Seminārs „Logopēdu ieteikumi PII pedagogiem bērnu runas un valodas attīstīšanā”

Kategorija: Balvu Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs
Trešdiena, 10 Aprīlis 2019
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 29 Augusts 2019 09:00

tmb20190410134236

Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs sadarbībā ar Balvu PII „ Pīlādzītis” šī gada 9. aprīlī rīkoja semināru Balvu, Baltinavas, Rugāju novada pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem. Šī semināra uzdevums bija sniegt zināšanas, metodes PII pedagogiem kā pilnvērtīgi attīstīt bērnu fonemātisko uztveri pirmsskolas vecumā, kas ir noteikts kā optimālais vecums fonemātiskās uztveres apguvei un skaņu apguves attīstībai, kas ir ļoti svarīgi bērna runas un valodas attīstībā. Seminārā piedalījās 38 dalībnieki no deviņām Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu izglītības iestādēm.

Valoda un runa attīstās vienmēr, bet pirmsskolas vecums ir sensitīvs valodas attīstības posms, kas notiek dabiski, lielākā vecumā ir grūtāk ko mainīt. Burtu mācīšanās ir viens no visnozīmīgākajiem un arī salīdzinoši sarežģītākajiem bērna uzdevumiem. Lai šo uzdevumu atvieglotu un padarītu interesantāku gan bērniem, gan pedagogiem, gan vecākiem, seminārā pieredzējuši logopēdi: Inga Mičule, Melita Masa, Daina Petrova , Līga Zača dalījās pieredzē, kā iemācīt saklausīt skaņas, kā iemācīties burtus, kā salikt tos, veidojot vārdus.

Semināra rezultātā PII pedagogi apguva jaunas metodes, lai veicinātu pirmsskolas vecumā lasīt un rakstīt procesu sekmīgu apguvi, kuru svarīgākais priekšnosacījums ir pilnvērtīga runas un valodas attīstība, kā arī fonemātiskās uztveres attīstība. Semināra dalībnieki saņēma arī apliecības.

Sirsnīgs paldies visiem par dalību, sevišķi logopēdiem, kas dalījās ar materiāliem un savu pieredzi!

BIIAC vadītāja/ logopēde Tamāra Krūmiņa

img-001.jpgimg-002.jpgimg-003.jpgimg-004.jpgimg-005.jpgimg-006.jpg

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei