Interešu izglītība Bērzpils vidusskolā

Kategorija: Interešu izglītība
Otrdiena, 12 maijs 2020
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 25 maijs 2020 17:03

tmb20200512165105

Skolotāja D.Griestiņa Bērzpils vidusskolā vada divas interešu izglītības programmas: Vokālo ansambli un “Ritms rotaļās un dejās”. Šajā attālinātās mācīšanās periodā notiek sadarbība un darbošanās individuāli. Skolēniem tiek sūtīti dziesmu ieraksti un atgriezeniskajā saitē skolēns atsūta savu iedziedāto dziesmu.

Sadarbībai tiek izmantots WhatsApp video zvans un audio ieraksti. Tāpat tiek piedāvāti ieraksti no Youtoob, kurā skolēniem ir iespēja dziedāt līdzi un mācīties. “Ritms rotaļās un dejās” skolēniem tiek piedāvāts individuāli darboties līdzi, izmantojot saites bērnistaba.lv, dziesmasberniem.lv u.c. Skolotāja uzsver, ka attālināti ir vieglāk strādāt ar vokālā ansambļa dalībniekiem, jo vieglāk labot kļūdas, sniegt atgriezenisko saiti, var palīdzēt paņemt pareizu skaņu, pareizu elpu, bet kustības un rotaļas iemācīt attālināti ir grūtāk. Skolotāja atzīmē, ka skolēni ir ļoti atsaucīgi.

Interešu izglītības programmu Mākslas studija “Ota” un Vides pulciņa vadītāja I.Maderniece pastāsta, ka Mākslas studija “Ota” dalībnieki strādā radošos darbus un iesūta šo darbu fotogrāfijas. Vides pulciņa dalībnieki veido kopīgu prezentāciju, tam izmantojot Google drive iespējas. Vides pulciņa dalībnieki arī veidoja plakātus un video Zemes dienas aktivitātēm, kā arī veido vides spēles.

Mākslas studijas “Ota” un Keramikas izglītības programmu vadītāja J.Dundeniece pastāsta, ka šajā laikā dalībnieki attālināti ir radījuši darbus par dažādām tēmām: Putni, Komikss, Notikums Lieldienās, Telpisks darbs, Origami, Pavasaris klāt!, Ziedi māmiņai svētkos, Kubs, Kārbiņa- dāvana māmiņai. Darba rezultāti tiek fotografēti un iesūtīti elektroniski, arī atgriezeniskā saite tiek nodrošināta elektroniskā formā.

Sporta interešu programmu vadītājs ir Ē.Mičulis, viņš informē, ka katrs interešu izglītības programmas dalībnieks sadarbībā ar skolotāju, šajā laikā uzlabo savu vispārējo fizisko sagatavotību: vingro, skrien, brauc ar riteni, nūjo, met priekšmetus tālumā un veic citus uzdevumu.

Interešu programmas Žurnālistu pulciņš vadītāja L.Kokoreviča informē, ka dalībnieki turpina veidot skolas avīzi ,,Stars”. Aprīlī elektroniskā avīze caur Mykoob vidi ir sasniegusi savus lasītājus, tajā ir intervijas ar divām mūsu skolas absolventēm, kā arī ir atskats uz 12.klases Žetonu vakaru. Gatavojot maija avīzītes numuru, interešu programmas dalībnieki attālināti turpināja apgūt intervēšanas prasmes un fotokolāžas veidošanas prasmes.

Bērzpils vidusskolas laikraksts „Stars” (aprīlis. 2020)
Bērzpils vidusskolas laikraksts „Stars” (maijs. 2020)

img-001.jpgimg-002.jpgimg-003.jpgimg-004.jpgimg-005.jpgimg-006.jpgimg-007.jpgimg-008.jpgimg-009.jpgimg-010.jpgimg-011.jpgimg-012.jpgimg-013.jpgimg-014.jpgimg-015.jpgimg-016.jpgimg-017.jpgimg-018.jpgimg-019.jpg

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei