Lekcija “Skolotāja iespējamās emocionālās, kognitīvās reakcijas un iekšējie resursi darbā ar bērnu, kurš cietis no vardarbības”

Kategorija: Balvu Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs
Otrdiena, 19 Marts 2019
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 29 Augusts 2019 09:00

tmb20190319091342

Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs 15.martā organizēja lekciju „Skolotāja iespējamās emocionālās, kognitīvās reakcijas un iekšējie resursi darbā ar bērnu, kurš cietis no vardarbības.”

Šo lekciju mums ar patiesu prieku piekrita lasīt psiholoģe Evita Petručeņa no Gulbenes. Viņa visiem saprotami, emocionāli un dziļi pastāstīja par vardarbības veidiem, to seku izpausmēm bērna uzvedībā, par pedagoga piesaistes nozīmi atbildes reakcijās uz bērna uzvedību un par psiholoģiskiem resursiem darbā ar bērniem, kuri cietuši no vardarbības un pārējiem jautājumiem, kas cieši skar šo tēmu. Lekciju apmeklēja 30 dalībnieki - pedagogi, vadītāji, psihologi un citi interesenti. Īpašs prieks par lielo atsaucību, jo izglītības iestādes sirdspuksti ir bērni, bet tās stiprums – skolotājs. Ja izglītības iestāde ir lukturis, kas dāvā gaismu, tad skolotājs ir šī luktura liesmiņa. Tik svarīgi un būtiski ir saprast gan sevi, gan savu iekšējo bērnu, par ko skaidro Ērika Berna teorija, gan mazo cilvēkbērnu.

Jūsu prieks un Jūsu sāpes nāk
Ar cilvēkbērniem, kuri savu ceļu sāk.
Caur viņu priekiem un caur viņu sāpēm
Atbilde Jūsu dzīvei: Kāpēc?
Arī pēc šīs emocionālās lekcijas klausītāji guva atbildes uz daudziem sev iekšēji uzdotiem jautājumiem: kāpēc?

PALDIES psiholoģei Evitai Petručeņai, ka atbrauca pie mums no Gulbenes, deva ieskatu, kā labāk saprast mazo cilvēkbērnu, sevišķi kurš cietis no vardarbības, par to, sniedza mums atbildes uz daudziem no jautājumiem. Sirsnīgs paldies dalībniekiem, ka atnācāt un piedalījāties šajā lekcijā!

BIIAC vadītāja / logopēde Tamāra Krūmiņa

img-001.jpgimg-002.jpg

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei