Paziņojums par lokālplānojumu

Kategorija: Sabiedrības līdzdalība
Pirmdiena, 04 Februāris 2019
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 04 Februāris 2019 17:49

Balvu novada dome 2019.gada 24.janvārī ir pieņēmusi lēmumu “Par lokālplānojuma “Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Veldrītes”, Rubeņi, Bērzkalnes pag., Balvu novadā” apstiprināšanu”, kā arī izdevusi 2019.gada 24.janvāra saistošos noteikumus Nr.3/2019 “Lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Veldrītes”, Rubeņi, Bērzkalnes pag., Balvu novadā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa “Teritorijas funkcionālais zonējums un apgrūtinātās teritorijas” (protokols Nr.1, 24.§).

Vairāk informāciju var skatīt:

Lēmums par apstiprināšanu