BIIAC konsultatīvais atbalsts Balvu novada skolām par individuālo izglītības plānu izveidi

Kategorija: Balvu Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs
Trešdiena, 12 Februāris 2020
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 09 Jūnijs 2021 13:36

tmb20200212170207

Šī gada 11. februārī Balvu iekļaujošas izglītības atbalsta centra (BIIAC) vadītāja/ logopēde, Balvu novada pašvaldības PMK vadītāja Tamāra Krūmiņa sniedza konsultatīvo atbalstu pedagogiem individuālā plāna izveidei izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.

Individuālais izglītības programmas apguves plāns ir izglītojamā spējām pielāgota izglītības procesa organizēšana, ievērojot viņa pieredzi, prasmes, izziņas procesu īpatnības un veselības stāvokli, izglītības standartā un mācību priekšmetu programmās izvirzītos mērķus un uzdevumus. Tikšanās laikā, kopīgi ar Stacijas pamatskolas pedagogiem, kuri piedalījās šajā konsultācijā, tika izstrādāts viens konkrēta izglītojamā izglītības plāns, pēc jaunā IZM individuālās izglītības plāna izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām parauga, kas pagaidām ir projekta līmenī un nav vēl apstiprināts. Tika sniegtas rekomendācijas mācību pielāgojumu izveidei, kā arī ieteikumi, metodes mācību procesa organizēšanai. Arī šajā mācību gadā, 1. oktobrī Balvu pamatskolā kopā ar Balvu pamatskolas atbalsta personāla pārstāvjiem, tika veidoti, pārskatīti individuālie izglītības plāni pēc jaunā parauga, sniedzot BIIAC speciālistu konsultatīvo atbalstu.

Prieks par kopīgo sadarbību!

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei