Balvu pamatskola

Kategorija: Balvu pamatskola
Trešdiena, 21 Marts 2012
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 05 Septembris 2017 11:08

Adrese: Partizānu iela 16, Balvi, Balvu novads, LV-4501
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Mājas lapa: www.balvupsk.lv
Direktore: Larisa Krištopanova
Tel. 64507006;
Direktores vietniece izglītības jomā:
Gunita Pugeja
Vietniece audzināšanas jomā:
Ingrīda Pilāte
Tel. 64507006
Lietvede: Tel. 64507006

Mācības

2016./2017.mācību gadā Balvu pamatskolā mācās 453 skolēni, no tiem 19 - mazākumtautību programmā, 16 skolēni - speciālajā pamatizglītības programmā. Skolā ir 26 klašu komplekti. 

Skola 2016./2017.mācību gadā realizē trīs izglītības programmas:

 • Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programma (kods 11011111)
 • Pamatizglītības mazākumtautību programma (kods 21011121)
 • Speciālās pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (11015611)

Par skolu
Skolā rit izdomas pilna dzīve, kur katra diena ir veltīta gan mācībām, gan dažādiem interesantiem pasākumiem.

 • Balvu pamatskolā ir noturīgas tradīcijas, tiek audzināts patriotisms, izstrādāta sistēma darbam ar skolēnu ģimenēm un atbalsta dienestiem.
 • Pamatskola ir skola, kurā kopš 2010./11.mācību gada kopā draudzīgi sadzīvo un mācās vairāku tautību skolēni.
 • Skolā darbojas ne tikai ar vecākiem, bet arī ar vecvecākiem, aktīvi darbojas NVO „Vecmāmiņu klubiņš” un tēvu atbalsta grupa „Viesistaba”- programma ģimeņu izglītošanai.
 • Skola jau trīs reizes saņēmusi Draudzīgā aicinājuma balvas: 2003.gadā – Cerību balvu un 2008.gadā – Ceļa maizes balvu, bet 2011.gadā nominācijā „Mecenāts” tika apbalvotas SEB bankas Balvu filiāles vadītāja Diāna Bordāne un SIA Senda Dz vadītāja Dzintra Sprudzāne, kuras šai nominācijai pieteicām par atbalstu skolas materiālās bāzes pilnveidošanā.
 • Gūti panākumi olimpiādēs – atkārtoti zelta medaļa vizuālās mākslas olimpiādē, daudzkārt godalgotas vietas valsts atklātajā matemātikas olimpiādē. Arī 2010./11.m.g. 2600 skolēnu konkurencē 3.vietu ieguva 5.b klases skolēns Maksis Garais, bet 9.klases skolēns Pāvels Jegorovs - 2.vietu valsts mājturības un tehnoloģiju olimpiādē.
 • Balvu pamatskolas bibliotēka saņēmusi atzinību valsts līmenī par „Bērnu žūrijas” organizēšanu.
 • Katru gadu skolotāji vada vasaras nometni „Raibās dienas”, ko iecienījuši mazie balvenieši.
 • Pamatskolas kolektīvs ir sekmīgi piedalījies un joprojām piedalās dažādos projektos: 2009.-2011.gadā kopā ar Polijas un Čehijas skolām realizēts projekts „Kopā tradīcijās – kopā nākotnē”, kā rezultātā gan skolēniem, gan skolotājiem bija iespēja apmeklēt šīs valstis, kā arī uzņemt viesus savā skolā, gūstot pieredzi par citu tautu kultūru un iespēju paplašināt svešvalodas zināšanas.
 • Noslēdzies darbs pie programmas „Pārmaiņu iespēja skolām” projekta "Daudz siržu – viena zeme un valoda". Projekta mērķis - izveidot skolā sabiedrības integrācijas un kultūrmijiedarbības centru.
 • 2010.gada jūlijā tika noslēgts sadarbības līgums ar Pleskavas 12.vidusskolu. Saistībā ar to 2010.gada rudenī Krievija delegācija viesojās mūsu skolā. Turpretī 2011.g. maijā divas dienas pamatskolas skolotāji un skolēni apmeklēja Pleskavu. 12.vidusskolu, kur bija iespēja apmeklēt atklātās mācību stundas, iepazīt kaimiņu valsts tradīcijas.

Balvu pamatskolas atīstības plāns 2016.-2018.

Balvu pamatskolas pašvērtējuma ziņojums

Balvu pamatskolas pašnovērtējuma aktualizācija

Skolas darba analīze 2015.

Tradīcijas
Skolā audzēkņi iemīl dziesmu, deju, skatuves mākslu, kļūst fiziski vingri, veikli, spēcīgi. Apgūst fiziskās darba iemaņas, mācās sadzīvot kolektīvā, iepazīt Dieva vārdu. Iemācās apzināties savu piederību Latvijai. Skolā ir izveidojušās savas tradīcijas:

 • Zinību diena Pirmklasniekiem šī diena ir sengaidīta. Viņu sejās prieks un cerība. Arī pārējo klašu skolēni ir atpūtušies un labprāt atsāk mācības. Lai gan mācīties nav viegli, katrs priecājas par atkal redzēšanos.
 • Miķeļdienas tirdziņš Skolas gaitas ir tikko sākušās, bet daži jau ir noguruši no ikdienas rutīnas. Tāpēc tiek organizēts Miķeļdienas tirdziņš, kurā var pirkt un pārdot, sākot no saldumiem un beidzot ar dažādām lielākām lietām.
 • "Pirmīšu" balle un piekto klašu pasākums "Es esmu piektklasnieks" Pirmklasnieki tiekas ar pasaku varoņiem. Kopā ar viņiem dziedot, dejojot un rotaļājoties, iepazīst skolēnu pienākumus, tiesības, uzvedības noteikumus. Katrs saņem apliecību, ka viņš ir uzņemts skolēnu saimē.
 • Ierindas skate Tā norisinās Lāčplēša dienā. Zēni parāda savu disciplinētību un staltumu, prasmi soļot un izpildīt dažādas komandas. Meitenēm ir ko paskatīties. Šajā dienā arī dodamies pie Latgales partizānu pulka pieminekļa, aizdedzam svecītes un noliekam ziedus.
 • Latvijas dienas Tiek veidots "gaismas ceļš". Katrs bērns dāvina savu sirds gaišumu savai pilsētai, savai valstij. Pie skolas mirdz svecīšu virtenes.
 • Ziemassvētki un Jaunais gads Ir noslēdzies pirmais mācību semestris un visi ir gatavi pelnītai atpūtai. Tiek apbalvoti labākie skolēni un pasniegtas Ziemassvētku dāvanas. Skolēni ir gatavi atpūsties pirms nākamā darba cēliena.
 • Absolventu tikšanās vakari Skolai ir bagāta vēsture, ko veidojuši tās absolventi, tāpēc katru gadu februāra pirmajā sestdienā skola ver durvis saviem bijušajiem audzēkņiem, lai klasēs un gaiteņos varētu ienākt klasesbiedru tikšanās prieks un atmiņu siltums.
 • Erudīts Tās ir sacensības veiklībā, atjautībā un zināšanu izmantošanā starp klašu komandām.
 • Krievu kultūras nedēļa Šīs nedēļas pasākumu klāstā ir gan prāta spēles, gan izteiksmīgās runas konkurss, ģimeņu pasākums un saldumu tirdziņš ar tradicionālajām pankūkām, gan gatavošanās atvadām no ziemas. Nedēļu noslēdz krāšņā „Masļeņica” - aizraujošākie un jautrākie krievu tautas svētki, kad pavadām ziemu un sagaidām pavasari.
 • Vecāku nedēļa Skolā notiek vecāku nedēļa, kuras laikā tiek organizētas vecāku sanāksmes, vecāki apmeklē mācību stundas un ārpusstundu nodarbības, kopā ar bērniem piedalās intelektuālajās spēlēs. Skolā tiek organizētas tikšanās ar citu pilsētas skolu pārstāvjiem, kuri sniedz informāciju par savu izglītības iestādi, kas var būt ļoti saistoša 6. un 9.klašu beidzējiem.
 • Pateicības pēcpusdiena "Tu esi mūsu lepnums" Tā ir diena, kad atskatāmies uz mācību gadā paveikto. Tiek teikti pateicības vārdi skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem.
 • Pēdējais skolas zvans Ir pagājis kārtējais mācību gads un skolēni var atviegloti uzelpot. Vairs nebūs agro rīta mācību stundu, uz kurām grūti piecelties vai arī noguruma pēc garo mācību stundu beigām. Taču prāts mazliet atgūstas no prieka, kad atminas brīžus, kuros ar draugiem varēja dalīties par skolā paveikto un izdarīto. Skolas gaitas ir neatņemama daļa bērna dzīvē un skolu beidzot paliek neliela nostaļģija pēc skolas gaitām. Sesto un devīto klašu audzēkņi atvadās no savas pirmās skolas. Viņi ir izvēles priekšā: kuru skolu izvēlēties mācību turpināšanai

 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas