Sociālā uzņēmējdarbība – sabiedrībai būtisku problēmu efektīva risināšana

Kategorija: Uzņēmējdarbība
Pirmdiena, 18 Marts 2019
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 18 Marts 2019 18:11

tmb20190318180444

14. martā Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā sadarbībā ar Labklājības ministriju un Latvijas Samariešu apvienību notika seminārs “Sociālo uzņēmumu regulējums un finanšu atbalsta iespējas”.

Semināra mērķis bija sniegt sabiedrībai izpratni par sociālā uzņēmuma būtību, statusa iegūšanu un tiesisko regulējumu, dalīties sociālo problēmu veiksmīgu risinājumu pieredzē, kā arī kopīgi diskutēt par sociālās uzņēmējdarbības attīstības iespējām Latvijā.

Semināru atklāja Balvu novada domes priekšsēdētāja vietniece Anita Petrova, kura norādīja, ka pašvaldībai sociālo jautājumu risināšanā novadā ir svarīga savstarpēja sadarbība, kā pozitīvu piemēru minot Latvijas Samariešu apvienību. Šī uzņēmuma darbinieki kvalitatīvi sniedz sociālos aprūpes pakalpojumus Balvu novada iedzīvotājiem to dzīves vietās.

Labklājības ministrijas ESF projekta “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” vadītājs Juris Cebulis interesantus informēja par sociālā uzņēmuma tiesisko regulējumu, kā arī par pieejamā atbalsta saņemšanas nosacījumiem valsts finanšu institūcijā „ALTUM”.

Savukārt, Labklājības ministrijas ESF projekta “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” vecākā eksperte Elīna Heidere klātesošajiem pastāstīja, kādi ir kritēriji un praktiskie soļi sociālā uzņēmuma statusa iegūšanai.

Interesi raisīja biedrības „Latvijas Samariešu apvienība” samariešu atbalsta mājās dienesta vadītāja Viestura Kleinberga praktiskais pieredzes stāsts par to, kā sociālā iecere pārtop veiksmīgā uzņēmējdarbībā - sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšana cilvēkiem dzīves vietās.

Biedrības „Latvijas Samariešu apvienība” Vidzemes nodaļas vadītājas vietniece Karīna Vecā pastāstīja par sniegto pakalpojumu daudzveidību un pieejamību Balvu novadā un ārpus tā, kā arī par sadarbību ar Balvu novada pašvaldību.

Latvijas Samariešu apvienības pārstāvji atzinīgi novērtēja sadarbību ar Balvu novada pašvaldību, tās sapratni un vēlēšanos kopīgā darba rezultātā celt sabiedrības dzīves līmeni novadā, īpaši uzsverot A. Petrovas ieguldījumu šajā darba procesā.

Semināra laikā tika gūta izpratne, ka sociālais uzņēmums ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kurai likuma noteiktajā kārtībā piešķirts sociālā uzņēmuma statuss un kura veic labvēlīgu sociālo ietekmi radošu saimniecisko darbību (piemēram, sociālo pakalpojumu sniegšana, iekļaujošas pilsoniskas sabiedrības veidošana, izglītības veicināšana, atbalsts zinātnei, vides aizsardzība un saglabāšana, dzīvnieku aizsardzība vai kultūras daudzveidības nodrošināšana), kā arī tika noskaidrota darbību secība sociālā uzņēmuma izveidei un atbalsta saņemšanai.

Diskusiju laikā semināra dalībnieki sprieda, ka sociālā uzņēmējdarbība ir tā, kura spēj mobilizēt visas iesaistītās puses sabiedrībai būtisku problēmu efektīvākā risināšanā - izmantojot biznesa metodes.

Informāciju sagatavoja:
Gunta Božoka
Balvu novada pašvaldības
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra
Uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste
26461435

img-001.jpgimg-002.jpgimg-003.jpgimg-004.jpgimg-005.jpg

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei