot visiem sirsnīgus, mierīgus, baltus svētkus, kā arī radošu Jauno gadu.

Ciemiņus ar skanīgām dziesmām sveica mūzikas pedagoģes Mārītes Buligas audzēkņi Mārcis Poševs un Laura Zaksa. Pedagogi iepazinās ar iestādi un tās telpām. Aplūkoja ar vecākiem pašgatavoto grāmatu izstādi “Pīlādzītim-39”, bērnu darbu izstādi “Saule brauca debesīs”.

Turpinājumā Antra Eizāne un Rita Pipure prezentēja materiālu par tēmu “Kvalitatīvas pedagoģijas principi”. Runāja par mijiedarbību, ģimeni un vietējo kopienu, iekļaušanu, daudzveidību un demokrātijas vērtībām, novērtēšanu un plānošanu, mācīšanas stratēģiju un metodēm, mācību vidi, profesionālo pilnveidi. Lai vieglāk būtu teoriju uztvert, darbs noritēja grupās. Nelielu ieskatu, kā iestāde strādā un sāk pielietot kompetenču mācību saturu savā darbā, sniedza vadītāja vietnieks izglītības jomā Ilona Ločmele. Ar labās prakses piemēriem uzstājās PII “Pīlādzītis” skolotājas Inese Puka ar prezentāciju “11. grupas Pelēni ceļā uz kompetencēm”, Inese Svelpe ar prezentāciju – projektu “Rudens nāca sētiņā”. Nobeigumā uzstājās pirmsskolas darba speciāliste Lija Bukovska, kura iepazīstināja visus jaunākajām izglītības aktualitātēm, kā arī analizēja bērnu radošo darbu izstādi “Mīlu Tevi, Latvija!”. Viņa atgādināja, ka nākošā Metodiskā apvienība jau 2019. gada janvārī notiks Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestādē, kur atkal skolotāji varēs smelties jaunas zināšanas un pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju.

I.Ločmele
Balvu PII “Pīlādzītis” vad.v.i.j.

IMG_3892.jpgIMG_3894.jpgIMG_3896.jpgIMG_3897.jpgIMG_3898.jpgIMG_3900.jpgIMG_3902.jpgIMG_3904.jpgIMG_3905.jpgIMG_3906.jpgIMG_3907.jpgIMG_3909.jpgIMG_3911.jpgIMG_3912.jpgIMG_3915.jpgIMG_3916.jpgIMG_3917.jpgIMG_3918.jpgIMG_3919.jpgIMG_3920.jpgIMG_3922.jpgIMG_3923.jpgIMG_3924.jpgIMG_3926.jpgIMG_3928.jpgIMG_3931.jpgIMG_3932.jpgIMG_3933.jpgIMG_3935.jpgIMG_3936.jpgIMG_3937.jpgIMG_3938.jpgIMG_3939.jpgIMG_3941.jpgIMG_3943.jpgIMG_3944.jpgIMG_3945.jpgIMG_3946.jpgIMG_3948.jpgIMG_3949.jpgIMG_3950.jpgIMG_3951.jpgIMG_3952.jpgIMG_3953.jpgIMG_3954.jpgIMG_3955.jpgIMG_3956.jpg

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei