Speciālo izglītības programmu apguve attālinātajā mācību procesā Balvu novadā

Kategorija: Balvu Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs
Ceturtdiena, 09 Aprīlis 2020
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 07 Janvāris 2022 13:30

tmb20200409131816

Mūsu novadā ir 56 izglītojamie, kuri mācās pēc speciālās izglītības programmām 5 novada vispārizglītojošajās skolās – Balvu pamatskolā, BPVV( Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskolā), Stacijas pamatskolā, Bērzpils vidusskolā, Tilžas vidusskolā. Ministru kabinets (MK) nolēma, ka sākot ar 13.martu mācības skolās organizēt attālināti. Valdības lēmums saistīts ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu, lai paplašinātu piesardzības pasākumus COVID -19 izplatības ierobežošanai.

Šis laiks skolām ir bijis būtisks pārmaiņu un izaicinājumu laiks, bet uzklausot visu izglītības iestāžu, kurās ir licencētas speciālās mācību programmas, direktoru: Larisas Krištopanovas, Rutas Bukšas, Ilonas Stepānes, Guntas Rižās un Birutas Vizules, kā arī BPVV pedagogu: Ivetas Ločmeles un Marutas Laicānes viedokļus, skolas ar visu tiek galā, un attālinātais mācību process arī speciālās izglītības izglītojamajiem norit un izdodas, protams, neiztiekot bez grūtībām, sevišķi uzsākot attālināto mācību procesu, jo nebija laiks, kad būtu iespēja apgūt tehnoloģiju dotās iespējas un sagatavoties mācībām attālināti. Ļoti labi, ka iekrita skolēnu pavasara brīvdienu nedēļa, kas ļāva sagatavoties darbam. Gan vecāki, gan bērni reģistrējās nepieciešamajās interneta vietnēs, tika izsūtītas instrukcijas, kā tajās strādāt, nosūtot ekrānuzņēmumus telefonā un prezentācijas.

Vecāki ir ļoti atsaucīgi un ļoti ieinteresēti mācību procesā un arī interešu izglītībā, piemēram, papīra plastikā, tas viņus aizrauj un motivē darīt papildus, par ko tiešām ir milzīgs prieks, lai gan sākumā dažiem vecākiem radās trauksme un liels pārdzīvojums, kā spēs bērnam palīdzēt. Šajā laikā vecākiem tiek sniegts attālināti psiholoģisks atbalsts. Iesaistās arī speciālais pedagogs. Vecākiem rūp bērnu veselības stāvoklis, sevišķi tiem, kuriem bērnam ir lielākas veselības problēmas, satrauc vājā imunitāte, tādēļ ļoti ievēro piesardzības pasākumus. Nomierina, ka Balvu novadā nav saslimšanas gadījumu ar Covid-19 vīrusu. Vecāki ļoti labi pazīst savu bērnu un tagad iepazīst viņu vēl vairāk mācību procesā. Lielākā daļa pozitīvi vērtē televīzijas raidījumus, kuri sagatavoti, lai atvieglotu mācības attālināti, protams, ne visiem speciālās izglītības izglītojamiem tie ir piemēroti. Nozīmīgs bija valsts atbalsts ģimenēm, kuriem nav planšetes, datori, telefoni un interneta pieslēgums, bet arī ģimenes, kuriem tie ir, saskaras ar grūtībām, jo datori un programmas tajās ir pietiekoši vecas. Labāk būtu, ja telefonu vietā būtu planšete. Telefonos nevar veikt visas funkcijas, nevar atvērt visus materiālus, un, ja arī atver, tad nevar veikt visas opcijas, tās veicamas savādāk un sarežģītāk. Planšetēs ir arī labāka redzamība. Tie ir būtiski aspekti bērniem, kas apgūst speciālās izglītības programmu. Ļoti svarīgi ir, lai būtu ne tikai ierīce, bet arī interneta pieslēgums, labs tā pārklājums, sevišķi lauku reģionos. Svarīgi, ka IT ierīce ir katram bērnam, sevišķi daudzbērnu ģimenē. Daudzi lieto vecāku telefonus. Pandēmijas laikā daudziem vecākiem arī darba jautājumi jārisina attālināti.

Izglītojamie cenšas tikt galā zināšanu jomā, mācību apguvē. Tehnoloģijas un attālinātais mācību process veicina atvērties bērniem, kas ikdienā ir nerunīgi un noslēgti. Skolēni apgūst jaunas prasmes IT jomā, jo tas ir mīts, ka mūsdienu bērni to labi apguvuši. Bērni labi prot orientēties datorspēlēs, bet šis laiks dod iespēju apgūt ko jaunu: kā atvērt failu, kā to lejupielādēt, kā nokopēt konkrētu saiti, kā pievienot dokumentu utt. Bērni ir patstāvīgāki. Izglītojamais pats ir spiests meklēt, atrast, izlasīt, izdarīt utt. Skolēns mācās uzņemties lielāku atbildību. Bērnus motivē mācību gada noslēgums, sekmju vērtējumi, kā arī tas, ka ir ļoti liels personiskais kontakts ar skolotāju. Mācību procesu maijā atvieglos tas, ka šajā mēnesī pārsvarā ir apgūtās vielas atkārtošana un zināšanu apguves pārbaudes darbi. Bērni šajā laikā novērtē socializēšanās nozīmi klātienē, viņiem ļoti trūkst socializēšanās procesa, izjūt sabiedrības trūkumu. Trūkst fiziskā un emocionālā kontakta. Emocionālo kontaktu pedagogi cenšas nodrošināt caur video zvanu. Sanākot kopā, bērniem būs mazāka vēlme “sēdēt” telefonos, bet gan sarunāties, kontaktēties ar savas skolas biedru vai klasesbiedru, kā arī ar skolotājiem. Šajā laikā bērni iemācās pieklājīgi komunicēt attālināti, jo sākumā dažiem tas radīja mulsumu. Bērnam ir lielāka saskarsme ar vidi sev apkārt, vairāk saskata un izprot reālo situāciju, mājās, dabā un sev tuvākā apkārtnē. Bērns iepazīst sevi, savas prasmes, zināšanas, spējas. Ir lielāks kontakts ar vecākiem, lielāka vecāku uzmanība. Izglītojamajiem, kuriem ir koncentrēšanās, uzmanības, uzvedības un citas problēmas, nav ierobežots un noteikts laiks mācību darba izpildei. Arī tiem bērniem, kuriem ir emocionālas grūtības, ir bijis, piemēram, rīta cēlienā kāds kairinājums sliktam garastāvoklim, ir iekšējs miers, ka mācību procesam varēs pieslēgties sev vēlamajā laikā, kad būs emocionāli mierīgs un motivēts darbam, bet līdz ar to tiek izjaukts dienas režīms. Daudziem ir grūtības saplānot savu dienas ritumu. Rītu speciālie bērni grib brīvāku, vaļīgāku. Vēlas vairāk strādāt vakarpusē. Bērniem ļoti vajag blakus skolotāju. Bērniem vēl nav pietiekoši izstrādājusies pašvadīta mācīšanās, lai pats sistemātiski apgūtu jaunas zināšanas un prasmes. Bērniem trūkst patstāvības, sevišķi lielākiem bērniem, katru dienu vairākkārt jāatgādina, kas vēl ir neizdarīts un ka laiks būtu sākt mācības. Bērniem trūkst patstāvīgu stimulu, uzmundrinājumu, atgādinājumu un patstāvīga pieaugušā motivēšanas mācību darba procesā. Grūtības sagādā patstāvīgi izprast uzdevuma nosacījumus, pilnīgi patstāvīgi tos izlasot, tos vairāk saprot caur balss ziņu. Bet neskatoties uz grūtībām, notiek lielāka mācību aktivitāte nekā parasti.

Skolotāji ir ļoti atsaucīgi un optimistiski noskaņoti, vērsti uz sadarbību, prot uzklausīt arī konstruktīvu kritiku. Pedagogi apgūst jaunus veidus un opcijas, ko pielietot mācību procesā, jaunas prasmes, zināšanas IT tehnoloģiju jomā, bagātina savu materiālo bāzi un mācību procesu ar interneta vietņu pieejamo informāciju un sniegtajām iespējām. Starp skolotājiem notiek patstāvīga informācijas un pieredzes apmaiņa telefoniski. Skolotāji visus uzklausa, jo klasē, bieži vien, tiek izsaukti tikai daži. Tagad mācību process notiek ļoti caurspīdīgi. Viss ir jādara katram pilnīgi individuāli, visi darbi ir jāizpilda un jāiesniedz, bet līdz ar to skolotājiem ir stipri lielāka darba slodze, jo ikkatra bērna darbi tiek pārbaudīti, tiek sniegta atgriezeniskā saite. Tiek veicināta arī paškontrole, piemēram, kad visi bērni darbus ir iesnieguši, tiek izsūtītas atbildes, lai bērns pats sevi pārbauda. Mācību process ir vairāk individualizēts un diferencēts, protams, ir arī reizes, kad video zvanā pieslēdzas trīs izglītojamie vienā reizē. Lielu laiku prasa arī sagatavoties mācību procesam attālināti. Skolotājiem ir nenormēts darba laiks. Notiek liels darbs arī ar vecākiem. Pozitīvi ir tas, ka sadarbība ( sarakste u.c.) tagad ir ļoti pārskatāma. Attālināta mācīšanās nav problēma bērniem, kuri vēlas mācīties. Šajā laikā nenotiek degradācija, bet notiek strauja izaugsme uz augšu. Arī BIIAC speciālisti: logopēde Tamāra Krūmiņa un psiholoģe Ingrīda Vinceviča turpina sniegt konsultācijas attālināti. Aicinām zvanīt, komunicēt un sadarboties.

Milzīgs paldies vecākiem un pedagogiem par ieguldīto darbu attālinātajā mācību procesā izglītojamajiem, kuri apgūst speciālās izglītības programmas.

BIIAC vadītāja Tamāra Krūmiņa

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei