Ukrainai   Siltums


No 28.-30.jūnijam notiks V Starptautiskais tautu deju festivāls „Eima, eima!”

Kategorija: Festivāls Eima, Eima
Trešdiena, 19 Jūnijs 2019
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 19 Jūnijs 2019 16:54

eima eima 06 2019

V Starptautiskā tautu deju festivāla “Eima, eima!” atklāšana notiks 28.jūnijā plkst.19:00 Viļakas novada Borisovā, Vecdārza estrādē ar koncertu „Saejam dancotāji no malu maliņām”.

29. jūnijā plkst. 14:00 festivāla dalībnieku - vieskolektīvu izbraukuma koncerts “Ceļojam un dejojam!” Vīksnas tautas namā.

Savukārt festivāla „Eima, eima!” lielkoncerts „Līgosim Pēterdienu!” norisināsies Balvu pilsētas estrādē 29.jūnijā plkst. 18:00, pirms tam – plkst. 17:45 festivāla dalībnieku svētku gājiens no Balvu Mākslas skolas līdz estrādei.

Festivālā piedalīsies pūtēju orķestris “Balvi”, Baltinavas, Rugāju, Viļakas, Balvu novada pieci jauniešu, pieci vidējās paaudzes un divi senioru deju kolektīvi, senioru deju kolektīvs „Ziemeļblāzma” no Rīgas, Tautas deju ansamblis „Līksme” no Daugavpils, Gulbenes 2.vidusskolas jauniešu deju kolektīvs un trīs vieskolektīvi - deju kopa „Rappivoo” no Igaunijas, Pleskavas pilsētas ģimeņu deju kopa „Zavaļinka” un deju kopa „Aiša” no Krievijas.

Pēc koncerta - Pēterdienas zaļumballe, kurā muzicēs „Dvinskas muzikanti”. Ieejas maksa uz balli 4 EUR, festivāla dalībniekiem – bez maksas.

Festivāla “Eima, eima!” izskaņas koncerts notiks 30.jūnijā 13:00 Baltinavas parka estrādē.

Lielkoncertu Balvos vadīs Anda Sergejeva un Aldis Dauksts. Festivāla mākslinieciskais vadītājs - Agris Veismanis. Koncertu režisori: Ineta Lindenberga, Ligita Kacēna, Ilga Oplucāne, Irēna Kaša.

Festivālu organizē un atbalsta: Balvu, Viļakas un Baltinavas novadu pašvaldības, Latgales reģiona attīstības aģentūra, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Latvijas valsts meži, Balvu Kultūras un atpūtas centrs.

logo001

tmb20190619161936 2
Gulbenes 2.vidusskolas jauniešu deju kolektīvs. Vadītāja Dace Freimane.
Kolektīvs izveidojās pirms 4 gadiem dažu jauniešu iniciatīvas rezultātā, kuri izteica vēlēšanos dejot. Pa šiem gadiem dejotāju saime kļuvusi par vienotu kolektīvu ar kopīgiem mērķiem. Viņi ir neaizstājami dažādos skolas pasākumos, ir piedalījušies vairākos Erasmus + projektos, rādot un mācot mūsu tautas latviskās tradīcijas. Atslēgas vārdi jauniešiem ir „deja” un „dejotprieks”.
tmb20190619161936 6
Senioru deju kolektīvs „Ziemeļblāzma” no Rīgas. Vadītāja Gundega Prancāne.
Kolektīvs darbojas 5. gadu, bet jau paguvis sevi apliecināt skatēs, koncertos un festivālos gan Latvijā, gan ārzemēs. Dejots festivālos Zviedrijā, Polijā un Čehijā. Kolektīvs ir arī iedibinājis ikgadēju tradīciju – deju koncertu „Zelta rudens sadancis”, kur piedalās gan Latvijas, gan Igaunijas dejotāji. Rīgā ciemojies arī mūsu senioru deju kolektīvs „Luste”, kā arī ziemeļblāzmieši bijuši „Lustes” 35 darba gadu jubilejā Kubulos.
tmb20190619161936 5
Pleskavas pilsētas ģimeņu deju kopa „Zavaļinka”. Vadītāja Ludmila Hafizova.
Ansamblim, kurā dejo tikai precēti pāri, 2019.gada aprīli apritēja 21 gads. Savā izpildījumā viņi cenšas parādīt mīlestību viens pret otru, pret krievu tautas deju, pret savu dzimto vietu – Pleskavu. Piedalās gandrīz visos Pleskavas pilsētas un apgabala deju svētkos, tāpat arī koncertē dažādos starptautiskos konkursos un festivālos. Vairākkārtīgi bijuši Latvijā (Balvi, Daugavpils, Alūksne), tāpat arī Grieķijā, Horvātijā, Portugālē, Spānijā. Kolektīva vadītāja un baletmeistare L. Hafizova, repetitors – pedagogs Aleksejs Sergejevs. Deju kopa piedalījās arī II Starptautiskajā tautu deju festivālā „Eima, eima!”.
tmb20190619161936 4
Deju kopa „RAPPIVOO” no Igaunijas, Rapinas pilsētas. Vadītājs Urmo Hajdaks.
Šogad rudenī kolektīvs svinēs 10 darba gadu jubileju. Repertuārā gan igauņu nacionālās tautu dejas, gan kolektīva mākslinieciskā vadītāja U.Hajdaka mūsdienu horeogrāfijas. Kolektīvs piedalījies dažādos festivālos, koncertos Latvijā, Krievijā, Polijā un Zviedrijā.
tmb20190619161936 1
Deju kopa „Aiša” no Krievijas. Vadītāja Ludmila Hafizova.
Pleskavas deju klubs “Aiša” dibināts 2004. gadā un apvieno dažāda vecuma meitenes un sievietes, kuru aizraušanās ir austrumu dejas. Kolektīva repertuārā indiešu, čigānu un spāņu klasiskās un etnogrāfiskās dejas.
tmb20190619161936 3
Daugavpils tautas deju ansamblis „Līksme”. Vadītāja Aija Daugele.
Tautas deju ansambļa pirmsākumi meklējami pirms 40 gadiem - 1969.gadā. Kolektīva vadītāja līdz 1990. gadam bija Irēna Braslavska. 1979. gadā kolektīvs ieguva Tautas deju ansambļa nosaukumu. Kopš 1990. gada ansambli vada Irēnas Braslavskas meita Aija Daugele. Koncertmeistars - Valdis Graudiņš. Ansambļa „Līksme” repertuārs ir bijis bagāts ar neskaitāmām latviešu tautas dejām un programmām. Kolektīvs ir daudzu Starptautisku festivālu dalībnieki un laureāti.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei