Balvu Valsts ģimnāzijas ERASMUS+ projekta dalībnieku tikšanās

Kategorija: Balvu Valsts ģimnāzija
Pirmdiena, 30 Septembris 2019
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 30 Septembris 2019 18:08

tmb20190927154447

No 23. septembra līdz 27. septembrim Balvu Valsts ģimnāzijas projekta darba grupa uzņēma Turcijas, Rumānijas un Slovēnijas valstu skolotājus un skolēnus Erasmus+ projekta SCHOOL EXCHANGE PARTNERSHIPS CULTURAL HETIRAGE “TRADITIONAL CHILDRENS’ GAMES” ietvaros. Šī projekta dalībvalstis ir Latvija, Slovēnija, Rumānija un Turcija. Projekta mērķis - starptautiskas sadarbības izveidošana un kultūras mantojuma saglabāšana, izzinot un praksē izmēģinot spēles, tādējādi atjaunojot un stiprinot komunikāciju paaudžu vidū. Spēles sniedz ieguldījumu bērnu sociāli-emocionālajā attīstībā, sekmē stratēģisko domāšanu, attīsta kustību koordināciju.

Pēc svinīgas sagaidīšanas, skanot dalībvalstu un Latvijas Valsts himnām, skolēnu pašpārvaldes jaunieši ciemiņiem izrādīja skolu, muzeju, kam sekoja ledus laušanas aktivitātes. Šajā dienā ciemiņi apmeklēja Balvu Mūzikas un Mākslas skolu, piedalījās radošajā darbnīcā, kuru vadīja Elita Teilāne, kā arī apmeklēja Balvu Novada muzeju. Ar savu klātbūtni skolotājus pagodināja ģimnāzijas padomes priekšsēdētāja Aija Mežale un vecāku pārstāve Astra Tjunīte, priecējot ciemiņus ar dziesmām un ģitārspēli, kā arī cienājot ar zāļu tēju un pašizceptu torti. Paldies vecāku pārstāvjiem par aktīvu līdzdalību! Noslēgumā visi apmeklēja Europeandinner, kur tikās viesģimens un ciemiņi.

Nedēļas laikā viesi apmeklēja sporta nodarbības, kurās tika integrēti dažādu spēļu elementi, piedalījās angļu valodas mācību stundās un seno latviešu tradīciju izzināšanas aktivitātēs skolas bibliotēkā, kuras organizēja 11.a. klases skolēni un skolotāja Vineta Muzaļevska, devās uz Alūksnes Dabas muzeju „Vides labirints”. Trešdien visi dalībnieki brauca uz Rīgu, lai dotos izzinošā ekskursijā pa vecpilsētu, kā arī piedalītos interaktīvās nodarbībās Latvijas Brīvdabas muzejā.

Aizraujošs izrādījās spēļu festivāls. To apmeklēja arī PII ,,Pīlādzītis” bērni, kuri ārzemju viesiem iemācīja savas spēles. Skolotāju delegācija apmeklēja bērnudārzu un atzinīgi novērtēja daudzveidīgo programmu un atbalsta pasākumu piedāvājumu latviešu bērniem.

Piektdien viesi noklausījās interešu izglītības pulciņu uzstāšanos koncertā, apmeklēja Balvu novada Domi, tikās ar Domes priekšsēdētāja vietnieci A.Petrovu un aktīvi diskutēja par dalībvalstu aktualitātēm izglītībā, brauca ar plostu pa Balvu ezeru, sirsnīgā gaisotnē atvadījās no savām viesģimenēm un devās mājupceļā, paņemot līdzi siltas un pozitīvas atmiņas no Balvos pavadītās nedēļas.

Paldies projekta darba grupai un visiem, kuri iesaistījās aktivitāšu plānošanā un realizēšanā! Paldies Balvu Mākslas, Mūzikas skolām, Novada muzejam, Balvu novada pašvaldībai, IU ,,Valdogs”, sirsnīgs paldies viesģimenēm, kas ne tikai uzņēma savās ģimenēs skolēnus no projekta dalībvalstīm, bet arī dāvāja viņiem daļu no savas sirds siltuma! Paldies ģimnāzijas skolēniem, kuri sniedza neaizmirstamu koncertu viesiem, kā arī viņu pedagogiem!

kmgco erasmus plus

Balvu Valsts ģimnāzijas direktore Inese Paidere

img-001.jpgimg-002.jpgimg-003.jpgimg-004.jpgimg-005.jpgimg-006.jpg

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei