Labdarības koncerts ”Ko varu Tev dāvināt? Ko varu Tev dot?”

Kategorija: Balvu Valsts ģimnāzija
Trešdiena, 18 Decembris 2019
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 18 Decembris 2019 14:00

tmb20191218135743

13.decembrī Balvu Valsts ģimnāzijas (BVĢ) kolektīvs jau piekto gadu viesojās pansionātā “Balvi”, lai iepriecinātu ar savu talantu, lai sniegtu prieku un svētku sajūtu pansionāta iemītniekiem.

Koncertam bija trīs daļas - patriotiskā, priekpilnā un Adventa laika daļa, kurās BVĢ skolēni sniedza vairāk kā divdesmit rūpīgi sagatavotus priekšnesumus.

Paldies tautu deju kolektīviem “Rika”, “Mazā Rika” un skolotājam Agrim Veismanism, paldies deju studijas “Terpsihora” šova deju grupai “Lulū” un vadītājai Līgai Morozai- Ušackai, skolotājai Maritai Leišavniecei, paldies BVĢ vokālajam ansamblim un skolotājai Aijai Naglei, paldies teātra pulciņam un skolotājai Aijai Dvinskai, paldies Megijai Krivišai par skaisto saksofona spēli, paldies pasākuma vadītājam Kristiānam Boktam un apskaņotājam Česlavam Čubaram! Paldies šoferim Valdim Brokānam, skolas saimniecei Monikai Baikovai, psiholoģei Gintai Keišai un skolas direktorei Inesei Paiderei par sniegto atbalstu, rūpēm un iedrošinājumu!

Jūtos patiesi priecīga un pateicīga ikvienam, kas atsaucās manam aicinājumam darīt labu, nest gaismu un iepriecināt.

BVĢ direktores vietniece audzināšanas jomā Daina Mediniece

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei