Sākusies Lāča dārza labiekārtošana

Kategorija: NewLINE
Otrdiena, 24 Septembris 2019
Pēdējās izmaiņas: Svētdiena, 19 Jūlijs 2020 23:05

LOGO_Laca_darzs.jpg

Šis raksts ir tapis ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. -2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tā saturu ir atbildīga tikai Balvu novada pašvaldība, un tas ne vienmēr atspoguļo Programmas, Programmas iesaistīto valstu Latvijas un Krievijas viedokli, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

Kā jau informējām iepriekš, tad ir uzsākta Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projekta Nr. LV-RU-040 “Veco parku jaunā dzīve: efektīva vēsturisko dabas objektu apsaimniekošana Latvijas - Krievijas pierobežā” īstenošana, kurā paredzēta “Lāča dārza” labiekārtošana.

23.septembrī notika pirmā būvsapulce, kurā tikās visas būvdarbu uzsākšanā un veikšanā iesaistītās puses un vienojās par Balvu muižas teritorijas “Lāča dārzs” labiekārtošanas darbu uzsākšanu.

Plānotie būvdarbi “Lāča dārzā”:

- demontāžas darbi (veco apgaismes balstu, stabu, veco koku, caurteku betona celiņu utt. novākšana);
- labiekārtošanas darbi (caurteku ievietošana, tiltiņa atjaunošana uz salu, celiņu atjaunošana un pamatnes nostiprināšana, šķembu seguma ierīkošana “lazdu alejā”, bruģakmens ieklāšana un zālāja ierīkošana);
- elektromontāžas darbi (elektrokabeļu atjaunošana, jaunu elektrības stabu uzstādīšana parkā).

Tiek plānots, ka lielākā daļa no labiekārtošanas darbiem tiks īstenota šogad, uz nākamo gadu atstājot bruģakmens ieklāšanu.

Būvdarbu veicējs ir SIA “ASKO AS”, būvuzraugs - SIA “ArhiProf”, autoruzraugs - IK “BBB”.

Kopējais projekta finansējums ir 685 354,00 EUR, no kuras 90% ir programmas finansējums jeb 616 818,00 EUR.

Balvu novada pašvaldības, kā sadarbības partnera, daļa projektā ir 272 031,00 EUR, no kuriem 90% ir programmas finansējums jeb 244 827,00 EUR, valsts budžeta līdzfinansējums – 5% - 13 601,55 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 5% - 13 602,45 EUR.

Lāča dārza labiekārtošanas darbu veikšanai paredzētais finansējums ir 194 728,53 EUR (ar PVN), kurā ietilpst būvdarbu veikšana – 166 265,99 EUR, būvuzraudzība – 2 986,76 EUR, autoruzraudzība – 1 898,00 EUR. Paredzēti arī Lāča dārza dīķa tīrīšanas darbi, kuriem šobrīd ir izsludināta tirgus izpēte.

DSC0002.JPGDSC0006.JPGDSC0016.JPGDSC0018.JPGDSC0020.JPGLaca_darza_labiekartosana.JPG