Būt līdzās

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Trešdiena, 19 Februāris 2020
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 26 Februāris 2020 11:32

tmb20200219094500

Nezināmais, neizprotamais, nepazīstamais nereti var šķist mulsinošs. Diemžēl aizspriedumi pret cilvēkiem, kuri slimo ar kādu garīgu slimību, joprojām ir saglabājušies. Vienīgi sapratnes izrādīšana, atbalstoša attieksme un pretimnākšana var palīdzēt šiem cilvēkiem justies kā daļai no sabiedrības un novērst vientulības un izolētības sajūtu.

Grupu nodarbības dzīves prasmju apguvei „Līdzās” Balvu novada pašvaldības Sociālajā dienestā ir iknedēļas aktivitāte kopš pērnā gada 8.novembra. Tas ir ESF projekta Nr.9.2.2.2./16/I/001 “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” dalības „Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismu aprakstu un ieviešanas metodiku izstrāde, aprobācija izmēģinājumprojektos un izmēģinājumprojektu rezultātu novērtēšana” ietvaros, īstenotais individuālā budžeta modeļa pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem aprobācijas izmēģinājumprojekts.

Šobrīd nodarbības apmeklē septiņas personas kopā ar asistentiem, apgūstot tādas dzīves prasmes kā veidot izpratni par saturīgām brīvā laika pavadīšanas iespējām, jo brīvais laiks ir tas, kurā atspoguļojas katra indivīda dzīvesveids, skatījums uz apkārt notiekošo. Grupu nodarbībās to akcentē izglītošanās nolūkiem, komunicējot un sadarbojoties ar citiem cilvēkiem, apgūstot jaunas kustību un galda spēles, zīmējot, līmējot, griežot, veidojot rotājumus, svētku atribūtiku, apmeklējot kultūras iestādes.

Kā spilgtākais notikums jāmin Balvu Novada muzeja apmeklējums īsi pēc Ziemassvētkiem, bet šogad – Balvu Sakrālās kultūras centra un Balvu Mākslas skolas apmeklējums, tur esošo izstāžu dēļ. Par Marutas Raudes radošajiem darbiem „Vienmēr maksimāli” izsmeļošu informāciju sniedza Mākslas skolas direktore Elita Teilāne, bet Aija Putniņa iepazīšanās stāstā savija savu darbošanās laiku Sakrālās kultūras centrā ar izstādes „Tavā patvērumā” (autores Ingrīda un Madara Skučas) brīnišķīgo gleznu apskati.

Grupas dalībnieki izjūt patiesu prieku par iespēju mainīt ierasto vidi, redzēt un klausīties ko jaunu un saistošu. Nodarbību gaisotne ir pozitīva, klienti ir satuvinājušies, ar interesi veic visus nodarbībās paredzētos uzdevumus. Sociālā darbiniece Indra Breidaka palīdz sazināties ar klientu ģimenes locekļiem vai asistentiem, seko darba norisei, uzmundrina ar savu klātbūtni, savukārt Ina Bankova pēc pašas izstrādātā nodarbību plāna vada nodarbības, konsultē, iedrošina un rūpējās, lai nodarbībās būtu nepieciešamie darba materiāli. Nodarbību pauzēs tiek baudīta zāļu tēja, vai kāds šim nolūkam paredzēts našķis, un nedēļa aizrit jaunas nodarbības gaidās.

nap 2020 esf ieguldijums

Ina Bankova ”Dienas centra” vadītāja

img-001.jpgimg-002.jpgimg-003.jpg

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei